Stránky

neděle 30. prosince 2018

Seriál - Zrcadlení 76

Dnešní téma pro tebe:

Lidé, Člověk, Žena, Holding Ruce

PŮVODCE, SPOLUTVŮRCE A SPOLUPRACOVNÍK
princip spolupráce, týmové práce a partnerství

Základní význam: 
Tvou bytost prozařuje hřejivá, radostná otevřenost. V tomto stavu jsi velmi blízko svému určení. Jsi zářícím středem svého života, jasným sluncem, které celé své okolí zahřívá a prosvětluje. Užívej si tohoto osvobozeného stavu. 

Otázka: 
Můžeš se světlu v sobě otevřít a oslavovat, nebo je v tobě ještě něco, co se brání a nechce se světlu předat? 

Doporučení: 
Zavři oči a představ si nad svojí hlavou nádherné, zářící slunce. Dýchej zhluboka, jemně a klidně. Představ si dále, jak toto slunce pozvolna klesá a vstupuje do tvého těla. Veď je klidně všude tam, kde své tělo pociťuješ ještě jako temné, chladné a neprosvětlené. Pokračuj s tím tak dlouho, až energie tvého slunce všechno prozáří, prohřeje a rozproudí. Potom pomalu otevři oči a představ si, že toto vnitřní světlo necháváš zářit ven. Připomínej si tento stav dnes a v následujících dnech co nejčastěji. 

Afirmace: 
Jsem zářivým sluncem svého života. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 27. prosince 2018

Inelia o rozdělení lidstva

Láska, Rage, Smutek, Nenávist, Útěk
Představte si, že by každý zastánce nízkofrekvenčního chování měl opustit naši planetu. Co vy na to?
Co kdybych vám řekla, že – řekněme, příští rok v srpnu – každý člověk, který aktivně prosazuje své vlastní nebo cizí utrpení, bolest, hněv a strach, odejde z naší planety? Takže kolem sedmdesáti dvou procent populace by ze Země odešlo? Dvacet osm procent Pozemšťanů by zůstalo – a byli by to ti, kteří si vybrali svět bez bolesti, utrpení, hněvu a strachu. Ti, kteří si zvolili svět zkoumání, rozšiřování, pečování, svrchovanosti, vědomé volby, radosti, světla, lásky, vzájemného propojování mezi sebou, s Gaiou a všemi jejími stvořeními. Propojování s naší větší rodinou z tohoto vesmíru.

středa 26. prosince 2018

Myšlenka na dnešní den


Trajekt, Kleinzschachwitz, Drážďany, Noc
„Usadil se v hostinci a zapomněl, 
že cesta nevede tam, ale jen okolo.“ 


Epiktétos

neděle 23. prosince 2018

Seriál - Zrcadlení 75

Dnešní téma pro tebe:

Ulice, Noc, Světla, Kruh, Dálnice

TEN, PŘED NÍMŽ STOJÍ VOLBA - ROMANTIK
Princip volby: 
rozhodnutí mezi cestou vnitřní opravdovosti a bezpečnou cestou, všemi očekávanou

Základní význam: 
Měsíc poukazuje na fázi zkoušek a možných osobních krizí. Síly nevědomí si vynucují nové cesty k uvolnění a osvobození. Naše touhy nás volají do dosud nepoznaných sfér. K tomu, abychom zkoušky života úspěšně zdolali a krize mohli využít jako šance k sebeuvědomění, je zapotřebí nejvyšší bdělosti a soustředěnosti. 

Otázka:
Jak se projevují zkoušky nebo krize v tvém současném životě?

Doporučení:
Pohlédni do tváře svým pochybnostem, strachu, obavám, žádostivostem atd. a vědomě se jim postav. Přijmi pomoc druhých lidí, případně i terapeutickou podporu. Vyhýbej se přílišnému rozptylování a únikům.

Afirmace:
S bdělostí a rozhodností vidím i v životních krizích šanci k učení a zrání,


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

pátek 21. prosince 2018

Zprávy z nebe: Období KOZOROHA

Alita Zaurak
Zimní, Sníh, Zasněžený, Stromy
Vstup Slunce do znamení Kozoroha a moment zimního Slunovratu nastává přesně 21.12. ve 23.30. 
Hranice znamení Střelce a Kozoroha je zároveň jakýmsi Olympem Zvěrokruhu, jeho nejvyšším severním bodem a my se tedy ocitáme svým vědomím nejblíže k nebi. V tyto dny můžeme vnímat obzvláště intenzivní spojení s duchovním světem a silné vlny kosmické léčivé a celkově blahodárné energie, působící do všech oblastí našeho života.

Čas Kozoroha (od 21.12. do 20.1.) je celkově spíše strohý, pomáhá nám vyjasnit si své priority a skutečné cíle, využít správně vymezený čas. Je to však i zemské a pečující znamení, proto věnujme obzvláštní pozornost svému tělu a jeho skutečným potřebám. 

středa 19. prosince 2018

neděle 16. prosince 2018

Seriál - Zrcadlení 74

Dnešní téma pro tebe:


TA, JEŽ SI DŮVĚŘUJE A CTÍ SEBE SAMA
Princip soběstačnosti a talentu, kterého si okolí váží

Základní význam: 
Svou podstatou se máš stát průchozím kanálem pro kosmické energie. Otevři se jim, dovol, ať tebou proudí a všímej si, jak nejlépe můžeš prospívat lidem a Zemi. Nech jednou své osobní problémy stranou, odevzdej se působení většího celku a připrav se na božská řešení. Věnuj se zkoumání a uskutečňování svých životních vizí. 

Otázka: 
Máš něco jako osobní životní vizi? 

Doporučení: 
Nech se jednou vést svou největší touhou. Formuluj co nejjasněji své nejšťastnější vize, nejprve pro sféru svého osobního života (jako je láska, vztahy, povolání, peníze, bydlení, zdraví, tvořivé sebevyjádření, osobní růst, atd.), a pak také pro okolní svět a pro Zemi. Tyto vnitřní obrazy po nějaký čas denně nabíjej silou, vděčností a radostí. 

Afirmace: 
Zasvěcuji svůj život poznávání a naplňování v sobě uložených vizí. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 12. prosince 2018

Myšlenka na dnešní den


Vrak, Člun, Pletl, Pobřeží, Moře
„Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. 
Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.“


Dalajláma


neděle 9. prosince 2018

Seriál - Zrcadlení 73

Dnešní téma pro tebe:

Machu Picchu Zřícenina Hory Peru Inca Jižn

TEN, JENŽ BOŘÍ, BUDUJE, LÉČÍ A OBROZUJE
Princip popření starých struktur a jejich nahrazení strukturami novými

Základní význam: 
Působí na tebe mocné energie a vyžadují změnu, která otřese všemi dosavadními vztahy a zvyklostmi tvého života. Pokud se svěříš vyšší síle a připustíš pronikavé změny, otevře se ti nový prostor pro porozumění a jasnost. 

Otázka: 
Co v tobě a tvém životě volá po změně? 

Doporučení: 
Promítni si v duchu, co tě v životě tíží, brzdí nebo co stále zavdává příčinu ke sporům a ztrátám energie. Přenechej tyto oblasti jednou vědomě svému vnitřnímu vedení a jsi-li tak daleko, vyjádří svou ochotu vzdát se a nebránit pronikavým změnám. 

Afirmace: 
Pouštím, co ke mně nepatří, a otevírám se transformaci. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 5. prosince 2018

Myšlenka na dnešní den

„Čím více se snažíme držet minulosti,
tím směšnější a poničenější se náš život stává.“ 

Dalajláma

pondělí 3. prosince 2018

Prosinec v kostce

Sníh Hora Panoramatické Příroda Krajina Ho
Ondřej Habr - měsíční předpověď

Do konce roku si zbývá projít časem Střelce, je tu doba manifestace zájmů, hledání cílů, plánování, chystání se. Nastávají momenty spojené s oslavami života a pomalu se navracejícího Slunce, které neznajíce širších souvislostí slavíme jako vánoční večírky. 
Jsou to střelecké radosti na prahu zimy, manifestace našeho já, prožitky družnosti, chvíle, ve kterých hledáme širší porozumění pro své já. Ego expanduje a hledá na jedné straně hranice, na druhé straně ty, kteří by s námi chtěli sdílet společný osud.

neděle 2. prosince 2018

Zprávy z nebe: období STŘELCE

První Mráz, Bush, Berry Červená, Zmrazené, Jinovatka
Období Střelce začíná 22.11. a přináší do našich životů více světla, radosti a optimismu.
Jednou za základních kvalit Střelce je štědrost a nesobecké, opravdu upřímné přání dobra všem bytostem, proto zkusme svou pozornost, své myšlenky a city zaměřit tímto směrem. My sami za to budeme též štědře odměněni - třeba mnohem lepší náladou, stavem mysli a možná i zlepšením svého zdraví. Mnohé situace se rozjasní a vyřeší.

Seriál - Zrcadlení 72

Dnešní téma pro tebe:
Tapeta, Pozadí, Zatmění, Soumrak, Měsíc
TEN, JENŽ JE PLNÝ HUMORU A NAVOZUJE ROVNOVÁHU
Princip smyslu pro humor, který si zachováváme i ve chvílích trápení

Základní význam: 
Máš velkou schopnost aktivně utvářet svůj život a dovést jej k dokonalosti. Dokážeš dát viditelný výraz tomu, co ti přináší požitek a radost. Vychutnávej svou sílu a dovednost. Pamatuj však na to, aby tvé myšlenky a skutky sloužily dobru všech lidí a nikoho zbytečně nezraňovaly. Miluj celým svým srdcem vše, co patří k tvému životu, ale měj na paměti, že vše, co k tobě patří, je jen přechodným darem. Snaž se na ničem nelpět, pokud si to život vyžádá nazpět. 

Otázka:
Je něco v tobě a/ nebo v tvém životě, co je příčinou tvé nesvobody? 

Doporučení: 
Uvědom si, že tvou nesvobodu způsobuje strach z nedostatku a pochybnosti o vlastních schopnostech. Představ si, jak se tvá životní situace změní, když si uvědomíš hojnost Universa a budeš důvěřovat své síle a schopnostem, které ti umožní splnit veškeré tvé skutečné potřeby. 

Afirmace 
Svobodně a s radostí vytvářím a vychutnávám situace, které činí můj život krásnějším a bohatším. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 28. listopadu 2018

Myšlenka na dnešní den


„Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit.“
Richard Bach

neděle 25. listopadu 2018

Seriál - Zrcadlení 71

Dnešní téma pro tebe:

Jaro, Strom, Květiny, Louka, Kmen Stromu

TA, JEŽ JE TĚHOTNÁ
Mistrovství tvořivosti a schopnosti vytvářet nové formy.

Základní význam: 
Do tvého života chce vstoupit něco nového. Připrav se a očekávej to s trpělivostí, vyrovnaností a radostí. 

Otázka: 
V jakých oblastech svého všedního dne můžeš dát světlu více zazářit? 

Doporučení: 
Uvědom si, v jakých aspektech své osobnosti hledáš novou identitu. Medituj nad tím, co je v tvém životě zřejmě nové, a poskytni tomu prostor k dalšímu rozvíjení. Zkoumej, zda tíhneš k netrpělivému přivolávání toho nového, nebo zda umíš uvolněně čekat, až božské světlo samo přijde a temnotu zažene. Otevři se vědomě tomuto světlu, které září shora, s vědomím, že ty je nemůžeš "učinit", ale otevřením se pro ně je můžeš dobře přijímat a transformovat pro pozemskou úroveň. 

Afirmace: 
Mým určením je spojit v sobě nebe a zemi a svůj pozemský svět projasnit.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 21. listopadu 2018

Myšlenka na dnešní den


„Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné...“

Dalajláma

neděle 18. listopadu 2018

Seriál - Zrcadlení 70

Dnešní téma pro tebe:

Hory, Alpy, Louka, Léto, Krajina

TA, JEŽ VYTVÁŘÍ, ALCHYMIE
Princip integrace, syntézy, synergie

Základní význam: 
Nepotřebuješ už ani bojovat, ani trpět. Započal v tobě alchymický transformační proces, který sjednotí protiklady a přemění je ve zcela novou, harmonickou jednotu. Dovol své vnitřní pravdě, aby tě láskyplně vedla. 

Otázka: 
Je ve tvém životě ještě nějaká záležitost, v níž ti připadá zatěžko důvěřovat a připustit, aby se stalo to, co se musí stát? 

Doporučení: 
Vyvolej si v mysli představu paprsku energie, který probíhá středem tvého těla kolmo vzhůru. Představ si dále, že tato energie proudí vzhůru skrze tebe a tryská jako světelná fontána velkými oblouky nad tebe, aby se nakonec vracela dolů po obou stranách tvého těla. Vytvoř si tímto způsobem kolem sebe světelný okruh, v jehož středu spočíváš. 

Afirmace: 
Otevírám se a dovoluji lásce života, aby proudila skrze mne a proměnila mě. 

Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 14. listopadu 2018

Myšlenka na dnešní den

„Příroda nedělá chyby.
Správný a špatný jsou lidské kategorie. 
Přírodní proces je právě to, co je, a nic více - není to nesmysl a není to nerozumné. 
Fakt je ten, že my nerozumíme.“


Carl Gustav Jung 

neděle 11. listopadu 2018

Seriál - Zrcadlení 69

Dnešní téma pro tebe:

Schodiště, Berlín, Tempelhof, Letiště

ARCHITEKT
Mistrovství tělesného cvičení a budování nových světů

Základní význam:
Těš se ze své tělesnosti. Otevři se bohatosti pozemské, materiální reality. 

Otázka: 
Jaká současná životní situace tě vybízí k přijetí a vychutnávání tělesně materiálních stránek bytí? 

Doporučení: 
Rozhodni, co se pro tebe hodí: v případě, že jsi člověk, kterému činí potíže užívat si pozemských radostí, který smyslové požitky, blahobyt a/nebo sex pokud možno odmítá, pak tě tato karta vyzývá k tomu, aby sis jednoduše dopřál víc než dosud. V případě, že naopak zažíváš, jak se přílišným ztotožněním s tělesně materiálními aspekty života dostáváš do nesvobody nebo dokonce až do posedlosti, pak tě tato karta vybízí k nalezení vnitřního odstupu a nové rovnováhy pomocí meditace. Ptej se stále znovu na své skutečné potřeby v pozadí svých vášní, Zvýšenou pozorností se ti brzy podaří nalézt správnou míru. 

Afirmace: 
Nezávisle na morálce, a přece bděle a pozorně, se všemi svými smysly otevírám darům Země.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 8. listopadu 2018

Dárkový poukaz

Trénujme společně Vaši zdravou psychickou kondici!
      • Věnujte nebo si přejte jako dárek moje služby v libovolné hodnotě. 
      • Uplatnit je můžete podle vlastního výběru.
      • Případnou chybějící částku lze doplatit na místě s poukazem.


pondělí 5. listopadu 2018

Listopad v kostce

Podzim, Avenue, Pryč, Listy, Strom

Ondřej Habr - měsíční předpověď
V tomto období Slunce prochází znameními Štíra a Střelce. V čase Štíra, tedy letos do 22. listopadu je úkolem se pročistit. Odstranit vše, co překáží dalšímu vývoji a růstu. Je to i doba, v níž máme dát zřetelně najevo postoje, definovat zájmy a rozhodnout všechny momenty, v nichž jsme doposud váhali. Zjišťujeme i tak, že v některých situacích není cesty zpět. Dostáváme se na samé dno a někdy skutečně již nevidíme jiných řešení než realizaci toho odkládaného a možná obávaného. Na druhou stranu může být uklidňující to, že všechny zdolané překážky nás posílí.

neděle 4. listopadu 2018

Seriál - Zrcadlení 68

Dnešní téma pro tebe:


TEN, JENŽ BOŘÍ, ODSTRAŇUJE A NOVĚ BUDUJE
Proces odpoutání, vykročení vpřed, osvobození se z pout

Základní význam: 
Ve tvém životě nastanou pronikavé změny. To, co je staré a přežité, se chce rozloučit a zemřít, aby uvolnilo místo pro zrození nového. Tento proces "zemři a povstaň" je někdy bolestný, a právě proto vyžaduje tvou plnou připravenost a odevzdanost. Pokud nyní tyto vlastnosti rozvineš, nemusí být opouštění starého spojeno bezpodmínečně jen s utrpením. Může se naopak stát opojnou, osvobozující zkušenosti. 

Otázka: 
Co ti připadá zatěžko: pustit se nebo se uvolnit? 

Doporučení: 
Uvědom si, co se nejvíc bojíš ztratit. Potom si jednou tuto ztrátu představ v té nejradikálnější formě až do nejzazších důsledků. Pokračuj ve své nejhorší představě stále dál, až dospěješ k bodu, kdy bude zpochybněna i tvá samotná existence v tomto těle. Každá obava nakonec končí u strachu zemřít, přestat existovat. Jdi ještě kousek dál a vnitřně prožij svou fyzickou smrt. Dovol si zažít, jak tvé vědomí existuje i bez tohoto těla dál. Zakus svou, nesmrtelnost a relativitu všech svých každodenních starostí a problémů. 

Afirmace: 
Smrt mi pomáhá poznat svou pravou podstatu. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

neděle 28. října 2018

Seriál - Zrcadlení 67

Dnešní téma pro tebe:

Lidé, Joy, Úsměv, Svátek, Přátel, Světlé

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Mistrovství výživy a střídmého stravování

Základní význam: 
Dej svému tělu a své duši vše, co jim dělá dobře, a nech stres minulosti jednoduše za sebou. Dopřej si čas na odpočinek. Uvolni se a napoj svou duši

Otázka: 
Co nyní podporuje tvou regeneraci? 

Doporučení: 
Dopřej si něco, na co si vyhrazuješ právo jen zřídkakdy (nebo dosud nikdy!) Těš se z toho s dobrým svědomím a vědomím, že tím vyjadřuješ lásku vůči sobě.

Afirmace: 
Láska k sobě je základem láskyplného života.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 24. října 2018

Zpráva z nebe - ŠTÍR

Přátelé, je to tady - ZPRÁVY Z NEBE: Slunce vstupuje do znamení Štíra 23.10. ve 13.22 a nastává období transformace a rozkladu, osvobozování se od všeho, co už do našich životů nepatří, co s námi nesouzní. Období Štíra je též vhodné k řešení dlouhodobých táhnoucích se potíží.

neděle 21. října 2018

Seriál - Zrcadlení 66

Dnešní téma pro tebe:

Ovládání, Skřítek, Troll, Gnome

TEN, JENŽ TRANSFORMUJE
Princip zřeknutí se a popření starých vzorců

Základní význam: 
Nacházíš se v nějaké váznoucí, strnulé situaci. Všechny tvé pokusy zlepšit tento stav ztroskotávají. Teď ti nezbývá nic jiného, než pustit se a uvolnit. Když je noc nejtemnější, můžeme si být jisti, že nastávající den už musí přijít, a také přijde! 

Otázka: 
V jaké oblasti tvůj život vázne? 

Doporučení: 
Uvědom si, jaký způsob myšlení a jednání tuto situaci přivodil. Zatím nic nepodnikej. Dopřej si pád do hlubin svého nitra a otevři se pro nádherné, božské řešení.

Afirmace: 
Dokonale se uvolňuji a vše přenechávám svému božskému vedení. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

neděle 14. října 2018

Seriál - Zrcadlení 65

Dnešní téma pro tebe:

Roh Hojnosti, Díkůvzdání, Na Podzim

DOKTOR A LÉČITEL ZASAHUJÍCÍ NA FYZICKÉ ÚROVNI
Mistrovství hojnosti a rozkvětu

Základní význam: 
Tvoje nasazení a úsilí se vyplácí. Můžeš nyní sklízet úrodu. Zasvěcením se dílu se tvůj život stal nádhernou výpovědí tvé tvořivosti. 

Otázka: 
Dokážeš rozpoznat plody svého usilování a užít si jich? 

Doporučení: 
Přezkoumej, zda nejdůležitější sféry tvých činností odpovídají také tvému vlastnímu určení, Kritériem by měla být míra radosti a uspokojení, které ti tvá práce přináší. 

Afirmace: 
Věnuji se svým úkolům s láskou, odevzdaností a radostí.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

neděle 7. října 2018

Seriál - Zrcadlení 64

Dnešní téma pro tebe:

Výbuch, Ohnivá Koule, Požár, Značky

SÍLA VÁŠNĚ, UVĚDOMĚNÍ, SÍLA ŽIVOTA
Proces síly, vášně a osobního kouzla

Základní význam: 
Životní rozkoš a životní radost triumfují nad všemi morálními omezeními minulosti. Pokud intenzitu eroticko-sexuální síly spojíš s meditativní bdělostí a odevzdáš se přítomnosti, která se právě naplňuje, můžeš odhalit nové dimenze svého vnitřního světa. Důvěřuj svým přirozeným tělesným impulsům a nech se vést touhou a schopností prožívat rozkoš. 
Oslavuj svou pozemskou existenci! 

Otázka: 
Co ti brání přijmout a vyjádřit svou rozkoš a životní radost? 

Doporučení 
Uvědom si, do jaké míry ještě připouštíš, aby ti vliv druhých lidí nebo tebou ukládaných omezení bránil ve svobodném projevu tvé sexuality a erotiky. Sepiš seznam všech přesvědčení, které v tobě ve formě sebeomezujících myšlenek ještě působí. Zaměň každou životu a rozkoši nepřátelskou představu za osvobozující a přisvědčující výpověď. Věnuj se po nějakou dobu těmto srovnáním a nalezni znovu svou vlastní pravdu. 

Afirmace: 
Tím, že přijímám a projevuji svou životní radost, roste moje láska, síla a moudrost. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 4. října 2018

MARION WOODMAN - O cestě k ženství


MOTTO: „I cannot be little girl with daddy to care for me
Game over!
I take responsibility for Myself
but what is that?
in search of the feminine self
where to begin
my god, this is terrifying
I know of no beginning
where are my feminine gods?
where is Woman?
where is your voice?“ (báseň z deníku ženy v terapeutickém procesu)

Když čtete knihy Marion Woodman a máte dostatečně vědomou sebereflexi, dříve či později se začnete ošívat. S moudrou laskavostí, leč přímou neúprosností pojmenuje vaše stíny, hry a úhybné manévry.

středa 3. října 2018

Říjen v kostce

Ondřej Habr - předpověď na měsíc

Říjen strávíme především pod Sluncem ve znamení Vah. Ty představují princip spojování, který je nadstavbou věčného hledání harmonie na světě i v nitru. Tedy středu, od něj odvozené symetrie v různých podobách a obrazech.

Vytváříme křehké konstrukce plánů, relací a vztahů, jemně propojujeme a silně na propojeních trváme. Je správný čas pro to, abychom témata a fakta roztříděná a zpracovaná Pannou správně pochopili a rozhodli se, kterak budeme postupovat dále.

neděle 30. září 2018

Seriál - Zrcadlení 63

Dnešní téma pro tebe:


TA, JEŽ ZDOLÁVÁ SVOU NÁLADOVOST
Mistrovství praktického myšlení

Základní význam:
Stůj nekompromisně za svou vlastní pravdou - i tehdy, nebo právě tehdy, když se liší od obvyklých názorů tvého okolí. Pokud zůstáváš ve spojení se svým srdcem a svou nejvnitřnější pravdou, může být skutečně tvým úkolem vzbouřit se a přeskočit staré oltáře tradic a konvenčních tabu, které nepřejí životu v síle a radosti. Tím se vytvoří nový prostor pro pravdu, poctivost, živost a lásku. 

Otázka: 
Proti čemu se chceš vzbouřit a o co se zasadit?

Doporučení: 
Přemýšlej, nakolik souvisí nesoulad ve tvém vnějším životě s tvou vlastní vnitřní neujasněností. Nyní je správná chvíle statečně a poctivě označit své vlastní nešvary pravým jménem a odstranit je. 

Afirmace: 
Tím, že dávám najevo svou pravdu, dávám druhým lidem šanci, aby nalezli svou vlastní pravdu a postavili se za ni.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

úterý 25. září 2018

Zprávy z nebe - VÁHY

Období Vah začalo 23.9. a tento den je zároveň vrcholným momentem několikadenního období podzimní rovnodennosti. 
Země se potkává s Nebem - naše záležitosti se dávají do pořádku, mnohé potíže se vyřešily, nemocná místa na těle a v životě byla uzdravena, rány zaceleny. Jsme připraveni otevřít se energetické výměně ve vztazích s ostatními lidmi, s okolním světem.

neděle 23. září 2018

Seriál - Zrcadlení 62

Dnešní téma pro tebe:

Racek, Kolibřík, Moře, Průlom, Pták

BOHATSTVÍ, PROSPERITA, ŠTĚSTÍ
Princip příležitostí, průlomu a úspěchu

Základní význam: 
Blíží se šťastný obrat v tvém životě. Co ti může připadat jako" veliké štěstí", je nyní na dosah ruky. Mysli ve velkorysých dimenzích. I události, které si sotva troufáš představit, jsou nyní možné. Nech minulost s konečnou platností být a připrav se na odvážný, grandiózní nový začátek.
 Znamení doby věstí velké štěstí! 

Otázka: 
Co pro tebe a tvůj život znamená štěstí? 

Doporučení: 
Uvědom si, na jakých úrovních dosud převážně hledáš a zakoušíš štěstí a do jakých úrovní tě hledání a prožívání nyní více než dosud táhne. 

Afirmace: 
Radostně se teď otevírám šťastnému obratu ve svém životě


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 20. září 2018

MARION WOODMAN - Cesta k vědomému ženství

východ slunce


Doporučuji krásnou a moudrou knihu psychoanalytičky MARION WOODMAN, kterou napsala společně se svými klientkami Kate Danson, Mary Hamilton a Ritou Greer Allen. Kniha se jmenuje LEAVING MY FATHER´S HOUSE. A Journey to Conscious Femininity.
(Odchod z otcova domu: Cesta k vědomému ženství, vydala Shambala Boston 1993).

Marion Woodman je prostě úžasná a její knihy jsou dokonalým transformačním zážitkem. Zde alespoň několik myšlenek.

neděle 16. září 2018

Seriál - Zrcadlení 61

Dnešní téma pro tebe:


TEN, JENŽ OVLÁDÁ INTUITIVNÍ A TVOŘIVÉ MYŠLENÍ
Mistrovství inspirovaného a intuitivního myšlení

Základní význam: 
Stojíš před rozloučením: máš se rozloučit s negativními, omezujícími a život brzdícími myšlenkami, stanovisky, vzorci cítění a způsoby chování, situacemi nebo vztahy. Zkoumej, zda má být nyní ona "osvobozující rána" vedena do nitra, ven, nebo oběma směry. 

Otázka: 
S čím se musíš nyní rozloučit? 

Doporučení: 
Zamysli se, ve kterých oblastech života pociťuješ nevyhovující podmínky, respektive okolnosti, které ti (už) neodpovídají: vztah, povolání, rodina, tvořivé sebevyjádření, zdraví, sexualita, peníze, dům nebo byt, dovolená aj. 

Afirmace: 
Odmítnutím rozporů ve svém životě zároveň souhlasím se svou nejhlubší pravdou.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

neděle 9. září 2018

Seriál - Zrcadlení 60

Dnešní téma pro tebe:

Fantazie, Jeskyně, Mystický, Rock, Kámen

TEN, JENŽ MEDITUJE, FILOZOFUJE A JE MUDRCEM
Princip dokonání, potřeba prostoru a objevování vnitřních světů

Základní význam: 
Přijmi svoji osamělost! Zahloubáním se do sebe a vnitřním náhledem můžeš dospět k pravému poznání a k vlastní vnitřní pravdě. Kdo se navrací k sobě, aby nalezl své vnitřní světlo, setká se také se svými stíny. Vystav se této zkušenosti a vyjdeš z ní s očištěnou a projasněnou myslí a srdcem. Oprosti se ode všeho, co již nesouhlasí s tvou vnitřní pravdou. 

Otázka: 
Pociťuješ touhu po spojení se svým vnitřním světlem, nebo se ještě obáváš stínů v sobě? 

Doporučení: 
Jestliže v tobě uzrálo rozhodnutí podniknout cestu do svého nitra, najdi si čas - nejlépe denně k uklidnění, k prožití míru a ticha v sobě. Opakuj si po nějaký čas každý den slova jednoho pokročilého mistra, nech je na sebe působit a medituj o jejich hluboké pravdě: "Jsem dítě Světla. Miluji Světlo. Sloužím Světlu. Žiji ve Světle. Světlo mě vede, uzdravuje, osvobozuje, proměňuje a posvěcuje. Žehnám Světlu. Světlo je ve mně. Světlo a já jsme jedno. Já jsem Světlo!" 

Afirmace: 
Setkání s mým stínem je pro mne branou ke Světlu, kterým jsem.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 6. září 2018

MARION WOODMAN Vědomé ženství

Děkuji mnohokrát, dámy, za přijetí. Je to pro mne čest být zde… Ráno jsem se dívala z okna (hotelu v New Yorku), jak nevinně ve slunečním světle stojí věže mrakodrapů, a myslela jsem na to, co se stalo před třemi lety (11.září 2001). V tomto roce jsem sama zažila ztrátu blízkých – a samozřejmě je tu i můj věk… Ale s odchodem každého, koho milujeme, je nás více na druhém břehu, a tak se postupně realita druhého břehu přibližuje a mění naši realitu zde.
Takže utrpení ze ztráty blízkých nám přináší transformaci. To se děje na osobní i kolektivní úrovni. Každá z vás jistě ví, jak vás utrpení přivedlo k transcendenci a ke zcela jinému pocitu duše. Podobný proces se děje i na kolektivní úrovni.

pondělí 3. září 2018

Září v kostce

Ovoce, Koš, Jídlo, Vinná Réva
Září bude mobilizující, aktivizující. Aspekty budou obecně lehké, nicméně bude dobré se moc neodchylovat od jejich doporučení.
Planety nám svými pohyby po obloze naznačují, co se paralelně děje dole mezi námi. Sledujeme-li jejich pozice a vzájemná propojení, můžeme odvodit, které procesy budou probíhat na Zemi, mezi námi i uvnitř nás.
Začátkem září se Sluncem v Panně se vracíme zpět. Dost nás rozptyloval Rak i Lev, znamení vrcholícího léta, kdy podmínky vnější i vnitřní směrovaly k aktivnímu prožívání života na základě potřeb a zájmů. Byla to oslava i prověrka života, nakolik se máme rádi a nakolik to umíme dát pořádně najevo.
Panna tedy provádí úklid po oslavách, návrat k sobě. Ale také, protože je posledním letním znamením, tak i přípravu na podzim v podobě rovnání, čištění a zpracování všeho co jsme byli prožili.
Září hned přichází s příznivým trigonem Saturnu v Kozorohu a Uranu ve znamení Býka. Je tu šance mnohé na sobě a v sobě změnit k lepšímu, progresivnějšímu, novějšímu, lépe se hodícímu do současné doby. Nejedná se o překotné odhazování nepotřebných balastů, ale o náhradu, generační výměnu.
7. září se Saturn v Kozorohu po několika měsících retrográdního pohybu otáčí a vydává se na přímou cestu. Věřme, že jsme porozuměli tomu, co se po nás aktuálně v životě chce. Od dubnového otočení do retrogradity k tomu bylo dost času. Opět začínají platit pravidla, znovu rozumíme zákonům i zákonitostem, zase máme šanci pomalu a evolučně rozvíjet a postupovat vpřed po vytčených cestách.
Současně se staví do opozice Slunce v Panně a Neptun v Rybách. Je tu čas vyjasnit si na konkrétních případech osobní, ale hlavně skupinové motivace a poněkud se zamyslet na funkčností pravidel ve společnosti.
Rovněž jižní uzel ve Vodnáři je v konjunkci s Lilit. Dá se tedy čekat, že celá zkouška neproběhne jen na akademické rovině, ale pravděpodobně jako důsledek porušení některých nejspíš nepsaných úmluv nebo hodnot zvláště výrazným způsobem.
11. září přichází s trigonem Slunce v Panně a Pluta v Kozorohu. Tady jde o silný a zřejmě i konstruktivní podnět, kdy se spojí mohutné síly k realizaci prospěšných projektů. Pravděpodobně bude šance vyjasnit postoje a postupy, které v životě momentálně zastáváme a používáme.
Tentýž den se Mars po několika týdnech vrací zpátky do Vodnáře, znamení, ze kterého vycouval do Kozoroha. Děje se tam nejspíš proto, aby nás dovedl k doplnění některých záležitostí, k ujištění se, že jdeme po té cestě, kterou jsme chtěli jít a k nalezení konsenzu s plány ze začátku léta. Ty se konečně začnou uskutečňovat.
12. 9. vrcholí sextil mezi Jupiterem ve Štíru a Plutem v Kozorohu. Je to třetí v řadě setkání obou planet v tomto podporujícím aspektu. První proběhlo ještě na sklonku loňského roku, druhé na jaře. Jedná se tu o koncentraci na důležité úkoly, na to, co je třeba uskutečnit, na co je vhodné se tím pádem zaměřit, orientovat. Aspekt vede k tomu, abychom opustili neperspektivní témata. Doporučuje se přijmout realitu takovou, jaká je. Dávno ji známe, jen jsme si ji nepustili k sobě blíž. 
O zhruba 10 dní později se Mars opět v konjunkci spojuje s jižním uzlem ve Vodnáři. V poslední době potřetí a naposledy. Právě proto, abychom si uvědomili vlastní postavení a z něj vyplývající možnosti. Jedinečnost existence a od ní odvozené potřeby, možnosti, ale také činnosti které konáme a aktivitu, kterou bychom měli v dostatečné míře projevovat. Uzavře se (Mars byl retrográdní téměř celé léto) delší období zkoušek, zkoumání a experimentování. Dál už nebudeme tolik váhat a půjdeme najisto. A protože se tak děje v kvadrátu s Uranem ve znamení Býka, čekejme malé i střední revoluce ve změně fungování, směřování. Leccos nás dovede ke změně směru.
Ondřej Habr - měsíční předpověď

27. září vytváří Slunce trigon s Marsem. Je tu doba vzniku i zániku vztahů, svazků, propojení, dohod a smluv. Nefungující se vytrácí a nové spontánně a možná trochu překotně vzniká. O dva dny později je tu i trigon Slunce a Lilit ve Vodnáři. Tady očekávejme, že vše bude probíhat zcela spontánně a zakázané uvolnění se bude dít jako kompenzace všech tlaků a komplikujících pravidel aspektujících naše životy.

Revoluce a revolty proti stávajícímu stavu věcí pokračují! Mars se ve Vodnáři setkává s Lilit a všechny překvapí, jaké síly v nás dřímou a čeho jsme schopní. Zjistí se, jaké je pozadí zcela banálních situací. Zároveň čekejme inspiraci týkající se společenského dění. Je třeba se osvobodit od nudných i nutných stereotypů.

Na první pohled snadné aspekty mohou zamíchat životy, zejména tam, kde si nejsme přesně jisti, co dělat. Naopak připraveným bude jako vždy Fortuna přát!


neděle 2. září 2018

Seriál - Zrcadlení 59

Dnešní téma pro tebe:

Řekněte Ano Live Radost Radost Ze Života F

Radost
CITOVÉ NAPLNĚNÍ A POCIT ŠTĚSTÍ

Základní význam: 
Tvým určením je radost - a všechno, co ji přináší, patří k tvému určení. 

Otázka: 
Co ti teď nebo ve vztahu k tvé otázce dělá převážně radost? 

Doporučení: 
Zaměř se vědomě na všechno ve svém životě, co odráží tvou vnitřní radost, co je s ní v souladu a podporuje ji. Dopřej si neomezeně sdílet svou radost s druhými. 

Afirmace: 
V radosti jsem sobě, svému pravému já, nejblíže!


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

neděle 26. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 58

Dnešní téma pro tebe:


Útlak
DUCHOVNÍ OMEZENÍ A POTLAČOVÁNÍ

Základní význam: 
Potlačuješ své vitální impulsy nebo připouštíš, aby tě druzí utlačovali. Také je možné, že svým chováním přispíváš k potlačení životní radosti a sebevyjádření druhých. Uvědom si, jakému strachu dovoluješ, aby tě ovládal. 

Otázka: 
Jaké obavě dovoluješ, aby potlačovala tvou životní sílu? 

Doporučení: 
Uvědom si, že každé vyjádření tvé životní radosti je podstatnou součástí tvé lidské existence a tvého určení. Dodej si odvahy a používej svou sílu a inteligenci k vytváření nebo vyhledávání situací, v nichž se budeš moci projevit víc než dosud. 

Afirmace: 
Dovoluji své životní síle, aby se volně a láskyplně projevila.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

úterý 21. srpna 2018

Zprávy z nebe: PANNA

Dívka, Růže, Červená, Věnec, Květiny
Období Panny nastává 23.8. a přináší nám možnost uskutečnit a zmaterializovat, případně dořešit vše, o čem jsme snili, co jsme utvářeli, po čem jsme toužili v obdobích předchozích. Je to též doba úklidu, očisty, uzdravování všeho druhu. Pozornost věnujme především svému fyzickému tělu, které je výchozím bodem a spolehlivou základnou pro naše dobrodružství na planetě Zemi.

neděle 19. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 57

Dnešní téma pro tebe:

Zkáza
STRACH ZE ZKÁZY A KRACHU

Základní význam: 
Tvůj rozum už není s to udržet si své staré programy. Staré představy se ukazují být iluzí a hroutí se jako domečky z karet. To je zkázou ega, které si namlouvalo, že může kontrolovat život podle svých konceptů. 

Otázka:
Na jakých přežitých představách nebo konceptech ještě lpíš?

Doporučení:
Dopřej si čas klidu na pohled do nitra. Věnuj pozornost všem svým obavám a zapiš si je. Potom si uvědom, jakými představami, očekáváními a systémy přesvědčení nabíjíš své obavy stále novou energií. Otevři se zcela novým způsobům myšlení a jednání.

Afirmace:

Upouštím od starých systémů přesvědčení a láskyplným postojem k sobě se otvírám životu.
pondělí 13. srpna 2018

Marion Woodman 1928 – 2018

Duše a Duch krásné a moudré ženy odešli krátce před jejími 90. narozeninami. Marion Woodman, terapeutka, lektorka seminářů a autorka knih, několikanásobná Lvice s ascendentem ve Střelci, zemřela v klidu a pokoji 9. července. 
Jako poděkování za úžasnou práci, kterou udělala nejen pro ženy, ale pro všechny, kteří chtějí růst, léčit svoji duši a tělo, žít autentický život a svoji esenci, přináší Ohel Adom překlad myšlenek z rozhovoru, který poskytla v roce 2000 redaktorce Tami Simon pro vysílání „Sounds True“.

neděle 12. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 56

Dnešní téma pro tebe:


Mistrovství objektivního a pronikavého myšlení

TA, JEŽ STRHÁVÁ MASKY, INTELEKTUÁLNÍ MYŠLENÍ

Základní význam: 
Nech všechny masky padnout. S neúplatnou jasností, otevřeností a poctivostí překonáš omezení minulosti! Zachovej si svou identitu a věrnost své jednou poznané pravdě!

Otázka: 
Co chceš ze sebe ukázat nebo riskovat, a tak vědomě vykročit z mračen do nové jasnosti?

Doporučení: 
Přijmi sebe i své bližní s upřímností a poctivostí. Nespokojuj se s převzatou rolí běžného chování nebo naučené zdvořilosti. Otevři své srdce, důvěřuj své pravdě a připrav se na opravdová setkání.

Afirmace: 
Důvěřuji svému vnímání a setkávám se s lidmi bez masky: s otevřeností, jasností a poctivostí.
Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 8. srpna 2018

Do školy s úsměvem

Z potíží se školou se nevyroste, nýbrž narostou.
Přijďte si pro účinné řešení, 
kterým je odstranění blokujících mechanismů a příčin těchto problémů.


neděle 5. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 55

Dnešní téma pro tebe:


Bohatství
PROSPERITA, HOJNOST A BOHATSTVÍ NA FYZICKÉ ÚROVNI

Základní význam: 
Jsi v kontaktu se svým vnitřním bohatstvím. Poděl se o ně velkoryse s ostatními lidmi, komunikuj svobodně a otevřeně - a budeš toto bohatství stále znovu nalézat ve všech aspektech života.

Otázka: 
Co ti většinou připadá snazší: dávat nebo přijímat?

Doporučení:
Uvědom si své vnitřní bohatství tím, že si vyjmenuješ nebo napíšeš své talenty a schopnosti. Tím jsou míněny všechny činnosti, které děláš s chutí a radostí. Potom si napiš druhý seznam všeho, co si ze srdce přeješ a co můžeš přijmout.

Afirmace:
Dávám a přijímám velkoryse a s radostí. Čím víc dávám, tím víc přijímám.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

pátek 3. srpna 2018

Astrologův srpen v kostce

Ondřej Habr - měsíční předpověď

Se Sluncem ve znamení Lva se do 15. srpna pohybujeme po astrálním těle, poté do konce měsíce na těle éterickém. A tak žijeme a existujeme v objetí svého já, ve vlastních potřebách a snech o realizaci. 

úterý 31. července 2018

Kyvadlo - praktický seminář


Základní praktický seminář pro 5 zájemců.
Kyvadlo jako nástroj pro práci s informacemi.
Zásady, pravidla, postupy a doporučení pro zvládnutí dovednosti.

Sylabus a kyvadlo v ceně.
Cena: 900,- osoba

neděle 29. července 2018

Seriál - Zrcadlení 54

Dnešní téma pro tebe:
Spravedlnost Definice Socha Lady Justice Ř

TA, JEŽ ZPROSTŘEDKUJE, NAPRAVUJE A ROZHODUJE
Princip rovnováhy, spravedlnost/nová orientace

Základní význam: 
SPRAVEDLNOST je nádherným symbolem vyrovnanosti, soustředěnosti a nalezení vlastního středu v meditativním ztišení. Misky vah karmy jsou vyrovnané. Vyrovnanost - a tím vnitřní harmonii - navodilo vědomé a situaci přiměřené chování. 


Otázka: 
V jakých oblastech života toužíš po vyrovnání? 


Doporučení: 
Napiš si, které oblasti života pociťuješ jako disharmonické a nevyrovnané. Potom si představa poznamenej, co zcela konkrétního musí v tobě a v tvém životě nastat, aby mohla být (znovu) získána toužebná harmonie. Pracuj s touto obšťastňující vizí tak dlouho, až se ve tvém životě uskuteční. Postupuj přitom trpělivě, důkladně a vytrvale. 


Afirmace: 
Naplňuje mě klid plný síly. Poznáním a přijetím sebe sama přivolávám do svého života potřebnou vyrovnanost.
Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto:   https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.