Stránky

neděle 31. července 2016

Zákony Ducha- V. díl


ZÁKON SOUCÍTĚNÍ
Jak probudit vlastní lidskost

Svět nás nesoudí; 
on nám prostřednictvím zákona akce a reakce 
jen poskytuje následky a poučení
a možnosti, jak udržovat rovnováhu a učit se.
Soucítění není nic jiného
než poznání, že každý z nás se snaží ze všech sil - 
že v rámci vlastních stávajících přesvědčení a schopností
dělá, co umí.


"Zákon soucítění představuje láskyplný požadavek, abychom překročili hranice své omezené perspektivy. To v nás občas může vzbuzovat pocit, že takovýto úkol je k nezdolání. A proto měj na paměti, že se soucítěním začíná u tebe samotného. Buď jemný a trpělivý. Každý z nás má spousty myšlenek a emocí, jak pozitivních, tak negativních, jež se nám rodí v hlavě a v srdci. Světec být nemusíš, ale místo abys těm negativním myšlenkám věřil, anebo jim vzdoroval, dovol soucítění, aby je odplavilo proudem lásky a porozumění."


Dan Millman: Zákony Ducha


středa 27. července 2016

Volba

Rozcestí, Cesta, Volba, Silnice, Směr

Volíme jen jednou.
Volíme mezi cestou bojovníka či cestou obyčejného člověka.
Jiná volba neexistuje.
Ne na této zemi.


Carlos Castaneda: Kolo času

neděle 24. července 2016

Nevytvářejte si žádné domněnky

Žirafy, Zábava, Diskuse, Výška, Dialog

NAUČTE SE KLÁST OTÁZKY.

Vždy je lépe se ptát nežli vytvářet domněnky.
Seberte odvahu a ptejte se tak dlouho,
dokud se vám věci co nejvíce neujasní.
Jakmile na svou otázku dostanete odpověď,
nebudete si už muset vytvářet žádné domněnky,
protože budete znát pravdu.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

středa 20. července 2016

Zákony Ducha - IV. dílZÁKON PŘÍTOMNOSTI
Jak žít v současné chvíli

Čas je paradox
prostírající se mezi "minulosti" a "budoucnosti",
které vlastně neexistují nikde - s výjimkou naší vlastní mysli.
Představa o čase je
konvencí myšlenek a jazyka,
jedná se o společenskou úmluvu.
Pravda je hlubší:
nemáme nic nežli tuto chvíli.


"Kdykoliv máš nějaký problém, týká se něčeho z minulosti anebo z budoucnosti. Tím, že svým nesnázím věnuješ pozornost a energii, udržuješ je při životě ve své přítomné mysli, necháváš je zadarmo bydlet ve své hlavě. Oproti tomu jim jim můžeš nedat ze svého dne ani minutu. Život je příliš krátký.
Abys měl přítomnost, musíš být přítomen a musíš mít na paměti, kde jsi, kdy jsi a potom pochopíš, kdo jsi. Přítomnost tě učí, že je důležité to, co jsi udělal dneska, protože jsi tomu věnoval jeden den svého života."Dan Millman: Zákony Ducha

neděle 17. července 2016

Únava


Chlap, Pohled, Únava, Školní, Pozadí

Přílišné zabývání se sebou samým
přináší obrovskou únavu.
Člověk, který tak činí, je slepý a hluchý ke všemu jinému.
Sama únava ho zbavuje možnosti
spatřit zázraky všude kolem sebe.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 13. července 2016

Myšlenky síly


DŮVĚŘUJI ŽIVOTNÍMU PROCESU.

Život má svůj vlastní rytmus a spád
a já jsem jeho součástí.
Můj život život mi přináší pouze dobré
a pozitivní zkušenosti.Louise Hay: Myšlenky síly

neděle 10. července 2016

Zákony Ducha - III. dílZÁKON POSTUPU
Jak brát život krok za krokem

Postup přetváří každou cestu
v sérii malých krůčků, které děláme jeden po druhém,
abychom dosáhli cíle.
postup se klene přes propast času, 
učí člověka trpělivosti,
spočívá na pevných základech pečlivé přípravy
a ztělesňuje víru
v naše rozvíjející se možnosti."Díky tomu, že si úkol rozložíš na jednotlivé zvladatelné kroky, nemusíš čekat na úspěch, který se dostavuje na samém konci putování - vždyť vytváříš sérii drobných úspěchů po celou cestu! Trvalý úspěch se nedostavuje v několika dramatických chvilkách, ale hodinu po hodině, den za dnem. Míra nadšení ti určuje tempo, ale svého cíle dosáhneš díky vytrvalosti. postup, trpělivost a vytrvalost jsou klíče, jimiž lze odemknout bránu ke každému cíli. Poklad tě nečeká až na konci putování - odměnou je ti i postup sám."Dan Millman: Zákony Ducha

středa 6. července 2016

Nehřešte slovem

Barack Obama, Dalajláma, 2011

UVĚDOMTE SI MOC SVÉHO SLOVA.

Slovo představuje tvůrčí sílu.
Je to dar, který pochází přímo od Boha.Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 3. července 2016

Pocit


Pocit důležitosti sebe sama
činí člověka těžkým, nemotorným a zbytečným.
Aby byl člověk bojovník, musí být lehký a pohyblivý.


Carlos Castaneda: Kolo času

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.