Stránky

čtvrtek 28. září 2017

Nevytvářejte si žádné domněnkyROZLIŠUJTE, CO JE PRAVDA
Jakmile si vytvoříte nějakou domněnku, 
jste přesvědčeni o její pravdivosti.
Něco tedy předpokládáte, 
díky tomu dojde k nedorozumění,
vy si vše vztáhnete na sebe
a vaše slova se stanou nositeli
jedovatých emocí.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 24. září 2017

Seriál - Zrcadlení 10

Dnešní téma pro tebe:

Ovce, Bleat, Komunikace, Komunikovat

TEN, JENŽ KOMUNIKUJE
Princip odvahy komunikace a dokonalého načasování

Základní význam: 
Jde o schopnost komunikovat, stejně tak jako o obsah a formu komunikace 

Otázka: 
Dovedeš svobodně komunikovat s různými lidmi?

Doporučení: 
Oddej se vyšší inspiraci, neboj se promluvit, když cítíš potřebu a své myšlenky formuluj jasně.

Afirmace: 
S radostí sdílím své poznání a schopnosti s lidmi, kteří jsou tomu přístupní. Umění komunikace vychází z mého nitra.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určeníčtvrtek 21. září 2017

Nehřešte slovemVYTVOŘTE SI KRÁSNÝ SEN
Slovo může stvořit ten nejkrásnější sen,
nebo vše kolem zničit.
Nehřešíte-li slovem,
šíříte kolem sebe krásu a lásku,
vytváříte nebe na zemi.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 17. září 2017

Seriál - Zrcadlení 9

Dnešní téma pro tebe:


NADVLÁDA
Duchovní síla a samostatnost

Základní význam: 
Jasnost a síla jsou vlastnosti, s nimiž nyní můžeš dosáhnout svých cílů. Stůj při sobě a převezmi radostně a zodpovědně vládu nad svým životem.

Otázka:
Jaká situace nyní vyžaduje tvou jasnost a sílu?

Doporučení:
Uvědom si, že tobě přísluší svrchovaná vláda nad svým vlastním životem. Jestliže se ti to v jedné nebo více oblastech nedaří, pak to znamená, že nevládneš správně. Udělej si jasnou představu, jaký druh síly musíš vyvinout pro získání pocitu štěstí také v těchto oblastech.

Afirmace:
Vnáším jasnost a sílu do všech oblastí svého života.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 14. září 2017

Dělejte vše co nejlépeUSKUTEČNĚTE SVÉ MYŠLENKY
V hlavě můžete mít spoustu skvělých nápadů,
když ale neuděláte nic pro jejich uskutečnění,
neprojeví se, nepřinesou žádné výsledky ani odměny.
Chcete-li dělat vše co nejlépe,
buďte akční.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 10. září 2017

Seriál - Zrcadlení 8

Dnešní téma pro tebe:

Dove, Pták, Zvíře, Peří, Křídlo

LÁSKA
Hluboký citový vztah

Základní význam: 
Vysíláš láskyplné myšlenky a pocity a láska proudí také směrem k tobě. To, co je nyní mezi tebou a člověkem pro tebe důležitým možné, se může stát nejkrásnější zkušeností tvého života. Pravá láska je jedním z nejvzácnějších darů, které si lidé mohou navzájem dát.

Otázka:
Komu chceš dnes věnovat svou nedělitelnou, nepodmíněnou lásku?

Doporučení:
Rozpomeň se na situace, v nichž tvé vědomí nebylo ničím jiným, než otevřeným kanálem pro lásku. Dopřej si tyto pocity v sobě znovu oživit. Pokus se vyjít v tomto otevřeném stavu vstříc svému okolí.
Afirmace:
Sdílím lásku, kterou v sobě nosím, s ... (např. s určitým člověkem nebo se všemi, kteří tvoří můj svět).


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 7. září 2017

Nevytvářejte si žádné domněnkyNEPOMLOUVEJTE
Vytvářet si domněnky znamená říkat si o utrpení,
neboť domněnky se obvykle neobejdou bez pomluv.
Něco předpokládáte a jste přesvědčeni o tom,
že máte pravdu.
Své předpoklady chcete uhájit, 
a tak jste nuceni osočit ostatní z omylu.


Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

neděle 3. září 2017

Seriál - Zrcadlení 7

Dnešní téma pro tebe:

Kukla, Motýl, Hmyz, Zvíře, Makro, Larva

ZMĚNA
přechod a transformace na fyzické úrovni

Základní význam: 
Tvoje situace se pomalu obrací k lepšímu. Důvěřuj, že každá změna s sebou přinese harmonické a zčásti překvapivé pozitivní změny.

Otázka:
Co se v tvém životě nebo v tobě chystá změnit?

Doporučení:
Pokud máš strach ze změn, chápej tuto tarotovou kartu jako výzvu k vědomému rozpouštění svých obav. Místo nich si představuj optimální vývoj a všechny jednotlivosti si zapiš.

Afirmace:
Těším se na změnu k lepšímu.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.