Stránky

neděle 31. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 24

Dnešní téma pro tebe:

Sněhová Vločka, Sníh, Krystal

TA, JEŽ VYŽIVUJE, UTĚŠUJE A ZKRÁŠLUJE
Princip lásky prodchnuté moudrostí: princip matky Země


Základní význam: 
Tvé ženské kvality naléhají, chtějí se vyvíjet. 
Nech se milovat a živit a otevři se kráse a hojnosti. Důvěřuj své vnitřní harmonii a nech ji velkoryse vyzařovat navenek. Světlé aspekty CÍSAŘOVNY spočívají v bezpodmínečné, ze srdce vycházející oddanosti a lásce. Je věrně starostlivá a plná trpělivosti. Má mnoho co dávat a dává z hojnosti překypující lásky k podstatě člověka. Silou Pramatky zprostředkovává všem slabým lidem, kteří potřebují ochranu, pocit bezpečí; obdarovává soucitem a útěchou. 
Její láska, určená všem tvorům, je nevyčerpatelným pramenem tvořivé, posilující energie. 

Šance: 
CÍSAŘOVNA ukazuje na vnitřní připravenost otevřít se lásce, kráse a hojnosti. Dostáváme možnost překonat staré vzorce chování, kterými jsme se oddělili od proudu posilující lásky, a přijmout zcela nově vše, co nám život nabízí a k čemu nás vybízí. Tak se vymaníme z nesvobody a dřívějších stísňujících představ. 

Otázka: 
Který člověk nebo jaký aspekt života ti přichází jako císařovna v ústrety, respektive tě vybízí k objevení a rozvinutí tvé vnitřní císařovny? 

Doporučení: 
 Uvědom si, že toto vyzařování patří k tobě, tzn. že odráží důležitou část tvé vlastní bytosti. 

Afirmace: 
Poznávám svou vnitřní krásu a harmonii a otevírám se lásce a hojnosti ve svém životě.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 28. prosince 2017

Myšlenka na dnešní den


Šepot, Tajemství, Záhada, Tajnost

Mám Ti poradit tajemství, příteli?
Nečekej na Poslední soud: koná se každý den.


Albert Camus

neděle 24. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 23

Dnešní téma pro tebe:

Fantazie, Krajiny, Kolo, Nebe, Přírody

USKUTEČNĚNÍ
Duchovní završení

Základní význam: 
Sjednocením protikladů se uzavírá kruh. Je možné zažít celistvost a naplnění. 
To je dobrým předpokladem k tomu, aby bylo něco uzavřeno, respektive uskutečněno.

Otázka:
Co se v tobě nebo v tvém životě završuje?

Doporučení:
Zjisti, zda není na čase ukončit nějaké započaté projekty.

Afirmace:
Tím, že přijímám a sjednocuji protiklady, jsem stále blíž k uskutečnění své celistvosti.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 21. prosince 2017

Myšlenka na dnešní den


Děťátko, Dvojčata, Bratr A Sestra

Nikdo není stejný jako ti ostatní.
A přece je stejné pro všechny to nejvyšší.
Jak to udělat? Naplnit se každý sám v sobě.Johann Wolfgang von Goethe

neděle 17. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 22

Dnešní téma pro tebe:

Sníh, Hora, Panoramatické, Příroda

PŘÍMĚŘÍ
Pochopení, rozřešení

Základní význam: 
Nech jednou duchovní zbraně odpočívat. 
Pravého pokroku a toužebných výsledků nelze v tuto chvíli docílit žádnou aktivitou. 
Uvolněním a klidným vyčkáváním se však může mnohé vyjasnit a může to vyplynout jakoby samo od sebe.

Otázka: 
V jakých záležitostech by pro tebe bylo dobré, složit na chvíli zbraně a nechat je na pokoji? 

Doporučení: 
Podnikni něco, co tě těší a při čem se uvolníš a zotavíš. Na nějakou dobu zanech všech starostí a všeho usilování. 

Afirmace: 
Pro dnešek nechávám všechny problémy stranou a svěřuji se inteligenci a moudrosti svého vnitřního vedení.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 14. prosince 2017

pondělí 11. prosince 2017

Aplikované zákony mrtvého koně


Malování, Umění, Obrázky, Karl Bodmer

Přísloví Indiánů z kmene Dakotů mluví jasnou moudrou řečí: 
"Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!"

Rozdíly mezi "primitivním" hospodářským myšlením našich předků a dnešním způsobem "moderního" uvažování, lze stěží porovnat lépe, než pomocí mrtvého koně...

Nicméně v profesionálním i osobním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat: 

 1. obstaráme si větší bič
 2. vyměníme jezdce
 3. říkáme: "Vždyť ten kůň vždycky jezdil..."
 4. založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
 5. navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
 6. zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
 7. vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
 8. založíme výcvikový kurs, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
 9. vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
 10. upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
 11. zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
 12. zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo
 13. prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit
 14. uvolníme dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
 15. vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
 16. zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
 17. rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je "lépe, rychleji a levněji" mrtvý
 18. založíme kroužek kvality (centrum excelence), abychom našli uplatnění pro mrtvé koně
 19. přepracujeme výkonové parametry pro koně
 20. zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně 
 21. nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
 22. nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
 23. restrukturalizujeme stáj
 24. zdvojnásobíme příděly krmení
 25. prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
 26. povýšíme jezdce
 27. budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli, sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne...


neděle 10. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 21

Dnešní téma pro tebe:

Cliff, Skok, Vysoká, Rock, Chlapec

DUCHOVNÍ OSVOBOZENÍ SEBE SAMA
Mistrovství přirozenosti a sebe-osvobození

Základní význam: 
Skol tygra svého strachu! Nech za sebou úzkosti a oslav ten extatický tanec osvobození. Vykroč cestou odvahy a svobody.

Otázka:
Jaké obavy tě omezují a oklešťují tvůj život?

Doporučení:
Představ si, co se v tvém životě změní, když budeš zcela a naprosto stát sám za sebou a budeš dělat to, co tě naplňuje radostí. 
Toto cvičení představivosti opakuj po nějaký čas denně a poté si napiš, jaké praktické důsledky to s sebou přináší. 
Odvaž se experimentovat s novými možnostmi.

Afirmace:
Tím, že stojím při sobě a důvěřuji síle své nejhlubší pravdy, rozbíjím okovy svého starého strachu.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 7. prosince 2017

Myšlenka na dnešní den


Západ Slunce, Soumrak, Blesk, Bouře

Pokud tě opravdu uzřím, pak se rozesměji hlasitým smíchem,
anebo oněmím, anebo se snad v explozi rozlétnu na tisíce drobných kousků.
A pokud ne, pak navždy zůstanu vězněm svého neproniknutelného světa.


Jalal al-Din Rumi, perský básník a mystik, 13. století

neděle 3. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 20

Dnešní téma pro tebe:

Muži, Ženy, Oděvy, Žena, Člověk, Pár

NADBYTEK
Citový prožitek

Základní význam: 
Intimní kruh tvé (tebou zvolené) rodiny ti poskytuje mnoho tepla, lásky a bezpečí.
Dbej při vší srdečnosti a blízkosti také na svou emocionální svobodu!

Otázka: 
Je ve tvém životě příliš mnoho nebo příliš málo citu? 

Doporučení: 
Promluv si otevřeně s blízkými lidmi o svých pocitech potřebách, případně i o nesvobodě. Dovol sobě i jim rozdílnost náhledů a potřeb! 

Afirmace: 
Raduji se ze vzájemného citového vztahu, a přitom zachovávám také věrnost sobě. Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

sobota 2. prosince 2017

Zprávy z nebe: PROSINEC 2017

Autorka: Alita Zaurak


Nastávající úplněk přináší možnost porozumění mnohým aktuálním životním situacím, hlubší porozumění tomu, co se nám děje, čím si zrovna procházíme… Slunce ve Střelci nás povznáší do stavu nadhledu, rozšiřuje naše vědomí, inspiruje nás k tomu, abychom měnili své názory k lepšímu a prozářili své cítění a smýšlení optimismem a nadšením…

čtvrtek 30. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní den


Voda, Moře, La Palma, Atlantik, Oceán

Můj člun na něco v hloubce narazil. Nic se nestalo. Jen ten zvuk, pak ticho, vlny.
Nic se nestalo, anebo se možná stalo všechno.
A já sedím uprostřed svého nového života a nic nevím.


Juan Ramon Jimeniz, držitel Nobelovy ceny za literaturu

neděle 26. listopadu 2017

Seriál - Zrcadlení 19

Dnešní téma pro tebe:

Tygr A Želva, Schody, Horská Dráha

MOC
Fyzický potenciál, vitalita a působivost.

Základní význam: 
Pokud jsi člověkem, který sebe a druhé příliš kontroluje a tvůj život se odehrává v pevných, uzavřených strukturách, pak tě tato karta napomíná k uvolnění kontroly a přílišných omezení. Pokud ti naopak stálost, řád a vytrvalost činí potíže, vyzývá tě tato karta k uznání, případně vytvoření nutných hranic a smysluplných struktur.

Otázka: 
Jak užíváš svou moc při zacházení se sebou a svými bližními? 

Doporučení: 
Prozkoumej struktury těch oblastí života, které pociťuješ jako neharmonické. Napiš si, co je podle tebe příčinou této disharmonie a jaké změny by mohly ztracenou harmonii opět nastolit. Jsou-li tomu přístupní také ostatní zúčastnění, hovoř s nimi o tom. Pokud nejsou, rozhodni se uvážlivě, co chceš nyní a v budoucnu změnit. 

Afirmace: 
Otevírám se strukturám, které dávají prostor lásce a svobodě.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 22. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní den


Sun, Sníh, Srdce, Herzchen, Kameny, Hory

Za myšlenkami, které říkají, co je špatné a co dobré, existuje prostor.
Tam se s tebou setkám.

Jalal al-Din Rumi, perský básník a mystik, 13. století

neděle 19. listopadu 2017

Seriál - Zrcadlení 18

Dnešní téma pro tebe:

Děvče, Malby, Žena, Let, Gravitace

TA, JEŽ JE NEZÁVISLÁ A POZNALA SEBE SAMA
Princip intuice, sebedůvěry a schopnosti být sám sobě zdrojem

Základní význam: 
VELEKNĚŽKA ztělesňuje naše spojení s duchovním světem. Otevřena kosmickým uzdravujícím energiím a idejím slouží lidstvu a Zemi. Nech stranou vše nepodstatné, důvěřuj svému vnitřnímu poznání a uplatňuj jej v každé situaci, kdy je zapotřebí. Zachovej si však svou nezávislost a sebeurčení. 

Otázka: 
Jakým způsobem využíváš své intuitivní schopnosti? 

Doporučení: 
Spoj se v meditaci se svým vnitřním vedením. Otevři se vědomě pro jeho jemná vnuknutí a jednej podle nich. 

Afirmace: 
Důvěřuji svému duchovnímu vedení a nechávám jej skrze sebe působit.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 15. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní den


Totemu, Grunge, Dřevěný Kůl

Existuje nepřeberné množství různých náboženských, 
uměleckých a věděckých symbolů, ale tyto symboly mají jednu věc společnou;
věci světské a dočasné obdařují svatozáří věčnosti.


Hugh Dalziel Duncan

neděle 12. listopadu 2017

Seriál - Zrcadlení 17

Dnešní téma pro tebe:

Západ Slunce, Polní Mák, Slunce, Priroda

CTNOST
Duchovní celistvost a upřímnost

Základní význam: 
Nový začátek je možný. Čistota tvých úmyslů a nevina tvého vnitřního dítěte ti otevírají nové možnosti. Důvěřuj svým spontánním impulsům. 

Otázka: 
S čím by si dnes chtělo hrát tvé vnitřní dítě? 

Doporučení: 
Rozpomeň se na sebe jako na dítě předškolního věku. Zkontaktuj se s tímto dítětem a hovoř s ním. Ptej se ho, jak se mu daří a jaké má potřeby a přání. Uč se od něj. 

Afirmace: 
Dopřávám svému vnitřnímu dítěti, aby se spontánně a hravě projevovalo.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 8. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní denKaždému stvořenému duchu je odhalováno
jen tolik božských souvislostí,
kolik je schopen unést.

Dionýsos

neděle 5. listopadu 2017

Seriál - Zrcadlení 16

Dnešní téma pro tebe:

Na Podzim, Krajina, Rybník, Lesní Stromy

ŽAL
Smutné myšlenky

Základní význam: 
Něco ve tvém současném životě způsobuje žal. Ať už je to osamělost, svízele lásky, žárlivost či rivalita: tvoje duchovní jasnost je zkalená, tvé srdce stísněno, tvoje duše smutná.. Pátrej trpělivě a láskyplně po staré bolesti, kterou současná situace znovu zjitřila! 

Otázka: 
Co tě trápí, respektive co by mohlo být příčinou tvého žalu ?

Doporučení: 
Odpověď na tuto otázku si napiš nebo si o ní promluv s někým, komu důvěřuješ. 

Afirmace: 
Tím, že s láskou přijímám svůj žal, proměňuji jej v mír a naději.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 1. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní den


Paví Peří, Struktura, Fond, Páv

Symboly jsou nástroje,
jejichž prostřednictvím lidé zachycují své prožitky,
a vytvářejí tak ,mapu´ duše.


Hugh Dalziel Duncan

neděle 29. října 2017

Seriál - Zrcadlení 15

Dnešní téma pro tebe:

Růže, Poupě, Růžová, Rostlina, Zahrada

DUCHOVNÍ TVOŘIVOST
Mistrovství inspirované tvořivosti

Základní význam: 
Otevři své srdce zázraku života a už tak zůstaň. Naučíš-li se dívat očima srdce, tvůj svět se promění: stane se polem neomezených, vybízejících možností. 

Otázka: 
Kam tě volá tvé srdce? 

Doporučení: 
Rozpřáhni paže, dýchej zhluboka do svého srdečního centra a v tomto postoji pozoruj své okolí. Dávej všemu (lidem, zvířatům, rostlinám a předmětům) veškerou svoji lásku. Představ si, že vše tvou lásku opětuje. Poděkuj všem (i sobě!) za tuto živost a podporu. 

Afirmace: 
Očima srdce pozoruji a zažívám svůj svět.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 25. října 2017

Myšlenka na dnešní den


Pták, Podívejte Se, Gespentisch, Noc

Nic takového jako tmavá noc ducha neexistuje,
existuje pouze zatmění ega.

Frances Vaughan

pondělí 23. října 2017

Inelia Benz: Jsi Čaroděj/ka? – ukázka


Milí přátelé, chystáme k vydání historicky první český překlad knih Inelie Benz. 
Jako první jsme zvolili knihu „Jsi Čaroděj/ka?“ 

V současné době probíhá kampaň na hithit.cz (najdete ji zde:https://www.hithit.com/cs/project/4022/jsi-carodej-ka ). 

Do 7.listopadu 2017 lze koupit a podpořit tisk knihy skrze Hit hit. Po tomto datu bude kniha vytištěna a měla by jít do distribuce. Můžete si ji také objednat přes email: monika@zlatykvet.cz. Pokud vybereme financí více, použijeme finance na tisk další knihy, o které aktuálně s Inelií jednáme. Děkujeme za vaši podporu, velmi si jí vážíme!!!

ÚVOD
MOJE CESTA – MŮJ OSOBNÍ PŘÍBĚH

I.
Nejhorší, co se může přihodit osobě s mimosmyslovým vnímáním, s pozorovacími schopnostmi intenzivnějšími než u „normálních“ občanů a s hledající myslí, příliš aktivní pro pohodlí lidí v jejím okolí, je žít v nevědomosti o svém stavu.

Pokud se tak stane, mohou tyto osoby v nejhorším případě skončit za zdmi psychiatrické léčebny s pocitem zmatku,

neděle 22. října 2017

Seriál - Zrcadlení 14

Dnešní téma pro tebe:


HOJNOST
Citové bohatství

Základní význam: 
Ve sdílení citů s ostatními lidmi je ti k dispozici hojnost, která je bez hranic. Přijmi ji, odevzdej se jí! To, co daruješ a vyzáříš, se k tobě tisícinásobně vrátí zpět. 

Otázka: 
V čem spočívá pozvání k hojnosti ve tvém životě? 

Doporučení: 
Zkus si v duchu vykreslit, co pro tebe "hojnost" konkrétně znamená ve všech důležitých oblastech života. Můžeš si klidně ve svých fantaziích trochu zahýřit a otevřít své vědomí tomu, že ti toto všechno náleží! Chceš-li tomu dát výraznější formu, zapiš si to a/nebo namaluj. 

Afirmace: 
Vděčně se otevírám životu v hojnosti na všech úrovních.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 18. října 2017

Myšlenka na dnešní den


Čluny, Jachta, Záliv, Loď, Voda, Moře

To, co je před námi, a to, co je za námi,
je jen malým zlomkem toho, co je v nás.

neděle 15. října 2017

Seriál - Zrcadlení 13

Dnešní téma pro tebe:


DÍLO
Fyzická vytrvalost, houževnatost a odolnost

Základní význam: 
Tvoje současná situace vyžaduje nasazení všech tvých sil. Pokud se dáš plně k dispozici a přijmeš úkol, který tě vyzývá, bude tvá námaha bohatě odměněna. Miluj svou práci a pracuj s láskou! 

Otázka: 
Čemu nebo u čeho můžeš dnes přinést svou sílu, lásku a pozornost? 

Doporučení: 
Zkus jednou vykonávat všechny činnosti láskyplně a meditativně. Nehleď přitom jen na vnější hodnoty, ale také na hodnoty vnitřní. 

Afirmace: 
Miluji svou práci a pracuji s láskou.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 12. října 2017

Nehřešte slovemHLEDEJTE PRAVDU
Jakmile uslyšíte nějaký názor a uvěříte mu,
uzavíráte dohodu
a daný názor se stává součástí 
vašeho vlastního myšlenkového systému.
Tuto dohodu může zrušit jedině nová dohoda
založená na pravdě.
Osvobodit vás může jedině pravda.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 8. října 2017

Seriál - Zrcadlení 12

Dnešní téma pro tebe:

Pobřeží, Útesy, Skály, Oceán, Anglie

MÍR
klidná mysl

Základní význam: 
Když jsou vnitřní a vnější síly v harmonii, nastává skutečný mír. Uvolni se, nech na sebe působit klid – buď v souladu s tím, co je.

Otázka: 
Je tvůj vnější život v souladu s tvým nitrem? 

Doporučení: 
Rozhodni se jednou zcela vědomě, že souhlasíš se všemi aspekty svého života - jak s těmi, které miluješ a ze kterých se těšíš, tak také s těmi, které pociťuješ jako obtížné, které ale nemohou být jen tak rychle změněny. 

Afirmace: 
Je to, jaké to je - a já s tím souhlasím.

Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 5. října 2017

Neberte si nic osobně


Krásný Samec Páva, Barevné, Pták, Peří

VZDEJTE SE VLASTNÍ DŮLEŽITOSTI
Jen ten, kdo lpí na důležitosti
vlastní osoby
nebo si vztahuje věci na sebe,
projevuje nejvyšší stupeň sobectví,
protože vlastně počítá s tím,
že se vše točí kolem něj.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 1. října 2017

Seriál - Zrcadlení 11

Dnešní téma pro tebe:TA, JEŽ SAMA SEBE OBJEVUJE A ZKOUMÁ
Mistrovství sebepoznání

Základní význam: 
Máš za sebou pronikavý a zčásti bolestný transformační proces, který tě vnitřně očistil. Získaná jasnost ti nyní dovoluje sdílet své zkušenosti s druhými lidmi. Dávej své poznatky dál a podporuj své blízké v jejich krizích a očistných procesech, pokud se tvé pomoci otevřou. (Pokud ti připadá těžké vzít tuto úlohu na sebe, spoj se s člověkem, který podle tebe tuto vlastnost ztělesňuje.)

Otázka: 
v jakých oblastech svého života máš zkušenosti nebo schopnosti, o které se můžeš podělit? 

Doporučení: 
Zabývej se myšlenkou, že v sobě nosíš víc moudrosti, než si připouštíš. Tato tarotová karta tě vybízí k důvěře ve vlastní schopnosti a k přijetí pole působnosti, které se ti možná právě otevírá. 

Afirmace: 
Žiji svým vnitřním bohatstvím a sdílím je s lidmi, kteří se mu otevřou. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 28. září 2017

Nevytvářejte si žádné domněnkyROZLIŠUJTE, CO JE PRAVDA
Jakmile si vytvoříte nějakou domněnku, 
jste přesvědčeni o její pravdivosti.
Něco tedy předpokládáte, 
díky tomu dojde k nedorozumění,
vy si vše vztáhnete na sebe
a vaše slova se stanou nositeli
jedovatých emocí.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 24. září 2017

Seriál - Zrcadlení 10

Dnešní téma pro tebe:

Ovce, Bleat, Komunikace, Komunikovat

TEN, JENŽ KOMUNIKUJE
Princip odvahy komunikace a dokonalého načasování

Základní význam: 
Jde o schopnost komunikovat, stejně tak jako o obsah a formu komunikace 

Otázka: 
Dovedeš svobodně komunikovat s různými lidmi?

Doporučení: 
Oddej se vyšší inspiraci, neboj se promluvit, když cítíš potřebu a své myšlenky formuluj jasně.

Afirmace: 
S radostí sdílím své poznání a schopnosti s lidmi, kteří jsou tomu přístupní. Umění komunikace vychází z mého nitra.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určeníčtvrtek 21. září 2017

Nehřešte slovemVYTVOŘTE SI KRÁSNÝ SEN
Slovo může stvořit ten nejkrásnější sen,
nebo vše kolem zničit.
Nehřešíte-li slovem,
šíříte kolem sebe krásu a lásku,
vytváříte nebe na zemi.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 17. září 2017

Seriál - Zrcadlení 9

Dnešní téma pro tebe:


NADVLÁDA
Duchovní síla a samostatnost

Základní význam: 
Jasnost a síla jsou vlastnosti, s nimiž nyní můžeš dosáhnout svých cílů. Stůj při sobě a převezmi radostně a zodpovědně vládu nad svým životem.

Otázka:
Jaká situace nyní vyžaduje tvou jasnost a sílu?

Doporučení:
Uvědom si, že tobě přísluší svrchovaná vláda nad svým vlastním životem. Jestliže se ti to v jedné nebo více oblastech nedaří, pak to znamená, že nevládneš správně. Udělej si jasnou představu, jaký druh síly musíš vyvinout pro získání pocitu štěstí také v těchto oblastech.

Afirmace:
Vnáším jasnost a sílu do všech oblastí svého života.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 14. září 2017

Dělejte vše co nejlépeUSKUTEČNĚTE SVÉ MYŠLENKY
V hlavě můžete mít spoustu skvělých nápadů,
když ale neuděláte nic pro jejich uskutečnění,
neprojeví se, nepřinesou žádné výsledky ani odměny.
Chcete-li dělat vše co nejlépe,
buďte akční.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 10. září 2017

Seriál - Zrcadlení 8

Dnešní téma pro tebe:

Dove, Pták, Zvíře, Peří, Křídlo

LÁSKA
Hluboký citový vztah

Základní význam: 
Vysíláš láskyplné myšlenky a pocity a láska proudí také směrem k tobě. To, co je nyní mezi tebou a člověkem pro tebe důležitým možné, se může stát nejkrásnější zkušeností tvého života. Pravá láska je jedním z nejvzácnějších darů, které si lidé mohou navzájem dát.

Otázka:
Komu chceš dnes věnovat svou nedělitelnou, nepodmíněnou lásku?

Doporučení:
Rozpomeň se na situace, v nichž tvé vědomí nebylo ničím jiným, než otevřeným kanálem pro lásku. Dopřej si tyto pocity v sobě znovu oživit. Pokus se vyjít v tomto otevřeném stavu vstříc svému okolí.
Afirmace:
Sdílím lásku, kterou v sobě nosím, s ... (např. s určitým člověkem nebo se všemi, kteří tvoří můj svět).


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 7. září 2017

Nevytvářejte si žádné domněnkyNEPOMLOUVEJTE
Vytvářet si domněnky znamená říkat si o utrpení,
neboť domněnky se obvykle neobejdou bez pomluv.
Něco předpokládáte a jste přesvědčeni o tom,
že máte pravdu.
Své předpoklady chcete uhájit, 
a tak jste nuceni osočit ostatní z omylu.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 3. září 2017

Seriál - Zrcadlení 7

Dnešní téma pro tebe:

Kukla, Motýl, Hmyz, Zvíře, Makro, Larva

ZMĚNA
přechod a transformace na fyzické úrovni

Základní význam: 
Tvoje situace se pomalu obrací k lepšímu. Důvěřuj, že každá změna s sebou přinese harmonické a zčásti překvapivé pozitivní změny.

Otázka:
Co se v tvém životě nebo v tobě chystá změnit?

Doporučení:
Pokud máš strach ze změn, chápej tuto tarotovou kartu jako výzvu k vědomému rozpouštění svých obav. Místo nich si představuj optimální vývoj a všechny jednotlivosti si zapiš.

Afirmace:
Těším se na změnu k lepšímu.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 31. srpna 2017

Nehřešte slovem


Karneval, Fasnet, Švábské Alemannic

PROJEVTE SVOJE PRAVÉ ÚMYSLY
Ať mluvíte kteroukoli řečí, 
váš záměr se projeví prostřednictvím slova.
Ve vašich slovech se ukáže, 
o čem sníte, co cítíte
a kým skutečně jste.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 27. srpna 2017

Seriál - Zrcadlení 6

Dnešní téma pro tebe:


JASNOST MYŠLENÍ, NÁPADITOST A ORIGINALITA

Základní význam:
Máš potenciál rozsáhlého poznání a neúplatné schopnosti úsudku. Stůj za svou pravdou a nenech se při svých rozhodnutích ovlivňovat. Důvěřuj svému vlastnímu vnímání.

Otázka:
Máš odvahu poznat svou vlastní pravdu a důvěřovat jí?

Doporučení:
Medituj o tom, kdo ve skutečnosti jsi. Uvědom si, že vše, co můžeš vnímat, je jen vnějším aspektem tvého pravého já: tvým tělem, tvými myšlenkami a pocity, všemi rolemi, které v každodenním životě hraješ. Ve své esenci nemůžeš být tím, co je pomíjivé. Ve skutečnosti jsi dokonalým vědomím: nesmrtelným, neomezeným, nepřekonatelným ...

Afirmace:
Poznávám svou pravdu a zůstávám s ní ve spojení.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 24. srpna 2017

Dělejte vše co nejlépeVAŽTE SI SAMI SEBE
Važte si toho, kým jste.
Jděte za svými sny.
Jednat, znamená žít naplno
a být při tom sám sebou.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 20. srpna 2017

Seriál - Zrcadlení 5

Dnešní téma pro tebe:

Adler, Orel Mořský, Orel Bělohlavý, Pták

TEN, JENŽ SPOUŠTÍ DUCHOVNÍ VÝVOJ
Mistrovství vize a vnitřní síly

Základní význam:
Disponuješ dynamickou silou, která ti umožňuje odstranit z cesty každý odpor a každou překážku. Negativita se dá nyní snáze překonat. Dovol svému vnitřnímu ohni, aby hořel jasným a horoucím plamenem.

Otázka: 
Čemu se chceš naprosto a zcela věnovat? 

Doporučení: 
Zamysli se, v jaké životní oblasti teď můžeš své síly nasadit naprosto bez zábran. 

Afirmace: 
Intenzitou svého vnitřního ohně dosahuji svých cílůZdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 17. srpna 2017

Neberte si nic osobněNEVŠÍMEJTE SI NÁZORŮ OSTATNÍCH
Ať už si lidé myslí cokoli,
cokoli dělají nebo říkají, neberte si to osobně.
Názory druhých odpovídají tomu,
čemu tito lidé věří,
a proto ať si o vás myslí cokoli,
ve skutečnosti se vás to netýká.
Vždy to vypovídá jen a jen o nich.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 13. srpna 2017

Seriál - Zrcadlení 4

Dnešní téma pro tebe:


TEN, JENŽ KRÁČÍ BEZE STRACHU
princip odvahy, vědomí prosté strachu, extáze a vrcholná zkušenost

Základní význam:
Připrav se na kvantový skok! Je na čase opustit staré způsoby chování, návyky či životní okolnosti a odvážit se velkého skoku vpřed. I kdyby tě tygr strachu ohrožoval nebo dokonce napadl - dívej se neochvějně stále vpřed. Tobě patří svět s jeho všestrannými možnostmi! Otevři se tomu všemu, osvoboď se ze strnulých a tísnivých omezení minulosti.

Otázka: 
Co by se v tvé nynější situaci rovnalo kvantovému skoku? 

Doporučení: 
Ujasni si, s jakými věcmi již ve svém současném životě plně nesouhlasíš, Zkoumej je a rozhodni, co z toho chceš nechat za sebou. Důvěřuj moudrosti svého srdce. 

Afirmace: 
Otevírám se svému vnitřnímu vedení, a pokud mě vyzve, odhodlaně skočím.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

pátek 11. srpna 2017

Skvělá zpráva od Inelie

Autorka: Inelia Benz

Louka, Tráva, Přírody, Zelená, Trávy

Zcela čerstvá zpráva!
Mnoho lidí předpovídalo, že se na Zemi přihodí významná událost, změna a posun. Interpretace podoby tohoto posunu se v jednotlivostech týkajících se rozsahu a povahy velmi lišila v závislosti na tom, kdo ji jak cítil či viděl.
Já osobně jsem neměla pocit, že by měla být nějak výrazně rozeznatelná, ani jsem ji nechápala jako něco „fantastického“, v pozitivním či v negativním smyslu, škále a rámci. Za sebe bych řekla, že práce nás všech, kteří se zajímáme o vyšší frekvenci zkušenosti fyzického, tělesného bytí na Zemi, je spíše drobným každodenním úsilím, od jednoho okamžiku ke druhému, ze dne na den. To ztělesňuje nové paradigma v našich životech a tělech. 
Podle mého názoru tímto konáním dosáhneme bodu, kde dojde k celostnímu bodu obratu zkušenosti na této planetě, k posunu do vyšší frekvence spolutvoření. Jednoduše, nikoli příliš dramaticky, působivě – to ano, a možná způsobem, který vyvolá údiv. Jde o způsob, který roztříští staré formy, „matrixy“ a vytvoří nové.

Každý den – dokonce několikrát denně – nahlížím, „scanuji“, různé oblasti uvědomění: Země – Gaii, našeho lidského kolektivu, univerzálního kolektivu, kolektivů různých druhů bytostí. Všímám si, v jaké frekvenci se nacházíme, všímám si našich forem – matrixů, a mnoho jiného. Je to část mé denní rutiny. Asi před týdnem jsem pocítila obrovskou změnu v lidském kolektivním uvědomění a vědomí. Jsou zde nyní miliardy vysokofrekvenčních lidí, kteří se připojili k záměru a vysoké frekvenci na vědomé či polovědomé rovině jako JEDNO. A to je skutečně VELKÉ! Je to největší změna v naší časové linii, kterou jsem od chvíle svého narození zaznamenala! Síla tohoto pole uvědomění a síla záměru vysokofrekvenční zkušenosti na Zemi je obrovská!

Co to pro nás znamená? Znamená to, že pokud se k tomuto poli uvědomění připojíme, posilujeme ho a ono posiluje nás. Velmi bych vám doporučovala prohlížet, „scanovat“, své možnosti najít a připojit se k tomuto poli uvědomění a záměru na vědomé úrovni. Činí to naše bytí a setrvávání v přirozeně vysokofrekvenčním stavu mnohem, mnohem snazší, každým dnem, každou chvíli, bez ohledu na to, co se nám děje. Činí to snazším vidět a odstranit programy nízké frekvence – programy zotročení. 
Činí to snazším hovořit a jednat s jedinci, kteří se nijak nechystají připojit k nám v naší volbě žít na Zemi pouze vysokofrekvenční zkušenosti.

Je to obrovská změna v našich schopnostech, uvědomění, možnostech, dovednostech, síle a moci. Je to opravdu veliké. Sdílejte tuto informaci s každým, o kom si myslíte, že by z ní měl užitek, a posilujte (empower) nás všechny, abychom udělali toto pole silnější – tak, aby bylo silnější než pole všech, kteří mají záměr pokračovat v nízkofrekvenčních zkušenostech. Nastal ten čas!


Zdroj: mailový newsletter z 27.června 2017 a text na webu Inelie Benz
https://ascension101.com/en/home/free-articles/126-june-2017/726-are-you-waiting-for-the-event-well-it-happened.html

Překlad Terezie Dubinová pro www.oheladom.cz . Pokud přebíráte na svůj web, uveďte kompletní odkaz. Děkuji.

čtvrtek 10. srpna 2017

Nevytvářejte si žádné domněnkyZBAVTE SE NUTKÁNÍ MĚNIT DRUHÉ LIDI
Pravá láska přijímá druhé lidi takové, jací jsou,
aniž by se je snažila měnit.
Jestliže se druhou osobu pokoušíme změnit, 
znamená to, že se vám ve skutečnosti nezamlouvá.
Je snazší najít si takového člověka, 
který už odpovídá vašim představám,
nežli se pokoušet někoho změnit.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 6. srpna 2017

Seriál - Zrcadlení 3

Dnešní téma pro tebe:


HOŘÍCÍ POCHODEŇ

Základní význam:
Máš k dispozici neomezený potenciál energie! Pokud dovolíš, aby se rozvinul a využiješ jej tvořivým způsobem, tvůj život se promění ve festival prýštící radosti.

Otázka:
Co rozněcuje tvůj vnitřní oheň? 

Doporučení: 
Uvědom si všechny úzkosti, které se ti vynoří při představě, že se jednou skutečně odvážíš zažít svůj vnitřní oheň. Experimentuj po nějaký čas s představou, že děláš právě ty věci, ze kterých máš většinou strach. Dělej to s maximální bdělostí tak, aby tvé experimenty neuškodily ani tobě, ani jinému člověku. 

Afirmace: 
Intenzitou mého vnitřního ohně se proměňuji nejen já, ale i celý můj život.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 3. srpna 2017

Nehřešte slovemNECHTE PROMLOUVAT LÁSKU
Bezúhonnost slova 
lze poměřovat mírou sebelásky. 
Jestliže milujete sami sebe, 
projevujete lásku i při jednání s druhými lidmi 
a tak v nich podněcujete obdobné reakce.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 30. července 2017

Seriál - Zrcadlení 2

Dnešní téma pro tebe:

Voda, Vlny, Vlnky, Reflexe, Plavat

VYVÁŽENÁ CITOVÁ STRÁNKA

Základní význam:
Zažívej se jako otevřený kanál pro ryzí, bezpodmínečnou lásku! Láska tebou proudí skrz naskrz a obklopuje tě zářivou energií jako plášť ze světla, vroucnosti, soucítění, harmonie a hojnosti.

Otázka: 
Jakým způsobem chceš dnes oslavit a vychutnat proudění lásky a předat je dál? 

Doporučení: 
Představ si, že jsi pohárem, kterým protéká božská láska. Uvědom si, že toto je obraz tvého pravého já. Připomínej si tuto představu, jak nejčastěji můžeš v každodenních situacích, při setkání s lidmi i při řešení svých úkolů. Otevři se zázrakům! 

Afirmace: 
Jako otevřený kanál, jímž proudí milující plnost Universa, jsem v jednotě se svým pravým já.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 27. července 2017

Dělejte vše co nejlépeŽIJTE PŘÍTOMNÝM OKAMŽIKEM
Soustřeďte pozornost na dnešní den a setrvávejte vždy v přítomnosti. 
Zde začíná cesta k novému porozumění, 
tady začíná nový sen.

Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.