Stránky

neděle 25. prosince 2016

Čas od času
Čas od času
se pozorně podívej na něco,
co nevytvořily lidské ruce:
na horu, na hvězdu, na zátočinu potoka.
Dostaví se k tobě moudrost a trpělivost,
ale především jistota,
že na tomhle světě nejsi sám.


Sidney Lovett

středa 21. prosince 2016

Inelia: Čistý záměr a naše schopnost ho uskutečnit

Autorka: Inelia Benz


Pampeliška, Inverzně, Květina, Rostlin

Realizace/zhmotňování našich přání se stává stále více aktuální. 
Sehraná podpora našich záměrů Universem je den ode dne silnější. 

Mladší děti, mládež v pubertě a mladí lidé jsou, zdá se, schopni zhmotňovat mnohem rychleji než kdysi my v jejich věku (nebo dokonce i než my dnes). Je to proto, že nejsou naočkováni stejnými programy jako my. Vyrůstají v prostředí, jež má vyšší vibraci a slovo „realizace přání“ se nachází v jejich každodenním slovníku.

Naši schopnost zhmotňování přání podporuje čistota záměru (impeccability, doslova bezúhonnost, neschopnost hřešit). Ale jak tohoto stavu dosáhnout?

neděle 18. prosince 2016

Cesta

Aby člověk mohl jít po cestě vědění,
musí mít velkou představivost.
Na cestě vědění není nic
tak jasné,
jak by si to lidé přáli.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 14. prosince 2016

Neberte si nic osobně
NAUČTE SE ODOLÁVAT JEDU
Ať si vás pomlouvá třeba celý svět,
neberte si nic osobně a odoláte.
Schopnost zůstat imunní i hluboko v pekle
jedovatých pomluv
- to je dar druhé dohody.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 11. prosince 2016

Inelia: Co znamená být člověkem?

Autorka: Inelia BenzCo to znamená být člověkem? 
Lidé často říkají věty jako „jsem jenom člověk“ nebo „je to lidská přirozenost to dělat“ – většinou o špatných činech. Je jenom jedno přídavné jméno používané pozitivně, a to je „humánní“.

Na světě je tolik protichůdných informací o otázce, odkud pocházíme. Někdo říká, že jsme byli stvořeni bohem, jiný že jsme se vyvinuli z opic. A ještě jiný, že jsme směsí mimozemské a pozemské dědičné informace DNA.
Naše přirozenost – co to znamená být jedním z nás, lidskou bytostí – je překryta kulturním, náboženským a sociálním programováním.

středa 7. prosince 2016

Vnímání


Sněhová Vločka, Sníh, Krystal

Vnímáme.
To je skutečnost.
Ale co vnímáme, to už tak očividná skutečnost není.
Naučili jsme se totiž,
co máme vnímat.


Carlos Castaneda: Kolo času

úterý 6. prosince 2016

Člověk
Nezáleží na tom, jak byl kdo vychován.
To, jak se kdo chová, vychází z jeho osobní síly.
Člověk je pouze sumou své osobní síly
a tato suma síly určuje,
jak kdo žije a jak umírá.


Carlos Castaneda: Kolo času

neděle 4. prosince 2016

Nevytvářejte si žádné doměnky
ŘEKNĚTE SI O TO, CO BYSTE CHTĚLI.
Seberte odvahu a řekněte si o to, co byste chtěli.
Druzí mají právo vám vyhovět, nebo vás odmítnout,
zrovna tak jako vy máte právo o něco požádat.
Obdobně mají také všichni ostatní právo požádat vás o to,
co by chtěli oni
a vy máte právo jim vyhovět nebo je odmítnout.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

středa 30. listopadu 2016

ŠtěstíMůžeš mít cokoliv,
pokud to není proti Boží vůli.


Židovské přísloví

neděle 27. listopadu 2016

Nepřítel
Největším nepřítelem člověka je jeho sebedůležitost.
Protože to, co ho oslabuje, je pocit ublížení
vyplývající ze skutků lidí, se kterými se stýká.
Sebedůležitost nutí člověka k tomu,
aby většinu svého života prožil v pocitu,
že mu někdo nebo něco
ubližuje.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 23. listopadu 2016

Nehřešte slovem
OPROSTĚTE SE OD OBHAJOVÁNÍ
VLASTNÍ PRAVDY

Jakmile jste o něčem přesvědčení,
domníváte se, že máte pravdu.
A jste dokonce ochotni zničit své vztahy s ostatními,
jen abyste uhájili vlastní stanovisko.

Vzdejte se potřeby obhajovat svůj postoj.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 20. listopadu 2016

Inelia o prozkoumání našich vztahů

Autorka: Inelia Benz


PROJEKT, RADOST, NEBO POVINNOST? PROZKOUMEJME SVÉ VZTAHY.

Tématem našeho lidského druhu jsou vztahy. Jaké?
Vztah, který máme sami se sebou, vztah, který máme se svým prostředím, vztahy, které máme s každým člověkem v našem životě.

Některé z těchto vztahů jsou vyživující. Vyživující vztahy nás pozitivně ovlivňují, navozují nám stavy radosti, a my většinou o těchto lidech mluvíme nebo přemýšlíme ve velmi pozitivních výrazech.

Jiné vztahy jsou toxické. Toxické vztahy nás ničí.

středa 16. listopadu 2016

Úplnost
Není úplnosti beze smutku a touhy,
protože neexistuje ani střízlivá mysl, ani laskavost.
A moudrost bez laskavosti
a znalost bez střízlivé mysli
nejsou k ničemu.


Carlos Castaneda: Kolo času

neděle 13. listopadu 2016

Nevytvářejte si žádné domněnky
UVĚDOMTE SI DOMNĚNKY SKRYTÉ V PODVĚDOMÍ.
Domněnky vznikají většinou rychle a nevědomky.
Děje se tak v souladu s dohodami, které řídí naši komunikaci.
Usnesli jste se, že není bezpečné klást otázky,
a že lidé, kteří vás mají rádi,
by měli vědět,
co chcete nebo co cítíte.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

středa 9. listopadu 2016

Vyrovnaný život

Autorka: Mirka ŠellováVYROVNANÝ ŽIVOT na cestě uvolnění životní energie.

Pokud možno udržujete svou každodenní rutinu v rovnováze; věnujte čas následujícím bodům:


  1. BYTÍ – každý den se na chvíli od všeho uvolněte a prostě buďte. Nemusíte nic vysvětlovat ani se ospravedlňovat; jste, co jste. Je dobré BÝT na chvíli tím, kým jste (i když si nejste jistí, kým opravdu jste).
  2. DĚLÁNÍ – ať už je to cvičení, vynášení odpadků, plánování velkého obchodu nebo návštěva přátel, DĚLEJTE něco. Všichni potřebujeme mít pocit, že jsme něčeho dosáhli. DĚLÁNÍ také trénuje naši energii, aby byla použitelná.
  3. UČENÍ – ať už to má pro váš život nějaký význam nebo vás o ani nezajímá, něco se UČTE. Rozšiřujte schopnosti a užitečnost svého mozku. V dobře fungujícím těle proudí energie dobře také mozkem.
  4. POVZBUZOVÁNÍ – nechte ducha proudit každým vaším dnem, ať už skrze lásku, radost, spojení s Bohem, tvůrčí činnost nebo blaženost. Duchovní povzbuzení je důležitou výživou našeho těla. Zejména tvořivost je velmi důležitým projevem nově uvolněné kundalini energie – psaní deníku, kreslení, malování, fotografování nebo sbírání různých předmětů, to vše jsou výborné způsoby vyjádření energie.
  5. SEBEUZNÁNÍ - než jdete večer spát, připomeňte si něco dobrého, co jste toho dne vykonali, i kdyby to bylo jen přežití dne. Jedině vy sami víte, jak tvrdě pracujete, jakým procházíte stresem a jaké překážky musíte překonávat. Sebeuznání je velmi důležité, neboť jsou dny, kdy se žádného jiného uznání nedočkáte.


Zdroj: Kundalini a čakry, Genevieve Levis Paulson

neděle 6. listopadu 2016

Úžas
Umění bojovníka spočívá v tom,
že hrůzu z toho,
že je člověkem,
vyvažuje úžasem z téhož.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 2. listopadu 2016

Neberte si nic osobně
VZEPŘETE SE JEDOVATÝM EMOCÍM
Berete-li si věci osobně, stáváte se snadnou kořistí dravců.
Nachytají vás na jednu malou poznámku
a pak už vás napouštějí jedem,
jak se jim zachce.
Vzepřete se jedu!


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 30. října 2016

Vše je tak, jak by mělo být...nebo ne?

Autorka: Pamela Kribbe„Tak to mělo být“, „musí za tím být nějaký vyšší smysl“, „vše je přesně tak, jak má být“. Poznámky snadno činěné mezi spirituálně nakloněnými. Často jsou tvrzení jako tato, činěny vůči situacím či událostem, které se zdají, že nemají smysl, jsou tragické nebo kruté.
Nehody, nemoci, prosté překážky testují náš smysl pro spravedlnost. Proč se mi to stalo, proč se to muselo stát? Názor, že za vším, co se přihodí je vyšší řád, božská ruka, která znamená dobro, je uklidňující. Je to však pravda?

středa 26. října 2016

Pokora
Pokora bojovníka
není pokorou žebráka.

Bojovník svou hlavu nesklání před nikým,
ale zároveň nikomu nedovolí, aby svou hlavu sklonil před ním.
Žebrák naopak padá na kolena, smeká klobouk
a zametá podlahu před každým,
koho pokládá za vyššího.
Od nižších, než je on sám, pak vyžaduje,
aby před ním zametali podlahu.


Carlos Castaneda: Kolo času

pondělí 24. října 2016

Setkání s Inelií

Autorka: Terezie Dubinová, PhDMOTTO: „Lidé čekají, že se stane nějaká změna zvenčí, a následně se změní i jejich život. Takhle to nefunguje. Změna přichází zevnitř.“ Inelia Benz

Inelia Benz přiletěla koncem srpna do Evropy na své poslední veřejné vystoupení. Kamarádka Monika se setkání zúčastnila: zde její dojmy a zážitky společně s informacemi ze tři a půl hodinového videozáznamu (https://ascension101.com/en/estore/product/83-inelia-in-girona-2016.html?utm_source=newsletter_457&utm_medium=email&utm_campaign=the-presentation-in-girona-now-available-in-our-store ).
Monika vypráví: „Letěla jsem do Barcelony a odtud autobusem hodinu a půl do Girony. Girona je krásné malé historické městečko. Večer žije, lidé jsou na ulicích, spokojení. Program s Inelií byl rozdělený na dvě části: dopolední program pro užší okruh asi třiceti lidí z platformy Walk With Me Now, odpolední program pro asi dvěstě padesát lidí. I v osobním kontaktu je Inelie neuvěřitelná – lidská, vřelá. Překvapilo mne, jak je malinká!“

Témata, o kterých se na setkání mluvilo:
JAK BÝT A ZŮSTAT V INTEGRITĚ
Jsme zvyklí si myslet, že žít spirituální život znamená něco vznešeného

sobota 22. října 2016

Nehřešte slovem

Holky, Barevné, Úsměv, Legrační, Štěstí

PŘESTAŇTE ODSUZOVAT A OBVIŇOVAT SAMI SEBE.

Nechcete-li hřešit slovem,
Buďte zodpovědní za své činy.
Za nic se však neodsuzujte ani sami sebe neobviňujte.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

středa 19. října 2016

Inelia o síle, smyslu a významu

Autorka: Inelia Benz

VZKAZ JE JASNÝ: JSTE SILNÍ A ONI NECHTĚJÍ, ABYSTE TO VĚDĚLI

Jste silní a oni nechtějí, abyste to věděli. Kdo jsou „oni“?
„Oni“ jsou lidé, kteří na sebe promítli autoritu, a přinutili nás ostatní si myslet, že potřebujeme slyšet jejich názor, získat jejich povolení nebo jim platit poplatky za život na této planetě.

Proč jim dáváme všechnu tuto autoritu? Protože jsme byli od začátku učeni, abychom to dělali. A protože nám říkali, že když to nebudeme dělat, zemřeme, nebo ještě hůře – budeme trpět.

neděle 16. října 2016

Osobní síla

Morianincu, Stojící, Žena, Nahoru, Cesty

Osobní síla je pocit.
Něco jako pocit štěstí.
Nebo je o ní možno hovořit jako o náladě, rozpoložení.
Osobní síla je něco,
co člověk získá celoživotním zápasem.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 12. října 2016

Dělejte vše co nejlépe


PUSŤTE SE MINULOSTI

Když v životě o něco přijdete, nechte to být.
Jakmile přestanete lpět na minulosti,
budete moci naplno prožít přítomný okamžik.
Pustit se minulosti znamená
vychutnat si sen,
který se odehrává právě teď.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 9. října 2016

Zákony Ducha - XII. díl
ZÁKON JEDNOTY
Jak se rozpomenout na spojení

Tady na Zemi vystupujeme jako oddělené bytosti,
z nichž každé je přiřčen jiný osud;
ale stejně jako jsou jednotlivé dešťové kapky
součástí moře,
tak i každý z nás je součástí
oceánu Vědomí, těla Božího.
Jen najdi lásku a vnitřní mír
v hloubi nejvyšší pravdy:
všichni jsme jedna rodina.
Zahoď zátěž strachu, závisti a vzdoru
a vznes se do výše na perutích porozumění - 
vstoupíš do nezměrné země Soucítění."Zákon jednoty si žádá velké uvědomění. Zákon jednoty není pro malou mysl snadno pochopitelný, protože se neshoduje se všedním vnímáním. Zákon jednoty je paradox: lživý a zároveň pravdivý - závisí to na našem stavu vědomí. Jsme-li jedno nebo množství jedinců, to se odvíjí spíš od naší perspektivy než od jakékoli objektivní reality. Když zkoumáme Zemi, tvrdíme o ní, že je ,jedna´; a přesto ji ve skutečnosti vytváří půda, vzduch, oheň a voda plus tisíce živočišných druhů, biliony živých bytostí a bezpočet trilionů atomů. Je atom, Země nebo člověk jedno nebo mnoho? A co lidstvo?"Dan Millman: Zákony Ducha

středa 5. října 2016

Klapky


Pokud člověk sám sebe považuje za to nejdůležitější,
nedokáže svět kolem sebe skutečně ocenit.
Je jako kůň s klapkami na očích.
Vše, co vidí, je on sám,
oddělený od všeho ostatního.


Carlos Castaneda: Kolo času

neděle 2. října 2016

Rozdíl
Základní rozdíl
mezi bojovníkem a obyčejným člověkem spočívá v tom,
že bojovník bere vše jako výzvu,
zatímco obyčejný člověk to bere
jako prokletí či požehnání.Carlos Castaneda: Kolo času

středa 28. září 2016

Zákony Ducha - XI.díl


ZÁKON VZDÁVÁNÍ SE
Jak sevřít do náručí vyšší vůli

Vzdát se,
znamená přijmout s otevřenou náručí
tuto chvíli, toto tělo a tento život.
Vzdát se, s tím souvisí
opustit vlastní zvyklosti
a žít v souladu s vyšší vůlí,
jež je vyjádřena v podobě moudrosti srdce.
Vzdání se - daleko více než pasivní přijetí - 
využívá každý úkol
jakožto prostředek duchovního růstu
a rozšíření vědomí."Přestože zákon vzdání se znamená, že je třeba přijmout všechno, co tě v životě potká, skutečně neznamená,že máš pasivně snášet to, co se ti nelíbí, či ignorovat bezpráví anebo dovolit někomu, aby z tebe udělal oběť nebo tě ovládal. Opravdové vzdání se je aktivní, asertivní, pozitivně zaměřené - je to tvořivé odhodlání, které ti v duchu uvědomění pomůže, abys ze stávající situace vytěžil, co se dá. Abys z ní měl užitek. V tomto zákoně nejde o to, abys cokoliv předstíral nebo potlačoval své city. Jedná se o to, abys je dokázal transformovat, naučil se změnit úhel pohledu na věc.
Vzdát se, je akt pokory, uznání skutečnosti, že život je záhada, jejíž hloubku lidská mysl nezměří."


Dan Millman: Zákony Ducha


neděle 25. září 2016

Myšlenky síly

Nohy, Boty, Skok, Dobrodružství, Móda

JSEM NA CESTĚ ZMĚNY K LEPŠÍMU

Můj život se odvíjí naplňujícím způsobem.
To, co ke mně přichází, je vždy jen dobré.
Vyzařuji zdraví, štěstí, prosperitu
a klid mysli.Louise Hay: Myšlenky síly

středa 21. září 2016

Mžik

Meč, Vítězství, Triumf, Zbraň, Válka

Neuvědomujeme si,
že z našeho života můžeme cokoliv odseknout.
Kdykoliv.
Mžiknutím oka.


Carlos Castaneda: Kolo času

pátek 16. září 2016

Zákony Ducha - X. díl


ZÁKON CYKLŮ
Jak tančit podle písně přírody

Svět přírody se pohybuje
v rytmech, vzorcích a cyklech - 
střídání ročních období, 
pohyb hvězd, příliv a odliv.
Roční období do sebe nestrkají a 
ani mračna táhnoucí po obloze spolu nezávodí.
Všechno se děje v příslušném čase
- v časových kruzích
vše narůstá a ubývá a opět narůstá
jako vlny oceánu."Svět přírody tančí na hudbu změny - střídají se roční období, nebesa rotují a den se mění v noc. Všechno se děje v příslušném čase, vše se mění a roste, objevuje se a mizí, narůstá a ubývá, příliv a odliv. Všechno, co narůstá, zase začne ubývat, a všechno, co ubývá, opět roste. Takový je zákon cyklů.
Myšlenka nebo činnost, jež je uvedena do pohybu, když energie narůstá, nabere hybný moment a hladce doputuje k dokončení, avšak myšlenka nebo činnost započatá v bodě s poklesem energie, má oslabený účinek.Moudrost nám napovídá, kdy jednat a kdy zůstat v klidu."Dan Millman: Zákony Ducha


středa 14. září 2016

Nevytvářejte si žádné domněnky

Lidské, Děti, Holka, Rozhovor, Diskuse

KOMUNIKUJTE JASNĚ.

Komunikujte s druhými lidmi co možná nejjasněji.
Vyhnete se nedorozumění, smutku a zbytečným dramatům.
Kdybychom spolu vzájemně komunikovali, aniž bychom hřešili slovem,
lidské vztahy by se zcela změnily.
Zmizely by války, násilí, nedorozumění.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 11. září 2016

Myšlenky síly

Koně, Stádo, Mlha, Příroda, Divoká, Koní

JSEM OCHOTNÁ DÁT DRUHÝM VOLNOST

Dávám druhým volnost prožívat vše,
co je pro ně důležité.
A já svobodně vytvářím vše,
co je důležité pro mě.


Louise Hay: Myšlenky síly

středa 7. září 2016

Zákony Ducha - IX. díl


ZÁKON ČINNOSTI
Jak se přesunout do života

Bez ohledu na to, co cítíme či víme,
bez ohledu na to,
jaký máme potenciální talent či schopnosti,
je třeba si uvědomit,
že k životu je probudí pouze čin.
Mnozí z nás chápou pojmy jako oddanost, odvaha a láska,
ale doopravdy je poznáme, jedině když dokážeme konat.
Konání vede k porozumění
a díky činnosti
se vědění promění v moudrost.


"Zákon činnosti nám pořád dokola sděluje totéž poselství: raději udělat to nejlepší, co umíme, nežli neudělat nic a mít pro to dobrý důvod. Zákon činnosti nás učí, abychom překonali netečnost i netrpělivost tím, že budeme jednat v důsledku odvahy, jasného záměru a oddanosti. Je třeba uznat tři skutečnosti: zaprvé: přijmeme svou lidskost a fyzickou přítomnost na světě; zadruhé: uvědomíme si, že nikdo nemůže žít místo nás a že nabýt sil můžeme jenom díky vlastnímu úsilí; a zatřetí: smíříme se s tím, že činnost s sebou leckdy přináší nepohodlí."


Dan Millman: Zákony Ducha

neděle 4. září 2016

Odpírání

Dívka Strach, Žena, Počkat, Sedět

Odpírání si je záliba.
Záliba v askezi je ta nejhorší vůbec.
Nutí nás věřit tomu, že děláme veliké věci,
zatímco ve skutečnosti
se jenom zabýváme sami sebou.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 31. srpna 2016

Dělejte vše co nejlépe


DĚLEJTE VŠE CO NEJLÉPE PROTO, ŽE TO TAK DĚLAT CHCETE.

Nejlépe děláte věci tehdy, když z nich máte potěšení
anebo když na vás nemají žádný negativní dopad.
Nejlépe se vám daří tehdy, 
jednáte-li tak, jak jednáte, proto, že sami chcete
a ne proto, že tak jednat musíte 
nebo že se tím snažíte zalíbit Bohu či ostatním lidem.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 28. srpna 2016

Zákony Ducha - VIII. dílZÁKON CELISTVOSTI
Jak žít svou pravdu

Celistvost, to obnáší žít a jednat
v sepětí s duchovním zákonem
a s vlastní nejušlechtilejší vizí,
a to navzdory rozličným protichůdným nutkáním.
Vycházejíce ze srdce celistvosti,
poznáváme, přijímáme a 
vyjadřujeme svou skutečnou vnitřní realitu
a svému okolí dodáváme inspiraci
nikoli svými slovy, ale vlastním příkladem."Celistvost, to značí být celistvý, znát se a být sám sebou, aby naše konání bylo autentické a v souladu s našimi nejušlechtilejšími záměry - aby se naše tělo, mysl, city a názory vzájemně doplňovaly a dohromady vytvářely celek, který je něčím víc, než součtem svých částí.
Nejde o to, aby byl člověk neomylný a dokonalý; chyb se dopouštíme všichni. Být spjatý se zákonem celistvosti znamená, uznat vlastní slabosti a rozvíjet svou niternou sílu, aby se z nás stal příklad hodný následování, který svítí na cestu ostatním lidem."Dan Millman: Zákony Ducha

středa 24. srpna 2016

Myšlenky síly


KAŽDOU ZKUŠENOST PROMĚŇUJI V PŘÍLEŽITOST.

Každý problém má své řešení.
Všechny zkušenosti jsou příležitostmi k růstu a změně.
Není čeho se bát.
Odvážně vítám všechny výzvy.


Louise Hay: Myšlenky síly

pondělí 22. srpna 2016

Zákony Ducha - VII. díl
ZÁKON OČEKÁVÁNÍ
Jak si rozšiřovat skutečnost

Myšlenku následuje energie;
blížíme se k tomu,
co si dokážeme představit,
ale ne dál.
Naši zkušenost vytváří a dobarvuje to,
co předpokládáme, očekáváme nebo čemu věříme.
Rozšiřujeme-li své nejhlubší přesvědčení
o tom, co je možné,
měníme svou životní zkušenost.


"Tvá přesvědčení mají vliv na tvoji volbu, kterou uděláš, na směr, jímž se vydáš, i na přátele, protivníky a osud, který tě čeká. Tvá přesvědčení uvádějí do chodu vnitřní procesy a způsoby chování, ovlivňující, jak se pohybuješ, chováš, jak se cítíš. 
Zákon očekávání tě upomíná na vrozenou sílu - na sílu formovat vlastní život prostřednictvím představ a očekávání, jež si vytváříš. Zákon očekávání nás učí, že to, nač se soustředíme, se rozpíná, takže pokud s problémy bojujeme, jenom jim dodáváme energii, aby mohly nabývat na síle a objemu. Soustřeď se proto na řešení - ne na obtíže."


Dan Millman: Zákony Ducha

neděle 21. srpna 2016

Nepřátelé

Žena, Staré, Indie, Lidé, Osoba, Mluvení

Člověk má čtyři přirozené nepřátele:
strach, jasnost mysli, moc a stáří.
Strach, jasnost mysli a touha po moci mohou být překonány.
Ne však stáří.
Může být oddáleno, ale nikdy ne přemoženo.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 17. srpna 2016

Neberte si nic osobně


KAŽDÝ ŽIJE VE SVÉM VLASTNÍM SNU.

Každý z nás žije ve svém vlastním snu,
ve své vlastní mysli.
Každý z nás se nachází
v úplně jiném světě než ostatní.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 14. srpna 2016

Myšlenky síly


Žena, Člověk, Dvojice, Muž A Žena

UVÁDÍM V ROVNOVÁHU
SVOU MUŽSKOU A ŽENSKOU ČÁST.

Moje mužská a ženská část je propojena
v dokonalé rovnováze a harmonii.
Jsem v pohodě a všechno je tak, jak má být.Louise Hay: Myšlenky síly

sobota 13. srpna 2016

Inelia o životě a světě beze strachu

Autorka: Inelia Benz


Pojďme si představovat – život beze strachu…
Představ si (pretend – představovat nikoli pasivně, spíše „předstírat“, chovat se tak, jako by to byla pravda a realita), že ve tvém životě není strach. Co by bylo jinak? Jak by to vypadalo jinak? Nyní si představ celý náš svět bez strachu.
A tu představu si podrž.

Představováním si a předstíráním iniciujeme (initiate – zahajovat, spouštět) možný výsledek ve skutečném životě.

středa 10. srpna 2016

Zákony Ducha - VI. dílZÁKON VÍRY
Jak mít důvěru v Ducha

Víra je naše přítomné spojení s universální moudrostí,
jež nám připomíná, že víme víc,
než jsme kdy slyšeli, přečetli nebo nastudovali - 
že stačí, když uvidíme,
jak prostřednictvím každého z nás
funguje láska a moudrost universálního Ducha
a budeme jí naslouchat a věřit.


"Zákon víry se týká důvěry ve skutečnost, že prostřednictvím tebe i všech ostatních působí vrozená láska a inteligence. Víra je rovněž jistý přístup k věci, názor tkvící v přesvědčení, že ať už se kolem nás děje cokoliv, slouží to navzdory vnějšímu zdání našemu nejvyššímu dobru. 
Je to božský řád prostupující všechno. Naše maličká mysl nedokáže vždycky vidět obraz v širší perspektivě ani nedokáže rozpoznat, co se děje pro naše nejvyšší dobro.
Víra spočívá v ochotě vybičovat se, dělat chyby a brát si z nich poučení - s ochotou důvěřovat způsobu, jímž tvůj život postupuje. Víra v Ducha je spojení s živoucí silou vlastního života."Dan Millman: Zákony Ducha

neděle 7. srpna 2016

Neberte si nic osobněVNÍMEJTE LIDI TAKOVÉ, JACÍ JSOU.

Budete-li ostatní vnímat takové, jací jsou
a nebudete vztahovační,
nic z toho, co řeknou nebo udělají, vás nezraní.
I kdyby vám lhali, nic se neděje.
Lžou, protože se bojí, abyste nezjistili,
že jsou nedokonalí.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

středa 3. srpna 2016

Myšlenky síly

Delfín, Mořský Život, Příroda

JSEM PRUŽNÁ A UVOLNĚNÁ.

Jsem otevřená všem novinkám a změnám.
Každá chvíle přináší nádhernou 
novou možnost stát se ještě více sama sebou.
S lehkostí a bez námahy
pluji na vlnách života.Louise Hay: Myšlenky síly

neděle 31. července 2016

Zákony Ducha- V. díl


ZÁKON SOUCÍTĚNÍ
Jak probudit vlastní lidskost

Svět nás nesoudí; 
on nám prostřednictvím zákona akce a reakce 
jen poskytuje následky a poučení
a možnosti, jak udržovat rovnováhu a učit se.
Soucítění není nic jiného
než poznání, že každý z nás se snaží ze všech sil - 
že v rámci vlastních stávajících přesvědčení a schopností
dělá, co umí.


"Zákon soucítění představuje láskyplný požadavek, abychom překročili hranice své omezené perspektivy. To v nás občas může vzbuzovat pocit, že takovýto úkol je k nezdolání. A proto měj na paměti, že se soucítěním začíná u tebe samotného. Buď jemný a trpělivý. Každý z nás má spousty myšlenek a emocí, jak pozitivních, tak negativních, jež se nám rodí v hlavě a v srdci. Světec být nemusíš, ale místo abys těm negativním myšlenkám věřil, anebo jim vzdoroval, dovol soucítění, aby je odplavilo proudem lásky a porozumění."


Dan Millman: Zákony Ducha


středa 27. července 2016

Volba

Rozcestí, Cesta, Volba, Silnice, Směr

Volíme jen jednou.
Volíme mezi cestou bojovníka či cestou obyčejného člověka.
Jiná volba neexistuje.
Ne na této zemi.


Carlos Castaneda: Kolo času

neděle 24. července 2016

Nevytvářejte si žádné domněnky

Žirafy, Zábava, Diskuse, Výška, Dialog

NAUČTE SE KLÁST OTÁZKY.

Vždy je lépe se ptát nežli vytvářet domněnky.
Seberte odvahu a ptejte se tak dlouho,
dokud se vám věci co nejvíce neujasní.
Jakmile na svou otázku dostanete odpověď,
nebudete si už muset vytvářet žádné domněnky,
protože budete znát pravdu.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.