Stránky

neděle 31. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 24

Dnešní téma pro tebe:

Sněhová Vločka, Sníh, Krystal

TA, JEŽ VYŽIVUJE, UTĚŠUJE A ZKRÁŠLUJE
Princip lásky prodchnuté moudrostí: princip matky Země


Základní význam: 
Tvé ženské kvality naléhají, chtějí se vyvíjet. 
Nech se milovat a živit a otevři se kráse a hojnosti. Důvěřuj své vnitřní harmonii a nech ji velkoryse vyzařovat navenek. Světlé aspekty CÍSAŘOVNY spočívají v bezpodmínečné, ze srdce vycházející oddanosti a lásce. Je věrně starostlivá a plná trpělivosti. Má mnoho co dávat a dává z hojnosti překypující lásky k podstatě člověka. Silou Pramatky zprostředkovává všem slabým lidem, kteří potřebují ochranu, pocit bezpečí; obdarovává soucitem a útěchou. 
Její láska, určená všem tvorům, je nevyčerpatelným pramenem tvořivé, posilující energie. 

Šance: 
CÍSAŘOVNA ukazuje na vnitřní připravenost otevřít se lásce, kráse a hojnosti. Dostáváme možnost překonat staré vzorce chování, kterými jsme se oddělili od proudu posilující lásky, a přijmout zcela nově vše, co nám život nabízí a k čemu nás vybízí. Tak se vymaníme z nesvobody a dřívějších stísňujících představ. 

Otázka: 
Který člověk nebo jaký aspekt života ti přichází jako císařovna v ústrety, respektive tě vybízí k objevení a rozvinutí tvé vnitřní císařovny? 

Doporučení: 
 Uvědom si, že toto vyzařování patří k tobě, tzn. že odráží důležitou část tvé vlastní bytosti. 

Afirmace: 
Poznávám svou vnitřní krásu a harmonii a otevírám se lásce a hojnosti ve svém životě.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 28. prosince 2017

Myšlenka na dnešní den


Šepot, Tajemství, Záhada, Tajnost

Mám Ti poradit tajemství, příteli?
Nečekej na Poslední soud: koná se každý den.


Albert Camus

neděle 24. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 23

Dnešní téma pro tebe:

Fantazie, Krajiny, Kolo, Nebe, Přírody

USKUTEČNĚNÍ
Duchovní završení

Základní význam: 
Sjednocením protikladů se uzavírá kruh. Je možné zažít celistvost a naplnění. 
To je dobrým předpokladem k tomu, aby bylo něco uzavřeno, respektive uskutečněno.

Otázka:
Co se v tobě nebo v tvém životě završuje?

Doporučení:
Zjisti, zda není na čase ukončit nějaké započaté projekty.

Afirmace:
Tím, že přijímám a sjednocuji protiklady, jsem stále blíž k uskutečnění své celistvosti.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 21. prosince 2017

Myšlenka na dnešní den


Děťátko, Dvojčata, Bratr A Sestra

Nikdo není stejný jako ti ostatní.
A přece je stejné pro všechny to nejvyšší.
Jak to udělat? Naplnit se každý sám v sobě.Johann Wolfgang von Goethe

neděle 17. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 22

Dnešní téma pro tebe:

Sníh, Hora, Panoramatické, Příroda

PŘÍMĚŘÍ
Pochopení, rozřešení

Základní význam: 
Nech jednou duchovní zbraně odpočívat. 
Pravého pokroku a toužebných výsledků nelze v tuto chvíli docílit žádnou aktivitou. 
Uvolněním a klidným vyčkáváním se však může mnohé vyjasnit a může to vyplynout jakoby samo od sebe.

Otázka: 
V jakých záležitostech by pro tebe bylo dobré, složit na chvíli zbraně a nechat je na pokoji? 

Doporučení: 
Podnikni něco, co tě těší a při čem se uvolníš a zotavíš. Na nějakou dobu zanech všech starostí a všeho usilování. 

Afirmace: 
Pro dnešek nechávám všechny problémy stranou a svěřuji se inteligenci a moudrosti svého vnitřního vedení.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 14. prosince 2017

pondělí 11. prosince 2017

Aplikované zákony mrtvého koně


Malování, Umění, Obrázky, Karl Bodmer

Přísloví Indiánů z kmene Dakotů mluví jasnou moudrou řečí: 
"Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!"

Rozdíly mezi "primitivním" hospodářským myšlením našich předků a dnešním způsobem "moderního" uvažování, lze stěží porovnat lépe, než pomocí mrtvého koně...

Nicméně v profesionálním i osobním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat: 

 1. obstaráme si větší bič
 2. vyměníme jezdce
 3. říkáme: "Vždyť ten kůň vždycky jezdil..."
 4. založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
 5. navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
 6. zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
 7. vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
 8. založíme výcvikový kurs, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
 9. vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
 10. upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
 11. zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
 12. zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo
 13. prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit
 14. uvolníme dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
 15. vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
 16. zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
 17. rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je "lépe, rychleji a levněji" mrtvý
 18. založíme kroužek kvality (centrum excelence), abychom našli uplatnění pro mrtvé koně
 19. přepracujeme výkonové parametry pro koně
 20. zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně 
 21. nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
 22. nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
 23. restrukturalizujeme stáj
 24. zdvojnásobíme příděly krmení
 25. prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
 26. povýšíme jezdce
 27. budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli, sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne...


neděle 10. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 21

Dnešní téma pro tebe:

Cliff, Skok, Vysoká, Rock, Chlapec

DUCHOVNÍ OSVOBOZENÍ SEBE SAMA
Mistrovství přirozenosti a sebe-osvobození

Základní význam: 
Skol tygra svého strachu! Nech za sebou úzkosti a oslav ten extatický tanec osvobození. Vykroč cestou odvahy a svobody.

Otázka:
Jaké obavy tě omezují a oklešťují tvůj život?

Doporučení:
Představ si, co se v tvém životě změní, když budeš zcela a naprosto stát sám za sebou a budeš dělat to, co tě naplňuje radostí. 
Toto cvičení představivosti opakuj po nějaký čas denně a poté si napiš, jaké praktické důsledky to s sebou přináší. 
Odvaž se experimentovat s novými možnostmi.

Afirmace:
Tím, že stojím při sobě a důvěřuji síle své nejhlubší pravdy, rozbíjím okovy svého starého strachu.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 7. prosince 2017

Myšlenka na dnešní den


Západ Slunce, Soumrak, Blesk, Bouře

Pokud tě opravdu uzřím, pak se rozesměji hlasitým smíchem,
anebo oněmím, anebo se snad v explozi rozlétnu na tisíce drobných kousků.
A pokud ne, pak navždy zůstanu vězněm svého neproniknutelného světa.


Jalal al-Din Rumi, perský básník a mystik, 13. století

neděle 3. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 20

Dnešní téma pro tebe:

Muži, Ženy, Oděvy, Žena, Člověk, Pár

NADBYTEK
Citový prožitek

Základní význam: 
Intimní kruh tvé (tebou zvolené) rodiny ti poskytuje mnoho tepla, lásky a bezpečí.
Dbej při vší srdečnosti a blízkosti také na svou emocionální svobodu!

Otázka: 
Je ve tvém životě příliš mnoho nebo příliš málo citu? 

Doporučení: 
Promluv si otevřeně s blízkými lidmi o svých pocitech potřebách, případně i o nesvobodě. Dovol sobě i jim rozdílnost náhledů a potřeb! 

Afirmace: 
Raduji se ze vzájemného citového vztahu, a přitom zachovávám také věrnost sobě. Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

sobota 2. prosince 2017

Zprávy z nebe: PROSINEC 2017

Autorka: Alita Zaurak


Nastávající úplněk přináší možnost porozumění mnohým aktuálním životním situacím, hlubší porozumění tomu, co se nám děje, čím si zrovna procházíme… Slunce ve Střelci nás povznáší do stavu nadhledu, rozšiřuje naše vědomí, inspiruje nás k tomu, abychom měnili své názory k lepšímu a prozářili své cítění a smýšlení optimismem a nadšením…

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.