Stránky

neděle 25. prosince 2016

Čas od času
Čas od času
se pozorně podívej na něco,
co nevytvořily lidské ruce:
na horu, na hvězdu, na zátočinu potoka.
Dostaví se k tobě moudrost a trpělivost,
ale především jistota,
že na tomhle světě nejsi sám.


Sidney Lovett

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.