Stránky

neděle 11. února 2018

Seriál - Zrcadlení 30

Dnešní téma pro tebe:

Rose, Červená, Rosa, Ráno, Růže Květ

PRŮKOPNÍK, STAVITEL,VYKONAVATEL A VIZIONÁŘ
Princip osobní moci a vůdcovství

Základní význam:
Rozvíjej své mužské kvality: sílu, autoritu, dynamiku, činorodost, schopnost prosadit se, atd. Osměl se objevovat a zkoumat nové oblasti a překonej strach ze své vlastní síly. Stůj při sobě a nedovol nikomu, aby narušil tvé teritorium.

Otázka:
Jaké síle dosud bráníš ve vyjádření, ale nyní ji chceš obzvlášť rozvíjet? 

Doporučení: 
Zkoumej kriticky a sebekriticky své chování k podřízeným a nadřízeným, k politickým, společenským a náboženským autoritám a ke slabým, chudým a na okraji společnosti žijícím lidem. Která autorita je pravá, to znamená založená na nasazení sil pro blaho mnoha lidí, aniž by zároveň byla oklešťována práva jiných? Která autorita je dosazená a falešná a oprávněnost své existence zakládá jen na mocenských prostředcích, jimiž prosazuje svůj řád? 

Afirmace: 
Poznávám své síly a využívám je k činům, které přinášejí prospěch všem. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.