Stránky

neděle 30. října 2016

Vše je tak, jak by mělo být...nebo ne?

Autorka: Pamela Kribbe„Tak to mělo být“, „musí za tím být nějaký vyšší smysl“, „vše je přesně tak, jak má být“. Poznámky snadno činěné mezi spirituálně nakloněnými. Často jsou tvrzení jako tato, činěny vůči situacím či událostem, které se zdají, že nemají smysl, jsou tragické nebo kruté.
Nehody, nemoci, prosté překážky testují náš smysl pro spravedlnost. Proč se mi to stalo, proč se to muselo stát? Názor, že za vším, co se přihodí je vyšší řád, božská ruka, která znamená dobro, je uklidňující. Je to však pravda?

středa 26. října 2016

Pokora
Pokora bojovníka
není pokorou žebráka.

Bojovník svou hlavu nesklání před nikým,
ale zároveň nikomu nedovolí, aby svou hlavu sklonil před ním.
Žebrák naopak padá na kolena, smeká klobouk
a zametá podlahu před každým,
koho pokládá za vyššího.
Od nižších, než je on sám, pak vyžaduje,
aby před ním zametali podlahu.


Carlos Castaneda: Kolo času

pondělí 24. října 2016

Setkání s Inelií

Autorka: Terezie Dubinová, PhDMOTTO: „Lidé čekají, že se stane nějaká změna zvenčí, a následně se změní i jejich život. Takhle to nefunguje. Změna přichází zevnitř.“ Inelia Benz

Inelia Benz přiletěla koncem srpna do Evropy na své poslední veřejné vystoupení. Kamarádka Monika se setkání zúčastnila: zde její dojmy a zážitky společně s informacemi ze tři a půl hodinového videozáznamu (https://ascension101.com/en/estore/product/83-inelia-in-girona-2016.html?utm_source=newsletter_457&utm_medium=email&utm_campaign=the-presentation-in-girona-now-available-in-our-store ).
Monika vypráví: „Letěla jsem do Barcelony a odtud autobusem hodinu a půl do Girony. Girona je krásné malé historické městečko. Večer žije, lidé jsou na ulicích, spokojení. Program s Inelií byl rozdělený na dvě části: dopolední program pro užší okruh asi třiceti lidí z platformy Walk With Me Now, odpolední program pro asi dvěstě padesát lidí. I v osobním kontaktu je Inelie neuvěřitelná – lidská, vřelá. Překvapilo mne, jak je malinká!“

Témata, o kterých se na setkání mluvilo:
JAK BÝT A ZŮSTAT V INTEGRITĚ
Jsme zvyklí si myslet, že žít spirituální život znamená něco vznešeného

sobota 22. října 2016

Nehřešte slovem

Holky, Barevné, Úsměv, Legrační, Štěstí

PŘESTAŇTE ODSUZOVAT A OBVIŇOVAT SAMI SEBE.

Nechcete-li hřešit slovem,
Buďte zodpovědní za své činy.
Za nic se však neodsuzujte ani sami sebe neobviňujte.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

středa 19. října 2016

Inelia o síle, smyslu a významu

Autorka: Inelia Benz

VZKAZ JE JASNÝ: JSTE SILNÍ A ONI NECHTĚJÍ, ABYSTE TO VĚDĚLI

Jste silní a oni nechtějí, abyste to věděli. Kdo jsou „oni“?
„Oni“ jsou lidé, kteří na sebe promítli autoritu, a přinutili nás ostatní si myslet, že potřebujeme slyšet jejich názor, získat jejich povolení nebo jim platit poplatky za život na této planetě.

Proč jim dáváme všechnu tuto autoritu? Protože jsme byli od začátku učeni, abychom to dělali. A protože nám říkali, že když to nebudeme dělat, zemřeme, nebo ještě hůře – budeme trpět.

neděle 16. října 2016

Osobní síla

Morianincu, Stojící, Žena, Nahoru, Cesty

Osobní síla je pocit.
Něco jako pocit štěstí.
Nebo je o ní možno hovořit jako o náladě, rozpoložení.
Osobní síla je něco,
co člověk získá celoživotním zápasem.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 12. října 2016

Dělejte vše co nejlépe


PUSŤTE SE MINULOSTI

Když v životě o něco přijdete, nechte to být.
Jakmile přestanete lpět na minulosti,
budete moci naplno prožít přítomný okamžik.
Pustit se minulosti znamená
vychutnat si sen,
který se odehrává právě teď.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 9. října 2016

Zákony Ducha - XII. díl
ZÁKON JEDNOTY
Jak se rozpomenout na spojení

Tady na Zemi vystupujeme jako oddělené bytosti,
z nichž každé je přiřčen jiný osud;
ale stejně jako jsou jednotlivé dešťové kapky
součástí moře,
tak i každý z nás je součástí
oceánu Vědomí, těla Božího.
Jen najdi lásku a vnitřní mír
v hloubi nejvyšší pravdy:
všichni jsme jedna rodina.
Zahoď zátěž strachu, závisti a vzdoru
a vznes se do výše na perutích porozumění - 
vstoupíš do nezměrné země Soucítění."Zákon jednoty si žádá velké uvědomění. Zákon jednoty není pro malou mysl snadno pochopitelný, protože se neshoduje se všedním vnímáním. Zákon jednoty je paradox: lživý a zároveň pravdivý - závisí to na našem stavu vědomí. Jsme-li jedno nebo množství jedinců, to se odvíjí spíš od naší perspektivy než od jakékoli objektivní reality. Když zkoumáme Zemi, tvrdíme o ní, že je ,jedna´; a přesto ji ve skutečnosti vytváří půda, vzduch, oheň a voda plus tisíce živočišných druhů, biliony živých bytostí a bezpočet trilionů atomů. Je atom, Země nebo člověk jedno nebo mnoho? A co lidstvo?"Dan Millman: Zákony Ducha

středa 5. října 2016

Klapky


Pokud člověk sám sebe považuje za to nejdůležitější,
nedokáže svět kolem sebe skutečně ocenit.
Je jako kůň s klapkami na očích.
Vše, co vidí, je on sám,
oddělený od všeho ostatního.


Carlos Castaneda: Kolo času

neděle 2. října 2016

Rozdíl
Základní rozdíl
mezi bojovníkem a obyčejným člověkem spočívá v tom,
že bojovník bere vše jako výzvu,
zatímco obyčejný člověk to bere
jako prokletí či požehnání.Carlos Castaneda: Kolo času

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.