Stránky

neděle 25. prosince 2016

Čas od času
Čas od času
se pozorně podívej na něco,
co nevytvořily lidské ruce:
na horu, na hvězdu, na zátočinu potoka.
Dostaví se k tobě moudrost a trpělivost,
ale především jistota,
že na tomhle světě nejsi sám.


Sidney Lovett

středa 21. prosince 2016

Inelia: Čistý záměr a naše schopnost ho uskutečnit

Autorka: Inelia Benz


Pampeliška, Inverzně, Květina, Rostlin

Realizace/zhmotňování našich přání se stává stále více aktuální. 
Sehraná podpora našich záměrů Universem je den ode dne silnější. 

Mladší děti, mládež v pubertě a mladí lidé jsou, zdá se, schopni zhmotňovat mnohem rychleji než kdysi my v jejich věku (nebo dokonce i než my dnes). Je to proto, že nejsou naočkováni stejnými programy jako my. Vyrůstají v prostředí, jež má vyšší vibraci a slovo „realizace přání“ se nachází v jejich každodenním slovníku.

Naši schopnost zhmotňování přání podporuje čistota záměru (impeccability, doslova bezúhonnost, neschopnost hřešit). Ale jak tohoto stavu dosáhnout?

neděle 18. prosince 2016

Cesta

Aby člověk mohl jít po cestě vědění,
musí mít velkou představivost.
Na cestě vědění není nic
tak jasné,
jak by si to lidé přáli.


Carlos Castaneda: Kolo času

středa 14. prosince 2016

Neberte si nic osobně
NAUČTE SE ODOLÁVAT JEDU
Ať si vás pomlouvá třeba celý svět,
neberte si nic osobně a odoláte.
Schopnost zůstat imunní i hluboko v pekle
jedovatých pomluv
- to je dar druhé dohody.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 11. prosince 2016

Inelia: Co znamená být člověkem?

Autorka: Inelia BenzCo to znamená být člověkem? 
Lidé často říkají věty jako „jsem jenom člověk“ nebo „je to lidská přirozenost to dělat“ – většinou o špatných činech. Je jenom jedno přídavné jméno používané pozitivně, a to je „humánní“.

Na světě je tolik protichůdných informací o otázce, odkud pocházíme. Někdo říká, že jsme byli stvořeni bohem, jiný že jsme se vyvinuli z opic. A ještě jiný, že jsme směsí mimozemské a pozemské dědičné informace DNA.
Naše přirozenost – co to znamená být jedním z nás, lidskou bytostí – je překryta kulturním, náboženským a sociálním programováním.

středa 7. prosince 2016

Vnímání


Sněhová Vločka, Sníh, Krystal

Vnímáme.
To je skutečnost.
Ale co vnímáme, to už tak očividná skutečnost není.
Naučili jsme se totiž,
co máme vnímat.


Carlos Castaneda: Kolo času

úterý 6. prosince 2016

Člověk
Nezáleží na tom, jak byl kdo vychován.
To, jak se kdo chová, vychází z jeho osobní síly.
Člověk je pouze sumou své osobní síly
a tato suma síly určuje,
jak kdo žije a jak umírá.


Carlos Castaneda: Kolo času

neděle 4. prosince 2016

Nevytvářejte si žádné doměnky
ŘEKNĚTE SI O TO, CO BYSTE CHTĚLI.
Seberte odvahu a řekněte si o to, co byste chtěli.
Druzí mají právo vám vyhovět, nebo vás odmítnout,
zrovna tak jako vy máte právo o něco požádat.
Obdobně mají také všichni ostatní právo požádat vás o to,
co by chtěli oni
a vy máte právo jim vyhovět nebo je odmítnout.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.