Stránky

středa 31. srpna 2016

Dělejte vše co nejlépe


DĚLEJTE VŠE CO NEJLÉPE PROTO, ŽE TO TAK DĚLAT CHCETE.

Nejlépe děláte věci tehdy, když z nich máte potěšení
anebo když na vás nemají žádný negativní dopad.
Nejlépe se vám daří tehdy, 
jednáte-li tak, jak jednáte, proto, že sami chcete
a ne proto, že tak jednat musíte 
nebo že se tím snažíte zalíbit Bohu či ostatním lidem.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 28. srpna 2016

Zákony Ducha - VIII. dílZÁKON CELISTVOSTI
Jak žít svou pravdu

Celistvost, to obnáší žít a jednat
v sepětí s duchovním zákonem
a s vlastní nejušlechtilejší vizí,
a to navzdory rozličným protichůdným nutkáním.
Vycházejíce ze srdce celistvosti,
poznáváme, přijímáme a 
vyjadřujeme svou skutečnou vnitřní realitu
a svému okolí dodáváme inspiraci
nikoli svými slovy, ale vlastním příkladem."Celistvost, to značí být celistvý, znát se a být sám sebou, aby naše konání bylo autentické a v souladu s našimi nejušlechtilejšími záměry - aby se naše tělo, mysl, city a názory vzájemně doplňovaly a dohromady vytvářely celek, který je něčím víc, než součtem svých částí.
Nejde o to, aby byl člověk neomylný a dokonalý; chyb se dopouštíme všichni. Být spjatý se zákonem celistvosti znamená, uznat vlastní slabosti a rozvíjet svou niternou sílu, aby se z nás stal příklad hodný následování, který svítí na cestu ostatním lidem."Dan Millman: Zákony Ducha

středa 24. srpna 2016

Myšlenky síly


KAŽDOU ZKUŠENOST PROMĚŇUJI V PŘÍLEŽITOST.

Každý problém má své řešení.
Všechny zkušenosti jsou příležitostmi k růstu a změně.
Není čeho se bát.
Odvážně vítám všechny výzvy.


Louise Hay: Myšlenky síly

pondělí 22. srpna 2016

Zákony Ducha - VII. díl
ZÁKON OČEKÁVÁNÍ
Jak si rozšiřovat skutečnost

Myšlenku následuje energie;
blížíme se k tomu,
co si dokážeme představit,
ale ne dál.
Naši zkušenost vytváří a dobarvuje to,
co předpokládáme, očekáváme nebo čemu věříme.
Rozšiřujeme-li své nejhlubší přesvědčení
o tom, co je možné,
měníme svou životní zkušenost.


"Tvá přesvědčení mají vliv na tvoji volbu, kterou uděláš, na směr, jímž se vydáš, i na přátele, protivníky a osud, který tě čeká. Tvá přesvědčení uvádějí do chodu vnitřní procesy a způsoby chování, ovlivňující, jak se pohybuješ, chováš, jak se cítíš. 
Zákon očekávání tě upomíná na vrozenou sílu - na sílu formovat vlastní život prostřednictvím představ a očekávání, jež si vytváříš. Zákon očekávání nás učí, že to, nač se soustředíme, se rozpíná, takže pokud s problémy bojujeme, jenom jim dodáváme energii, aby mohly nabývat na síle a objemu. Soustřeď se proto na řešení - ne na obtíže."


Dan Millman: Zákony Ducha

neděle 21. srpna 2016

Nepřátelé

Žena, Staré, Indie, Lidé, Osoba, Mluvení

Člověk má čtyři přirozené nepřátele:
strach, jasnost mysli, moc a stáří.
Strach, jasnost mysli a touha po moci mohou být překonány.
Ne však stáří.
Může být oddáleno, ale nikdy ne přemoženo.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 17. srpna 2016

Neberte si nic osobně


KAŽDÝ ŽIJE VE SVÉM VLASTNÍM SNU.

Každý z nás žije ve svém vlastním snu,
ve své vlastní mysli.
Každý z nás se nachází
v úplně jiném světě než ostatní.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 14. srpna 2016

Myšlenky síly


Žena, Člověk, Dvojice, Muž A Žena

UVÁDÍM V ROVNOVÁHU
SVOU MUŽSKOU A ŽENSKOU ČÁST.

Moje mužská a ženská část je propojena
v dokonalé rovnováze a harmonii.
Jsem v pohodě a všechno je tak, jak má být.Louise Hay: Myšlenky síly

sobota 13. srpna 2016

Inelia o životě a světě beze strachu

Autorka: Inelia Benz


Pojďme si představovat – život beze strachu…
Představ si (pretend – představovat nikoli pasivně, spíše „předstírat“, chovat se tak, jako by to byla pravda a realita), že ve tvém životě není strach. Co by bylo jinak? Jak by to vypadalo jinak? Nyní si představ celý náš svět bez strachu.
A tu představu si podrž.

Představováním si a předstíráním iniciujeme (initiate – zahajovat, spouštět) možný výsledek ve skutečném životě.

středa 10. srpna 2016

Zákony Ducha - VI. dílZÁKON VÍRY
Jak mít důvěru v Ducha

Víra je naše přítomné spojení s universální moudrostí,
jež nám připomíná, že víme víc,
než jsme kdy slyšeli, přečetli nebo nastudovali - 
že stačí, když uvidíme,
jak prostřednictvím každého z nás
funguje láska a moudrost universálního Ducha
a budeme jí naslouchat a věřit.


"Zákon víry se týká důvěry ve skutečnost, že prostřednictvím tebe i všech ostatních působí vrozená láska a inteligence. Víra je rovněž jistý přístup k věci, názor tkvící v přesvědčení, že ať už se kolem nás děje cokoliv, slouží to navzdory vnějšímu zdání našemu nejvyššímu dobru. 
Je to božský řád prostupující všechno. Naše maličká mysl nedokáže vždycky vidět obraz v širší perspektivě ani nedokáže rozpoznat, co se děje pro naše nejvyšší dobro.
Víra spočívá v ochotě vybičovat se, dělat chyby a brát si z nich poučení - s ochotou důvěřovat způsobu, jímž tvůj život postupuje. Víra v Ducha je spojení s živoucí silou vlastního života."Dan Millman: Zákony Ducha

neděle 7. srpna 2016

Neberte si nic osobněVNÍMEJTE LIDI TAKOVÉ, JACÍ JSOU.

Budete-li ostatní vnímat takové, jací jsou
a nebudete vztahovační,
nic z toho, co řeknou nebo udělají, vás nezraní.
I kdyby vám lhali, nic se neděje.
Lžou, protože se bojí, abyste nezjistili,
že jsou nedokonalí.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

středa 3. srpna 2016

Myšlenky síly

Delfín, Mořský Život, Příroda

JSEM PRUŽNÁ A UVOLNĚNÁ.

Jsem otevřená všem novinkám a změnám.
Každá chvíle přináší nádhernou 
novou možnost stát se ještě více sama sebou.
S lehkostí a bez námahy
pluji na vlnách života.Louise Hay: Myšlenky síly

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.