Stránky

čtvrtek 31. srpna 2017

Nehřešte slovem


Karneval, Fasnet, Švábské Alemannic

PROJEVTE SVOJE PRAVÉ ÚMYSLY
Ať mluvíte kteroukoli řečí, 
váš záměr se projeví prostřednictvím slova.
Ve vašich slovech se ukáže, 
o čem sníte, co cítíte
a kým skutečně jste.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 27. srpna 2017

Seriál - Zrcadlení 6

Dnešní téma pro tebe:


JASNOST MYŠLENÍ, NÁPADITOST A ORIGINALITA

Základní význam:
Máš potenciál rozsáhlého poznání a neúplatné schopnosti úsudku. Stůj za svou pravdou a nenech se při svých rozhodnutích ovlivňovat. Důvěřuj svému vlastnímu vnímání.

Otázka:
Máš odvahu poznat svou vlastní pravdu a důvěřovat jí?

Doporučení:
Medituj o tom, kdo ve skutečnosti jsi. Uvědom si, že vše, co můžeš vnímat, je jen vnějším aspektem tvého pravého já: tvým tělem, tvými myšlenkami a pocity, všemi rolemi, které v každodenním životě hraješ. Ve své esenci nemůžeš být tím, co je pomíjivé. Ve skutečnosti jsi dokonalým vědomím: nesmrtelným, neomezeným, nepřekonatelným ...

Afirmace:
Poznávám svou pravdu a zůstávám s ní ve spojení.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 24. srpna 2017

Dělejte vše co nejlépeVAŽTE SI SAMI SEBE
Važte si toho, kým jste.
Jděte za svými sny.
Jednat, znamená žít naplno
a být při tom sám sebou.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 20. srpna 2017

Seriál - Zrcadlení 5

Dnešní téma pro tebe:

Adler, Orel Mořský, Orel Bělohlavý, Pták

TEN, JENŽ SPOUŠTÍ DUCHOVNÍ VÝVOJ
Mistrovství vize a vnitřní síly

Základní význam:
Disponuješ dynamickou silou, která ti umožňuje odstranit z cesty každý odpor a každou překážku. Negativita se dá nyní snáze překonat. Dovol svému vnitřnímu ohni, aby hořel jasným a horoucím plamenem.

Otázka: 
Čemu se chceš naprosto a zcela věnovat? 

Doporučení: 
Zamysli se, v jaké životní oblasti teď můžeš své síly nasadit naprosto bez zábran. 

Afirmace: 
Intenzitou svého vnitřního ohně dosahuji svých cílůZdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 17. srpna 2017

Neberte si nic osobněNEVŠÍMEJTE SI NÁZORŮ OSTATNÍCH
Ať už si lidé myslí cokoli,
cokoli dělají nebo říkají, neberte si to osobně.
Názory druhých odpovídají tomu,
čemu tito lidé věří,
a proto ať si o vás myslí cokoli,
ve skutečnosti se vás to netýká.
Vždy to vypovídá jen a jen o nich.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 13. srpna 2017

Seriál - Zrcadlení 4

Dnešní téma pro tebe:


TEN, JENŽ KRÁČÍ BEZE STRACHU
princip odvahy, vědomí prosté strachu, extáze a vrcholná zkušenost

Základní význam:
Připrav se na kvantový skok! Je na čase opustit staré způsoby chování, návyky či životní okolnosti a odvážit se velkého skoku vpřed. I kdyby tě tygr strachu ohrožoval nebo dokonce napadl - dívej se neochvějně stále vpřed. Tobě patří svět s jeho všestrannými možnostmi! Otevři se tomu všemu, osvoboď se ze strnulých a tísnivých omezení minulosti.

Otázka: 
Co by se v tvé nynější situaci rovnalo kvantovému skoku? 

Doporučení: 
Ujasni si, s jakými věcmi již ve svém současném životě plně nesouhlasíš, Zkoumej je a rozhodni, co z toho chceš nechat za sebou. Důvěřuj moudrosti svého srdce. 

Afirmace: 
Otevírám se svému vnitřnímu vedení, a pokud mě vyzve, odhodlaně skočím.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

pátek 11. srpna 2017

Skvělá zpráva od Inelie

Autorka: Inelia Benz

Louka, Tráva, Přírody, Zelená, Trávy

Zcela čerstvá zpráva!
Mnoho lidí předpovídalo, že se na Zemi přihodí významná událost, změna a posun. Interpretace podoby tohoto posunu se v jednotlivostech týkajících se rozsahu a povahy velmi lišila v závislosti na tom, kdo ji jak cítil či viděl.
Já osobně jsem neměla pocit, že by měla být nějak výrazně rozeznatelná, ani jsem ji nechápala jako něco „fantastického“, v pozitivním či v negativním smyslu, škále a rámci. Za sebe bych řekla, že práce nás všech, kteří se zajímáme o vyšší frekvenci zkušenosti fyzického, tělesného bytí na Zemi, je spíše drobným každodenním úsilím, od jednoho okamžiku ke druhému, ze dne na den. To ztělesňuje nové paradigma v našich životech a tělech. 
Podle mého názoru tímto konáním dosáhneme bodu, kde dojde k celostnímu bodu obratu zkušenosti na této planetě, k posunu do vyšší frekvence spolutvoření. Jednoduše, nikoli příliš dramaticky, působivě – to ano, a možná způsobem, který vyvolá údiv. Jde o způsob, který roztříští staré formy, „matrixy“ a vytvoří nové.

Každý den – dokonce několikrát denně – nahlížím, „scanuji“, různé oblasti uvědomění: Země – Gaii, našeho lidského kolektivu, univerzálního kolektivu, kolektivů různých druhů bytostí. Všímám si, v jaké frekvenci se nacházíme, všímám si našich forem – matrixů, a mnoho jiného. Je to část mé denní rutiny. Asi před týdnem jsem pocítila obrovskou změnu v lidském kolektivním uvědomění a vědomí. Jsou zde nyní miliardy vysokofrekvenčních lidí, kteří se připojili k záměru a vysoké frekvenci na vědomé či polovědomé rovině jako JEDNO. A to je skutečně VELKÉ! Je to největší změna v naší časové linii, kterou jsem od chvíle svého narození zaznamenala! Síla tohoto pole uvědomění a síla záměru vysokofrekvenční zkušenosti na Zemi je obrovská!

Co to pro nás znamená? Znamená to, že pokud se k tomuto poli uvědomění připojíme, posilujeme ho a ono posiluje nás. Velmi bych vám doporučovala prohlížet, „scanovat“, své možnosti najít a připojit se k tomuto poli uvědomění a záměru na vědomé úrovni. Činí to naše bytí a setrvávání v přirozeně vysokofrekvenčním stavu mnohem, mnohem snazší, každým dnem, každou chvíli, bez ohledu na to, co se nám děje. Činí to snazším vidět a odstranit programy nízké frekvence – programy zotročení. 
Činí to snazším hovořit a jednat s jedinci, kteří se nijak nechystají připojit k nám v naší volbě žít na Zemi pouze vysokofrekvenční zkušenosti.

Je to obrovská změna v našich schopnostech, uvědomění, možnostech, dovednostech, síle a moci. Je to opravdu veliké. Sdílejte tuto informaci s každým, o kom si myslíte, že by z ní měl užitek, a posilujte (empower) nás všechny, abychom udělali toto pole silnější – tak, aby bylo silnější než pole všech, kteří mají záměr pokračovat v nízkofrekvenčních zkušenostech. Nastal ten čas!


Zdroj: mailový newsletter z 27.června 2017 a text na webu Inelie Benz
https://ascension101.com/en/home/free-articles/126-june-2017/726-are-you-waiting-for-the-event-well-it-happened.html

Překlad Terezie Dubinová pro www.oheladom.cz . Pokud přebíráte na svůj web, uveďte kompletní odkaz. Děkuji.

čtvrtek 10. srpna 2017

Nevytvářejte si žádné domněnkyZBAVTE SE NUTKÁNÍ MĚNIT DRUHÉ LIDI
Pravá láska přijímá druhé lidi takové, jací jsou,
aniž by se je snažila měnit.
Jestliže se druhou osobu pokoušíme změnit, 
znamená to, že se vám ve skutečnosti nezamlouvá.
Je snazší najít si takového člověka, 
který už odpovídá vašim představám,
nežli se pokoušet někoho změnit.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 6. srpna 2017

Seriál - Zrcadlení 3

Dnešní téma pro tebe:


HOŘÍCÍ POCHODEŇ

Základní význam:
Máš k dispozici neomezený potenciál energie! Pokud dovolíš, aby se rozvinul a využiješ jej tvořivým způsobem, tvůj život se promění ve festival prýštící radosti.

Otázka:
Co rozněcuje tvůj vnitřní oheň? 

Doporučení: 
Uvědom si všechny úzkosti, které se ti vynoří při představě, že se jednou skutečně odvážíš zažít svůj vnitřní oheň. Experimentuj po nějaký čas s představou, že děláš právě ty věci, ze kterých máš většinou strach. Dělej to s maximální bdělostí tak, aby tvé experimenty neuškodily ani tobě, ani jinému člověku. 

Afirmace: 
Intenzitou mého vnitřního ohně se proměňuji nejen já, ale i celý můj život.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 3. srpna 2017

Nehřešte slovemNECHTE PROMLOUVAT LÁSKU
Bezúhonnost slova 
lze poměřovat mírou sebelásky. 
Jestliže milujete sami sebe, 
projevujete lásku i při jednání s druhými lidmi 
a tak v nich podněcujete obdobné reakce.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.