Stránky

neděle 4. března 2018

Seriál - Zrcadlení 33

Dnešní téma pro tebe:

Baletka, Taneční Sál, Tanečníci, Lidské

TA, JEŽ ODRÁŽÍ SVÉ CITY
Mistrovství citové jednoty

Základní význam: 
Otevři se lásce, něžnosti a soucítění. Dovol, aby se tě dotýkaly uzdravující energie láskyplné mateřskosti, aby tě živily a pečovaly o tebe.
Důvěřuj svému emocionálnímu vnímání a spolehni se intuitivně na svůj jemný cit pro pravost a harmonii. Otevři se lásce, která ti nyní přichází v ústrety, a rozdávej šlechetně svou náklonnost. 

Otázka: 
Brání ti ještě něco v zachovávání věrnosti sobě a v prožívání lásky bez podmínek? 

Doporučení: 
Zavři na chvíli oči, spoj se vědomě se svým dechem a pociťuj se jako energetické pole lásky. S každým nádechem se otevři lásce a soucítění a s každým výdechem tuto energii vyzařuj. Po době, která ti bude připadat přiměřená, otevři opět oči a požehnej všemu kolem sebe tím, že každou věc láskyplně pozdravíš, pochválíš, dotkneš se jí a svým způsobem jí vyjádříš svoji náklonnost a uznání. 

Afirmace: 
Vše kolem mne i uvnitř mne si zaslouží mou nepodmíněnou lásku.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.