Stránky

neděle 29. října 2017

Seriál - Zrcadlení 15

Dnešní téma pro tebe:

Růže, Poupě, Růžová, Rostlina, Zahrada

DUCHOVNÍ TVOŘIVOST
Mistrovství inspirované tvořivosti

Základní význam: 
Otevři své srdce zázraku života a už tak zůstaň. Naučíš-li se dívat očima srdce, tvůj svět se promění: stane se polem neomezených, vybízejících možností. 

Otázka: 
Kam tě volá tvé srdce? 

Doporučení: 
Rozpřáhni paže, dýchej zhluboka do svého srdečního centra a v tomto postoji pozoruj své okolí. Dávej všemu (lidem, zvířatům, rostlinám a předmětům) veškerou svoji lásku. Představ si, že vše tvou lásku opětuje. Poděkuj všem (i sobě!) za tuto živost a podporu. 

Afirmace: 
Očima srdce pozoruji a zažívám svůj svět.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.