Stránky

neděle 28. května 2017

Dyslexie učení I.Co je dyslexie (učební dyslexie)
Je to blokované vnímání v důsledku intenzivního emocionálního stresu vzniklého po dobu učení. 
Je to naprogramovaná, slepá skvrna (popírání) na danou učební schopnost z důsledku strachu, bolesti a strachu z bolesti. 
Pochází z vědomé VOLBY, uskutečněné v momentě intenzívního emocionálního stresu. 
Je to jednoduchá neurologická funkce.

Každý z nás má v nějakém ohledu, v nějaké oblasti učení slepé skvrny.
Tyto slepé skvrny mohou způsobit, že se cítíme hloupě a nepřiměřeně. Děláme, co můžeme, abychom je skryli nebo nějak obešli.

Dyslexie existuje kvůli nesprávné komunikaci mezi přední a zadní částí mozku dominantní mozkové hemisféry.
Reagujíce na negativní emocionální náboj, dominantní hemisféra vypne svoji úplnou vyváženou funkci ve prospěch fyzického/emocionálního přežití a důsledkem toho je minimální mozková funkce.

Projevy:
  • Neschopnost využít naplno svůj potenciál
  • Nezájem o čtení
  • Obtížné chápaní čteného textu¨
  • Potíže s matematikou nebo s gramatikou
  • Nečitelný rukopis
  • Nechápání učiva bez ohledu na vynaložené úsilí
  • Odpor ve vztahu k učení se a celému procesu

Existuje možnost zlepšení BEZ lékařského či psychologického zákroku, léků nebo psychiatrického poradenství?

ANO! Konzultace s Osobnostním poradcem pro aktivaci řešení pomocí uvolnění vnitřních blokád.

Je to bezpečné, snadné, neobvyklé a PŘINÁŠÍ TO POZITIVNÍ ZMĚNU.

Pracujeme na změně negativního obrazu sebe sama. Pomáháme najít zážitek, který zapříčinil negativní obraz sebe sama a vyčistíme negativní emoce z této zkušenosti.

STRES rovná se zmenšená mentální kapacita a výkon.
Když jsme konfrontováni s výzvou směřující PROTI naší fyzické, emocionální nebo duševní pohodě, mozek okamžitě uvolní do krve stresové hormony. Sepne se „povel boje nebo útěku“. Dostaví se pocit „ztuhnutí“, sníží se citlivost a s ní přichází neschopnost jasně myslet.

My lidé děláme velkou chybu: věříme, že máme vědomou kontrolu jednoduše proto, že jsme při vědomí. Není to tak! Ve stresu se automaticky dostáváme do stavu impulzivního opakování naučených reakcí založených na negativních emocích.

Jakákoliv negativní emoce, kterou máme ve spojení se sebou nebo s druhými, je břemenem pro náš systém.
Nejhorší způsob, jak nakládat se stresory je popírat, že existují a/nebo že ovlivňují naši mentální bystrost.

Popření negativního emocionálního náboje stresoru násobí jeho sílu.

Naproti tomu ZMĚNA TOHO, JAK SE CÍTÍME, UVOLŇUJE STRES.
Měníme naši situaci tak, že změníme způsob, jak tuto situaci vnímáme.


Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.