Stránky

pondělí 30. dubna 2018

Zprávy z nebe - květen 2018


Autor: Alita Zaurak

Květen 2018 nám přináší mnohé výzvy a naléhavé osvobozující impulsy nabádající nás ke změně přístupu především v oblasti milostné a též ve vztahu k penězům a majetku…Přese všechno však zachovejme klid a pohodu a nenechme se vyprovokovat k unáhleným činům. Inspirujme se v přírodě, kde má též všechno svůj čas...

neděle 29. dubna 2018

Seriál - Zrcadlení 41

Dnešní téma pro tebe:
Jackson Jezero, Národní Park Grand Teton

TI, JEŽ SPOJUJÍ PROTIKLADY
Princip umění pěstovat vztah

Základní význam: 
Témata lásky, přitažlivosti, erotiky, sexuality, vztahu apod. vyvstávají u tebe do popředí. Otevři se nyní zcela novému zamilování: do sebe, do života, do svého partnera nebo také do člověka, kterého zatím ještě vůbec neznáš anebo jen velmi málo. Využij situace - v zrcadle druhých lidí můžeš na hlubší úrovni potkat sebe sama. 

Otázka: 
Kdo nebo co nyní podněcuje tvou schopnost lásky? 

Doporučení: 
Medituj nad následujícím citátem: "Láska otevírá dveře k věčnosti bytí. Jestliže jsi kdy zažil, co je láska, můžeš svou lásku použít jako meditační techniku." (Osho) 

Afirmace: 
Moje láska k ..... mi otvírá dveře k nejhlubším vrstvám mé bytosti. Pociťuji za to k ní/k němu vděčnost. Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 26. dubna 2018

Myšlenka na dnešní denTen, kdo je šťasten, může učinit šťastným,
a pokud tak činí, zvětšuje své vlastní štěstí.

Joh. Ludwig Wilh. Gleim

neděle 22. dubna 2018

Seriál - Zrcadlení 40

Dnešní téma pro tebe:

Holka, Teenager, Člověk, Žena, Okna

ZKAŽENOST
Nerespektování svých citových možností

Základní význam: 
Pokud se ti nepodaří vymezit své hranice a říci ne a tím se chránit před negativitou, hrozí ti ztráta energie. Stejně důležité je umět stanovit hranice také sobě - např. u každé formy chorobné žádostivosti a sklonu k přehánění. 

Otázka: 
Čím nebo při čem ztrácíš energii?

Doporučení:
Uvědom si svou potřebu citové potravy a lásky. Otevři se situacím, v nichž obdržíš to, co skutečně potřebuješ. K tomu je možná zapotřebí opustit neuspokojivé situace nebo se před nimi lépe ohradit. 

Afirmace: 
Pouštím, co už ke mně nepatří, a otvírám se zkušenosti pravé lásky.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

neděle 15. dubna 2018

Seriál - Zrcadlení 39

Dnešní téma pro tebe:ODVAHA
Duchovní odvaha a statečnost

Základní význam: 
Důvěřuj své síle. Tím, že nyní prokážeš odvahu a otevřeně obhájíš své stanovisko, se ti podaří uskutečnit rozhodující krok vpřed. 
Otázka: 
V jakých oblastech života ti připadá zatěžko stát za svým vlastním stanoviskem a přiznat barvu? 

Doporučení: 
Zkoumej, zda nedovoluješ druhým lidem, aby bez optání vnikali do tvého teritoria a nevážili si tvé integrity. 

Afirmace: 
Dávám najevo svou otevřenost a upřímnost a zachovávám věrnost sobě.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 12. dubna 2018

Myšlenka pro dnešní den


Život není problém, který musíme vyřešit,
ale skutečnost, kterou je třeba zakusit.

Buddha

neděle 8. dubna 2018

Seriál - Zrcadlení 38

Dnešní téma pro tebe:

Pár, Milé, Milenci, Člověk, Žena, Lidé

MILENEC
Mistrovství citové touhy

Základní význam: 
Tvá sexualita je vášnivá, tvé potřeby a žádosti silné. Nic nepotlačuj! Dopřej si prožít intenzitu svých pocitů a zkušeností a upřímně je vyjádřit. Pokud si dokážeš uchovat svou vnitřní svobodu, nabízí ti tato situace velkolepou příležitost k poznávání tvých niterných hloubek a propastí. 

Otázka: 
Jsou v tvém životě lidé nebo věci, jež tě vášnivě přitahují? 

Doporučení: 
Vytvoř nebo hledej situaci, která ti poskytne chráněný a láskyplný rámec pro objevování a vyžití tvých nejtajnějších potřeb. Pamatuj na svou vnitřní svobodu. 

Afirmace: 
Láskyplně přijímám své vášnivé impulsy a otvírám se uspokojivé výměně své sexuality.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 5. dubna 2018

Myšlenka na dnešní denPotřebuje ještě jinou autoritu ten,
kdo se drží klidu srdce
a uznává se za autoritu?

Čuang-c´

úterý 3. dubna 2018

Astrologův duben v kostce

Autor: Ondřej Habr

Těsně na konci března byl úplněk (31. 3.) pro mnohé z nás křižovatkou. Rozhodovalo se o správnosti cesty, kterou jsme nastoupili a o kompetencích, jež bychom měli mít k tomu, abychom zvládli vše, co je potřeba. Během úplňku byl totiž v konjunkci se Sluncem i retrográdní Merkur a v kvadrátu bílá Luna v Raku v opozici s Lunou černou v Kozorohu.

neděle 1. dubna 2018

Seriál - Zrcadlení 37

Dnešní téma pro tebe:


NEÚSPĚCH
Selhání a neúspěch na fyzické úrovni

Základní význam: 
Buď se obáváš, že neuspěješ ve svém úsilí o pokrok, nebo stojíš před zdánlivě nepřekonatelnými překážkami. Uvolni se a uč se důvěřovat. Využij situaci, která tě vyzývá, ke svému růstu.

Otázka: 
Z jakého úkolu nebo situace máš strach? 

Doporučení: 
To, z čeho máš strach, mentálně předvídej a v myšlenkách to prožij. Představ si, jaké by to mohlo být v úplně nejhorším případě a jaké v tom nejlepším. Zkoumej přitom, co je reálnější a co víc odpovídá tvé vlastní pravdě. Otevři se optimálnímu řešení. 

Afirmace: 
Situacemi, které mě vyzývají, rostu.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.