Stránky

neděle 26. března 2017

O meditaci - 3. část


MEDITACE PROHLÉDNUTÍ
Budeme se věnovat jednomu z nejstarších a nejvíce osvědčených systémů meditace, které lidstvo zná. Všeobecně se mu říká "meditace prohlédnutí" (resp. "vhledu").


Tento název je odvozen ze slova vipassana, termínu používaného pro jeden ze základních způsobů meditace, kterou vyučoval Buddha. Termín vipassana se obvykle překládá jako "prohlédnutí" nebo "vidění věcí takových, jaké jsou".
Správněji se jí říká meditace sattipathana, protože je založena na podrobném popisu cvičení plné přítomnosti, který pochází od Buddhy Šákjamuniho a je zapsán v pálijském spisu Sattipathana sutta.
Nadále se však budeme držet snazšího termínu "meditace prohlédnutí".

Meditace prohlédnutí je první krok ve všech buddhistických systémech výcviku mysli a používají ji všechny buddhistické školy.
Tedy: bezpečná je, pokud se cvičí správně. Značnou část této knihy zaujímá popis, jak ji cvičit správně a bezpečně. To je nezbytné, protože i když tato meditace je velmi jednoduchá, přivádí nás do oblastí mysli, které se často projevují jako velmi složité, zmatené a labilní. 
Musíme se proto dovědět, jak se zachovat, pokud se takové obtíže vyskytnou. Meditace prohlédnutí má několik na sebe navazujících stupňů či fází. Začneme na samém počátku...

CVIČENÍ 1: PROSTÁ POZORNOST
Přibližně patnáct minut provádějte následující cvičení:

  1. Najděte si klidné místo a přesvědčete se, že nebudete rušeni.
  2. Posaďte se na pohodlnou židli s rovným opěradlem. Musíte mít rovná záda.
  3. Uvolněte se a zaměřte pozornost na dech tak. Budete "plout s dechem".
  4. Buďte pozorní ke všemu, co vyvstane, ať už je to cokoli. Pokud se ztratíte v myšlenkách, pak ihned poté, co si toho všimnete, nechejte myšlenku být a obraťte pozornost zpět k dechu.
  5. Toto cvičení provádějte 5 minut, pak si udělejte krátkou přestávku. Celý postup opakujte ještě dvakrát a poté sezení ukončete.

Během dne si stále uvědomujte, zda jste přítomní. Víte stále, co děláte, právě tehdy, když to děláte?Meditace není izolovaná aktivita, ale je integrální součástí života.
Pokračujte v tomto cvičení jeden týden a postupně prodlužujte dobu meditace až na třicet minut.


Zdroj: Rob Nairn, Klidná mysl. Uvedení do buddhismu a meditace

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.