Stránky

pondělí 11. prosince 2017

Aplikované zákony mrtvého koně


Malování, Umění, Obrázky, Karl Bodmer

Přísloví Indiánů z kmene Dakotů mluví jasnou moudrou řečí: 
"Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!"

Rozdíly mezi "primitivním" hospodářským myšlením našich předků a dnešním způsobem "moderního" uvažování, lze stěží porovnat lépe, než pomocí mrtvého koně...

Nicméně v profesionálním i osobním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat: 

 1. obstaráme si větší bič
 2. vyměníme jezdce
 3. říkáme: "Vždyť ten kůň vždycky jezdil..."
 4. založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
 5. navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
 6. zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
 7. vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
 8. založíme výcvikový kurs, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
 9. vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
 10. upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
 11. zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
 12. zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo
 13. prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit
 14. uvolníme dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
 15. vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
 16. zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
 17. rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je "lépe, rychleji a levněji" mrtvý
 18. založíme kroužek kvality (centrum excelence), abychom našli uplatnění pro mrtvé koně
 19. přepracujeme výkonové parametry pro koně
 20. zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně 
 21. nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
 22. nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
 23. restrukturalizujeme stáj
 24. zdvojnásobíme příděly krmení
 25. prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
 26. povýšíme jezdce
 27. budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli, sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne...


Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.