Stránky

neděle 27. srpna 2017

Seriál - Zrcadlení 6

Dnešní téma pro tebe:


JASNOST MYŠLENÍ, NÁPADITOST A ORIGINALITA

Základní význam:
Máš potenciál rozsáhlého poznání a neúplatné schopnosti úsudku. Stůj za svou pravdou a nenech se při svých rozhodnutích ovlivňovat. Důvěřuj svému vlastnímu vnímání.

Otázka:
Máš odvahu poznat svou vlastní pravdu a důvěřovat jí?

Doporučení:
Medituj o tom, kdo ve skutečnosti jsi. Uvědom si, že vše, co můžeš vnímat, je jen vnějším aspektem tvého pravého já: tvým tělem, tvými myšlenkami a pocity, všemi rolemi, které v každodenním životě hraješ. Ve své esenci nemůžeš být tím, co je pomíjivé. Ve skutečnosti jsi dokonalým vědomím: nesmrtelným, neomezeným, nepřekonatelným ...

Afirmace:
Poznávám svou pravdu a zůstávám s ní ve spojení.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.