Stránky

neděle 31. prosince 2017

Seriál - Zrcadlení 24

Dnešní téma pro tebe:

Sněhová Vločka, Sníh, Krystal

TA, JEŽ VYŽIVUJE, UTĚŠUJE A ZKRÁŠLUJE
Princip lásky prodchnuté moudrostí: princip matky Země


Základní význam: 
Tvé ženské kvality naléhají, chtějí se vyvíjet. 
Nech se milovat a živit a otevři se kráse a hojnosti. Důvěřuj své vnitřní harmonii a nech ji velkoryse vyzařovat navenek. Světlé aspekty CÍSAŘOVNY spočívají v bezpodmínečné, ze srdce vycházející oddanosti a lásce. Je věrně starostlivá a plná trpělivosti. Má mnoho co dávat a dává z hojnosti překypující lásky k podstatě člověka. Silou Pramatky zprostředkovává všem slabým lidem, kteří potřebují ochranu, pocit bezpečí; obdarovává soucitem a útěchou. 
Její láska, určená všem tvorům, je nevyčerpatelným pramenem tvořivé, posilující energie. 

Šance: 
CÍSAŘOVNA ukazuje na vnitřní připravenost otevřít se lásce, kráse a hojnosti. Dostáváme možnost překonat staré vzorce chování, kterými jsme se oddělili od proudu posilující lásky, a přijmout zcela nově vše, co nám život nabízí a k čemu nás vybízí. Tak se vymaníme z nesvobody a dřívějších stísňujících představ. 

Otázka: 
Který člověk nebo jaký aspekt života ti přichází jako císařovna v ústrety, respektive tě vybízí k objevení a rozvinutí tvé vnitřní císařovny? 

Doporučení: 
 Uvědom si, že toto vyzařování patří k tobě, tzn. že odráží důležitou část tvé vlastní bytosti. 

Afirmace: 
Poznávám svou vnitřní krásu a harmonii a otevírám se lásce a hojnosti ve svém životě.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.