Stránky

středa 29. června 2016

Mandala - vzor života II. část


Život jako mandala.
Ve světě z mandal v sobě všechno skrývá tento praobraz, přirozeně i člověk.
Náš život se odvíjí v tomto vzoru a nic v tomto stvoření nemůže opustit tento univerzální rámec.

Život je cesta ze středu mandaly na její periferii a zase zpátky do jejího středu – do jednoty.

V mandale, pravzoru života, se znázorňuje krize životního středu jako bod obratu.
Mandala je symbol společný všem kulturám a jako archetyp cesty lidského vývoje je úzce spojena nejen s naší, nýbrž i s existencí celého vesmíru.

Lidský život začíná početím ve středu mandaly.

neděle 26. června 2016

Neberte si nic osobně


VAŠE PRAVDA JE PLATNÁ POUZE PRO VÁS.
Vaše vlastní názory a hlediska
odrážejí vaše vlastní dohody a jsou platné pouze pro vás.
Vaše pravda je pravdou pro vás a pro nikoho jiného.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

středa 22. června 2016

Citát


NEOBÁVEJ SE.
Neb, co není skutečné, nikdy nebylo a nikdy nebude.
A skutečnost sama byla vždy a nemůže být zničena.


Bhagavadgíta

neděle 19. června 2016

Mandala - vzor života I. část

Mandala je slovo, pocházející ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu.
Znamená kruh, oblouk, magický oblouk, sféra, okruh.

Je to harmonické spojení kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí.

Oba obrazce spojuje centrální bod, který je zároveň počátkem i koncem celého systému.
Pokud jde o střed, tak to je podstata.
Pokud jde o okolí, to je pochopení, tedy pochopení je podstata.

Je to symbol společný všem kulturám. Jako archetyp cesty lidského vývoje je úzce spojena nejen s naší, nýbrž i s existencí celého vesmíru.

středa 15. června 2016

Nevytvářejte si žádné domněnky


PRYČ S DOMNĚNKAMI

V každém vztahu si můžete utvořit domněnku, 
že druhá strana ví, co si myslíte, 
a že tudíž není třeba vyslovovat svá přání.
Domníváte se, že druhá strana udělá to, co sami chcete, 
protože vás přece dobře zná.
Jenomže jakmile to druhá strana neudělá, 
cítíte se být ublíženi a myslíte si: 
Jak mi jen mohli udělat? Měli přece vědět, že...Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 12. června 2016

O životě


ŽIVOT NENÍ PROBLÉM,
který musíme vyřešit,
ale skutečnost, kterou je třeba zakusit.

Buddha

pátek 10. června 2016

Zákony Ducha II.dílZÁKON VOLBY
Jak znovu získat vlastní moc

Jsme nejen obtěžkáni, ale i požehnáni
velikou zodpovědností svobodné vůle
 - mocí si zvolit.
Naše budoucnost je z větší části předurčena
volbou, kterou děláme nyní.
okolnosti nemůžeme vždycky držet pod kontrolou,
ale můžeme volit a také volíme,
jaká bude odpověď na to, co před námi vyvstává.
Tím, že znovu nabudeme moci volit,
nalézáme odvahu žít v tomto světě
plným životem.


" Dokud si neuvědomíš, že máš tu moc říci ne, nikdy nedokážeš říci skutečné ano. Svým vztahům. Své práci. Svému životu. Čemukoliv. 
Nemusíš čekat, abys udělal pozitivní, posilující změny. Nemusíš chodit do školy, nemusíš se ženit, nemusíš chodit do práce ani do války ani se chovat podle toho, co od tebe očekávají nebo po čem touží jiní. Nemusíš vůbec nic. Jenom rozpoznat, že každý čin nebo každá nečinnost má své důsledky a že tvá ochota tyhle důsledky přijmout ti dává sílu a svobodu, aby sis zvolil, kdo jsi, kde jsi a co uděláš. 
V tom okamžiku se život mění z povinnosti na požehnanou možnost. A právě v tom okamžiku se dějí zázraky." 


Dan Millman: Zákony Ducha

středa 8. června 2016

Myšlenky síly


KAŽDÁ MÁ MYŠLENKA TVOŘÍ MOJI BUDOUCNOST.
Vesmír plně podporuje každou myšlenku,
kterou si zvolím a které chci věřit. 
Volím si rovnováhu, harmonii a mír
a vyjadřuji je ve svém životě.


Louise Hay: Myšlenky síly

pondělí 6. června 2016

Zákony Ducha I. dílZÁKON ROVNOVÁHY
Jak najít zlatou střední cestu

Jestliže je gravitace lepidlem, které drží svět pohromadě,
pak rovnováha je klíčem odemykajícím jeho tajemství.
Rovnováha 
se vztahuje na naše tělo, mysl a city, na všechny roviny naší existence.
Je nám připomínkou toho, 
že ať děláme cokoliv, můžeme tom přehnat, anebo to dělat nedostatečně.
A pokud se kyvadlo našeho života či zvyků vychýlí příliš daleko do jedné strany,
nevyhnutelně 
se vzápětí musí zhoupnout na stranu protější.


"A když jednou zjistíš, jak chutná pocit opravdové rovnováhy, začneš vnímat vyšinutí z rovnováhy ve všech sférách svého života. to ti poslouží jako automatický signál, že se máš vrátit do tohoto místa, které leží uprostřed. Tím, že budeš registrovat své nerovnovážné stavy, uplatníš zákon rovnováhy."Dan Millman: Zákony Ducha

neděle 5. června 2016

Dělejte vše co nejlépe


JEDNEJTE BEZ NÁROKU NA ODMĚNU

Dělejte vše co nejlépe proto, že vás to těší, 
ne proto, že očekáváte odměnu.

Nezištné skutky vám přinesou radost 
a nečekaná odměna může překonat vaše představy.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

středa 1. června 2016

Inelia o fyzické akci

Autorka: Inelia Benz

Fyzická akce směřující k pevnému záměru nás rychle posune do jiné, více rezonující časové linie.

Pracujeme na sobě, nacházíme prostředky, které nás posilují a posouváme naše uvědomění, protože chceme ZMĚNU.
Chceme změnu našich osobních životů, našeho vnímání a životního stylu, a chceme vidět větší, globální změnu lidského druhu.

Aby k této změně mohlo dojít, můžeme pracovat na různých okolnostech:

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.