Stránky

pondělí 22. srpna 2016

Zákony Ducha - VII. díl
ZÁKON OČEKÁVÁNÍ
Jak si rozšiřovat skutečnost

Myšlenku následuje energie;
blížíme se k tomu,
co si dokážeme představit,
ale ne dál.
Naši zkušenost vytváří a dobarvuje to,
co předpokládáme, očekáváme nebo čemu věříme.
Rozšiřujeme-li své nejhlubší přesvědčení
o tom, co je možné,
měníme svou životní zkušenost.


"Tvá přesvědčení mají vliv na tvoji volbu, kterou uděláš, na směr, jímž se vydáš, i na přátele, protivníky a osud, který tě čeká. Tvá přesvědčení uvádějí do chodu vnitřní procesy a způsoby chování, ovlivňující, jak se pohybuješ, chováš, jak se cítíš. 
Zákon očekávání tě upomíná na vrozenou sílu - na sílu formovat vlastní život prostřednictvím představ a očekávání, jež si vytváříš. Zákon očekávání nás učí, že to, nač se soustředíme, se rozpíná, takže pokud s problémy bojujeme, jenom jim dodáváme energii, aby mohly nabývat na síle a objemu. Soustřeď se proto na řešení - ne na obtíže."


Dan Millman: Zákony Ducha

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.