Stránky

čtvrtek 30. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní den


Voda, Moře, La Palma, Atlantik, Oceán

Můj člun na něco v hloubce narazil. Nic se nestalo. Jen ten zvuk, pak ticho, vlny.
Nic se nestalo, anebo se možná stalo všechno.
A já sedím uprostřed svého nového života a nic nevím.


Juan Ramon Jimeniz, držitel Nobelovy ceny za literaturu

neděle 26. listopadu 2017

Seriál - Zrcadlení 19

Dnešní téma pro tebe:

Tygr A Želva, Schody, Horská Dráha

MOC
Fyzický potenciál, vitalita a působivost.

Základní význam: 
Pokud jsi člověkem, který sebe a druhé příliš kontroluje a tvůj život se odehrává v pevných, uzavřených strukturách, pak tě tato karta napomíná k uvolnění kontroly a přílišných omezení. Pokud ti naopak stálost, řád a vytrvalost činí potíže, vyzývá tě tato karta k uznání, případně vytvoření nutných hranic a smysluplných struktur.

Otázka: 
Jak užíváš svou moc při zacházení se sebou a svými bližními? 

Doporučení: 
Prozkoumej struktury těch oblastí života, které pociťuješ jako neharmonické. Napiš si, co je podle tebe příčinou této disharmonie a jaké změny by mohly ztracenou harmonii opět nastolit. Jsou-li tomu přístupní také ostatní zúčastnění, hovoř s nimi o tom. Pokud nejsou, rozhodni se uvážlivě, co chceš nyní a v budoucnu změnit. 

Afirmace: 
Otevírám se strukturám, které dávají prostor lásce a svobodě.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 22. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní den


Sun, Sníh, Srdce, Herzchen, Kameny, Hory

Za myšlenkami, které říkají, co je špatné a co dobré, existuje prostor.
Tam se s tebou setkám.

Jalal al-Din Rumi, perský básník a mystik, 13. století

neděle 19. listopadu 2017

Seriál - Zrcadlení 18

Dnešní téma pro tebe:

Děvče, Malby, Žena, Let, Gravitace

TA, JEŽ JE NEZÁVISLÁ A POZNALA SEBE SAMA
Princip intuice, sebedůvěry a schopnosti být sám sobě zdrojem

Základní význam: 
VELEKNĚŽKA ztělesňuje naše spojení s duchovním světem. Otevřena kosmickým uzdravujícím energiím a idejím slouží lidstvu a Zemi. Nech stranou vše nepodstatné, důvěřuj svému vnitřnímu poznání a uplatňuj jej v každé situaci, kdy je zapotřebí. Zachovej si však svou nezávislost a sebeurčení. 

Otázka: 
Jakým způsobem využíváš své intuitivní schopnosti? 

Doporučení: 
Spoj se v meditaci se svým vnitřním vedením. Otevři se vědomě pro jeho jemná vnuknutí a jednej podle nich. 

Afirmace: 
Důvěřuji svému duchovnímu vedení a nechávám jej skrze sebe působit.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 15. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní den


Totemu, Grunge, Dřevěný Kůl

Existuje nepřeberné množství různých náboženských, 
uměleckých a věděckých symbolů, ale tyto symboly mají jednu věc společnou;
věci světské a dočasné obdařují svatozáří věčnosti.


Hugh Dalziel Duncan

neděle 12. listopadu 2017

Seriál - Zrcadlení 17

Dnešní téma pro tebe:

Západ Slunce, Polní Mák, Slunce, Priroda

CTNOST
Duchovní celistvost a upřímnost

Základní význam: 
Nový začátek je možný. Čistota tvých úmyslů a nevina tvého vnitřního dítěte ti otevírají nové možnosti. Důvěřuj svým spontánním impulsům. 

Otázka: 
S čím by si dnes chtělo hrát tvé vnitřní dítě? 

Doporučení: 
Rozpomeň se na sebe jako na dítě předškolního věku. Zkontaktuj se s tímto dítětem a hovoř s ním. Ptej se ho, jak se mu daří a jaké má potřeby a přání. Uč se od něj. 

Afirmace: 
Dopřávám svému vnitřnímu dítěti, aby se spontánně a hravě projevovalo.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 8. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní denKaždému stvořenému duchu je odhalováno
jen tolik božských souvislostí,
kolik je schopen unést.

Dionýsos

neděle 5. listopadu 2017

Seriál - Zrcadlení 16

Dnešní téma pro tebe:

Na Podzim, Krajina, Rybník, Lesní Stromy

ŽAL
Smutné myšlenky

Základní význam: 
Něco ve tvém současném životě způsobuje žal. Ať už je to osamělost, svízele lásky, žárlivost či rivalita: tvoje duchovní jasnost je zkalená, tvé srdce stísněno, tvoje duše smutná.. Pátrej trpělivě a láskyplně po staré bolesti, kterou současná situace znovu zjitřila! 

Otázka: 
Co tě trápí, respektive co by mohlo být příčinou tvého žalu ?

Doporučení: 
Odpověď na tuto otázku si napiš nebo si o ní promluv s někým, komu důvěřuješ. 

Afirmace: 
Tím, že s láskou přijímám svůj žal, proměňuji jej v mír a naději.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

středa 1. listopadu 2017

Myšlenka na dnešní den


Paví Peří, Struktura, Fond, Páv

Symboly jsou nástroje,
jejichž prostřednictvím lidé zachycují své prožitky,
a vytvářejí tak ,mapu´ duše.


Hugh Dalziel Duncan

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.