Stránky

neděle 22. dubna 2018

Seriál - Zrcadlení 40

Dnešní téma pro tebe:

Holka, Teenager, Člověk, Žena, Okna

ZKAŽENOST
Nerespektování svých citových možností

Základní význam: 
Pokud se ti nepodaří vymezit své hranice a říci ne a tím se chránit před negativitou, hrozí ti ztráta energie. Stejně důležité je umět stanovit hranice také sobě - např. u každé formy chorobné žádostivosti a sklonu k přehánění. 

Otázka: 
Čím nebo při čem ztrácíš energii?

Doporučení:
Uvědom si svou potřebu citové potravy a lásky. Otevři se situacím, v nichž obdržíš to, co skutečně potřebuješ. K tomu je možná zapotřebí opustit neuspokojivé situace nebo se před nimi lépe ohradit. 

Afirmace: 
Pouštím, co už ke mně nepatří, a otvírám se zkušenosti pravé lásky.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.