Stránky

úterý 27. února 2018

Zprávy z nebe - březen
Březen započneme extatickým prožitkem úplňku, 
který nastane přesně 2.3. v 1:52 a přinese s sebou možnost léčení a uzdravování
na všech úrovních.

Slunce v Rybách nám na sklonku zodiakálního roku pomáhá odevzdat a rozpustit v moři všeobjímající božské lásky veškeré nashromážděné starosti a problémy: vše, co nás trápí a často i doslova otravuje, co se nám doposud nepodařilo strávit...
Luna v Panně umožňuje ve stavu uvolnění hluboce procítit potřeby fyzického těla. Ptejme se, co nám dělá skutečně dobře a naopak jaké nezdravé návyky už můžeme v klidu a bez násilí odložit. Namísto obviňování se za to, že jíme či pijeme to, co bychom neměli, zkusme si to opravdu "s láskou a vědomě "vychutnat". Jen tak může být závislost skutečně ukončena - skrze lásku a přijetí.
Veškeré drobné či závažnější zdravotní potíže mají své příčiny, které nám právě v těchto úplňkových dnech mohou být odhaleny.
Obzvláště blahodárné jsou masáže, koupele, terapeutická práce s tělem a podobné užitečné i příjemné činnosti propojující ducha, duši a tělo v jeden celek...Luna v Panně bude od 1.3. (6:59) do 3.3. (9:22). Především v den úplňku tedy věnujme co nejvíce času a prostoru vědomému a meditativnímu pobývání v těle a komunikaci s ním...

Od úplňku do novoluní (2.3.-17.3.) nastává jakýsi velký předjarní úklid, doba obzvláště vhodná pro detoxikaci, očištění se a osvobození od přebytečných informací, věcí, otravných a nemoci způsobujících emocí a psychických tendencí či přímo závislostí...Ryby jsou znamení mlčenlivé a proto jen v naprostém tichu a klidu mysli můžeme "zřít" pravdu o sobě, o svém životě, o podstatě svých rozumem často neuchopitelných potíží. Ryby jakožto poslední znamení Zvěrokruhu nám pomáhají opravdu ukončovat, například i potíže ve vztazích, cestou odpuštění a nadpozemského vnímaní, s pomocí "pohledu z druhého břehu". Za konkrétními projevy oddělených osobností můžeme vnímat spíše duše, které se nám snaží cosi zásadního sdělit...

V den novu (17.3. přesně ve 14:13) si můžeme užívat skutečně božské stavy Lásky, Jednoty, spojení s ostatními, k čemuž napomůže meditace, poslech hudby, procházka, hlubinná relaxace...

Od začátku měsíce přibližně do 23.března se Merkur a Venuše nalézají v konjukci, ve spojení: do 7.3. ve znamení Ryb a poté do 23.3. v Beranu. Tato vzácně dlouhodobá situace napomáhá myslet láskyplně, vyjádřit své skutečné pocity, myšlením tvořit hojnost, zharmonizovat vztah k sobě a tím i k okolnímu světu. Merkur souvisí nejen s myšlením, vyjadřováním, ale také se zrakem a Venuše je planeta "malého štěstí", lásky a dobra. Naše vidění světa může být tedy zcela "restartováno". Namísto navyklého vyhledávání chyb a nedostatků či nebezpečenství můžeme postupně vidět spíše i to hezké a tak své vidění a chápání existence opravdu uzdravit. Obzvláště se to týká těch, kdo mají reálné poškození zraku - krátkozrakost, zákaly apod.
Spojení Merkura s Venuší může napomoci i v léčbě alergií všeho druhu(-:
Tato konstelace bude též obzvláště blahodárná pro umělce, především spisovatele a žurnalisty. Napomůže též všem, kdo aktuálně potřebují vyjádřit kdo jsou a co dělají, třeba v podobě webových stránek, plakátků, prezentací apod.

V momentě novu 17.3. vstupuje Mars do znamení Kozoroha, do oblasti svého povýšení, kde spočine v následujících dvou měsících. Tento zodpovědný a efektivní "muž s velkým M" nás den za dnem přirozeně a jaksi otcovsky moudře povede k praktickému uskutečnění ideálů, které jsme mohli prožít během předchozího pobývání Marsu ve Střelci. Důležité je ovšem věnovat svůj čas a energii tomu, co je opravdu podstatné a důležité pro nás samotné. Podívejme se na svůj život z jeho konce, pohledem hodně starého člověka a naše rozhodování bude hned snadnější...

20.3. přesně v 17:17 vstupuje Slunce do znamení Berana. Jako každým rokem se v těchto dnech "znovu rodíme", prožíváme energetický restart, otevíráme se budoucnosti, začínáme na jemněhmotné úrovni sázet semínka nových projektů a aktivit. Rozhodněme se, že budeme během následujícího roku žít svobodněji a radostněji.
V meditaci se nalaďme na temeno hlavy, do oblasti korunní čakry a s pomocí hlubokého dechu se napojme na Zdroj své existence...
V tomto stavu bez zbytečného přemýšlení a posuzování můžeme skvěle prožít a procítit dokonalost své božské existence a rozpomenout se, kdo jsme a co tu vlastně děláme...Nechme v následujících dnech promlouvat spíše své vnitřní dítě než "dospělý" a omezující hlas rozumu... Nechme se vést "zevnitř", sami sebou a naše konání během celého následujícího roku bude mnohem smysluplnější a prožívání života celkově tvořivější a hravější...

Autorka: Alita Zaurak

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.