Stránky

středa 24. února 2016

Propouštění temnoty - cvičení

Autorka: Mirka Šellová

V minulém článku Inelie Benz - Dopis od bratra, jsme měli možnost nechat se inspirovat Alexovým poznáním o dvojí dualitě a vlivu "Temného přítele" na kvalitu života.

Dnes vám přináším cvičení, ve kterém se můžete vypořádat a rozloučit se svým osobním "Temným přítelem".

Aktivujete a posílíte tím vyvážení svých osobních kvalit v rovině duality Světlo a Láska. 

Udělejte si dostatek času pro sebe, vezměte si tužku a papír, pohodlně se usaďte...
Nejdůležitější je rozhodnout se skutečně skončit s minulostí a převzít odpovědnost za rozhodnutí mít se lépe hned od teď.
Vyslat to jako jednoduchý jasný záměr. 

Temný přítel, jako všudypřítomná kvalita v rovině duality Světlo a Temnota, má mnoho podob. Patří minulosti a já ho nechci vzít s sebou do Nového života.

Musím ho přiznat, poděkovat mu za trpělivost a za všechno, co mě naučil. Pak ho nechám jít Domů, do Světla. Musí to být v míru, ne ve zlobě či v afektu. Loučím se přece s přítelem. Prožili jsme to toho tolik! Byl pořád se mnou, neopustil mne, nezradil, byl VŽDY se mnou. loučím se s někým blízkým, s kým se už nikdy neuvidím. Propouštím ho, odchází,  přeji mu šťastnou cestu...

Jeho podoby v mém životě:
Strach a všechny jeho podoby - z neúspěchu, že zklamu, že nebudu stačit, že nebudu dost dobrá, že se mýlím, z chudoby, z bohatství, z odmítnutí, ze ztráty, z nepřijatelnosti, z odlišnosti, z nepochopení, ze závazku, ze změny, strach vyjádřit se, projevit a ukázat se, prosadit se, ze své síly...
Stud a hanba
Smutek, úzkost, hrůza, děs a žal
Zuřivost, nervozita a netrpělivost
Bolest a utrpení, strach z další bolesti
Boj kdo z koho, uznání mé pravdy, "bude po mém nebo si mne nepřej"
Žárlivost a majetnickost
Nekonečná dřina jako ctnost!
Chamtivost a velikášství, povyšování
Dluhy, odmítání toho, co mi patří, necenění, podceňování či přeceňování, hazard
Kapitulace, nedůvěra, podléhání, obětování se, závislost, dramata
Agresivita, workoholismus
Zmar a marnost
Omezení a limity, iluze
Nedostatek čehokoliv...
Útlak a manipulace
Strnulost a stagnace...

Odevzdám vše z temnoty, co ke mně nepatří.
Vezměte si tužku a papír a napište všechny podoby vašeho "Temného přítele".  Jak jste jej prožívala, např. "Prožívala jsem tě jako svůj strach děs a paniku. Zoufalství, bolest, zmar a beznaděj. Smutek, žal a lítost. Také hanbu a stud..."
Vše, co píšete, patří negativní minulosti. Napište to všechno, musí to být celé a VŠE z temnoty. Může to být seznam, nebo nějaké prohlášení.

Až vše napíšete, držte list mezi dlaněmi, prociťujte přítomnost svého přítele, zhluboka a jemně dýchejte a vizualizujte si rozloučení a rozchod. Dýchejte, prociťujte a setrvejte ve vizualizaci tak dlouho, dokud nepocítíte v srdci smíření a klid. Nechejte volný průchod svým slzám a emocím smutku. 
"Loučím se a nechávám  tě odejít, temný příteli minulosti. Děkuji. Nechci, abys patřil do mého Nového života. Přeji Ti ze srdce šťastnou cestu."

Prázdné místo necháme pro nového přítele ze Světla a Lásky. Vyplníme prázdnotu novou kvalitou.

Přichází přítel z Nové země, jde mi vstříc. Projevuje se také jako dualita, ale ve kvalitě Světlo a Láska. Vítám ho s otevřenou náručí, těším se, až ho procítím. Otevírám se podpoře nového přítele ze Světla. Vítám tě ve svém životě!
Konečně se mi může ukázat a pomáhat mi. Už jsem pro něj vytvořila místo ve svém životě. Je mojí součástí a s každým nádechem ho cítím víc a víc. Jsem šťastná a nebojím se!

Má také mnoho podob:
Radost, štěstí, světlo a láska, nadšení, vzrušení
Dobrovolné úsilí, volná cesta, plynutí
Tvořivost a výsledky, schopnost činit
Spolupráce, tvůrčí komunikace a sdílení
Svoboda, nezávislost a zodpovědnost
Rovnováha, vitalita, dokonalé zdraví, kondice
Podpora, inspirace
Vnitřní síla, vášeň, odvaha, víra a důvěra
Výživa a bezpečí
Hojnost, prosperita, soběstačnost, pohodlí
Pohyb, dynamika, rytmus...

Vezměte tužku a papír a napište všechny podoby vašeho nového přítele:
"Vítám tě ve svém životě, příteli ze Světla a Lásky. Vím, že tě mám prožívat jako
Radost, nadšení a vášeň. Hojnost a dostatek, naplnění a štěstí. Pohodlné a dynamické dobrovolné úsilí při činění. Tvořivé a zábavné činnosti. Nové obohacující vztahy, spolupráci, partnerství a sdílení. Prožívám tě jako víru, svobodu, prosperitu, soběstačnost, nezávislost a bezpečí...."

Vložte mezi dlaně, jemně a zhluboka dýchejte, prociťujte a vizualizujte si svěžest, klid a mír ve svém nitru. V duchu si opakujte: "Odevzdávám se podpoře, světlu a lásce. ŽIJI světlo a lásku. Jdu s tvou podporou za SVÝM SNEM. Jsem chráněná a v  bezpečí. 
Děkuji."

Po cvičení se cítíte vyrovnaní, klidní a v bezpečí.
Kdykoliv se v příštích dnech objeví "temné", zopakujte cvičení podle potřeby.
Pravidelně však posilujte prociťováním, dechem a vizualizací přítomnost přítele ze Světla a Lásky.

Přeji vám hodně radosti ve vašem Novém životě!
Mirka

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.