Stránky

neděle 19. června 2016

Mandala - vzor života I. část

Mandala je slovo, pocházející ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu.
Znamená kruh, oblouk, magický oblouk, sféra, okruh.

Je to harmonické spojení kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí.

Oba obrazce spojuje centrální bod, který je zároveň počátkem i koncem celého systému.
Pokud jde o střed, tak to je podstata.
Pokud jde o okolí, to je pochopení, tedy pochopení je podstata.

Je to symbol společný všem kulturám. Jako archetyp cesty lidského vývoje je úzce spojena nejen s naší, nýbrž i s existencí celého vesmíru.

Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nadkulturním symbolem jednoty a rovnováhy, vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích.

V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou.
V nejužším významu znamená mandala kruhový obrazec se středem, k němuž směřují symetricky uspořádané tvary.

Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu.

Mandala je pravzor života. 
Každý atom je mandala se svým energetickým tancem kolem vlastního středu, atomového jádra. Protože se vše ve stvoření skládá z atomů, skládá se všechno i z mandal.

Každá buňka napodobuje pravzor mandaly, i v ní se totiž všechno točí kolem buněčného jádra v jejím středu. Protože rostlinný a živočišný i lidský život je vystavěn z buněk, spočívá na této úrovní také na mandale.
Naše Země je mandala, točící se kolem své osy, Sluneční soustava se Sluncem v jejím středu, kolem něhož krouží planety, je také mandala, Vesmír jako spirální mlhovina nese signaturu mandaly…

Mandala je květina, ciferník hodin, ohniště, indiánský lapač snů, rozetové okno gotického kostela, egyptská pyramida, kruhový stůl, meditační obrazec buddhistického mnicha, pouťový koláč z Hané, léčivé pískové obrazce indiánů, kruhy na vodní hladině při dešti, kruhová bludiště na podlaze katedrál, zdobené talíře, rotunda, kruhové dekorační obrazce (šperky, koberce, obrazy, aj.)…

Mandala jako symbol
V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele. Pokud tvoříme nebo sledujeme pravidelné obrazce mandaly, duše se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních.

Zpracovala: Mirka Šellová

Zdroj: Dahlke, Rüdiger: Nemoc jako řeč duše. Praha: PRAGMA, 1998
http://www.centrum-mandala.cz/

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.