Stránky

středa 30. května 2018

Zprávy z nebe: květen - červen 2018


Nastává nádherné, prozářené období, obzvláště vhodné k sebepoznání, projasňování a uzdravování aktuálních životních situací a vztahů všeho druhu...

Od 21.5. se Slunce nalézá ve znamení Blíženců a my si tedy můžeme užívat jejich vzdušné lehkosti a pružnosti. Setkávat se, komunikovat, vyměňovat si nápady a potřebné informace, učit se z životních situací a otevírat se novým možnostem a příležitostem. 

neděle 27. května 2018

Seriál - Zrcadlení 45

Dnešní téma pro tebe:

Nápis, Záhlaví, Čas, Hodiny, Rozšíření

Rychlost
DUCHOVNÍ AKCELERACE A ZRYCHLENÍ

Základní význam: 
Sdílej otevřeně a svobodně, co máš na srdci a co odpovídá tvé nejhlubší pravdě. Důvěřuj, že tvá otevřenost a poctivost nalezne ohlas v srdcích druhých lidí. 

Otázka: 
Co ti leží na srdci, co toužíš sdělit druhým lidem? 

Doporučení: 
Jsou-li ve tvém životě lidé, kterým chceš už delší dobu něco osobního sdělit, pak věz, že teď je dobrá příležitost učinit to zcela jednoduše a nekomplikovaně, ať už dopisem, telefonicky nebo osobním rozhovorem. 

Afirmace: 
Svými upřímnými a láskyplnými sděleními otvírám srdce lidí.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

čtvrtek 24. května 2018

Myšlenka na dnešní den


Květ, Rostlina, Rose, Příroda, Zahrada

Moudrost je jenom v pravdě.

Goethe

Myšlenka na dnešní den


Růže, Květina, Petal, Květinové, Láska

Toužíš být milován, protože nemiluješ sám sebe,
avšak až do chvíle, od které se máš rád,
už víc se neptáš, jsi-li někým milován nebo ne.

Krišnamurti

neděle 20. května 2018

Seriál - Zrcadlení 44

Dnešní téma pro tebe:

Moře, Oceán, Želva

CITOVÉ ODPOUTÁNÍ A OSVOBOZENÍ SE OD ŽÁRLIVOSTI
Mistrovství citové objektivity

Základní význam: 
Osvoboď se ze sevření žárlivostí a majetnických pocitů. Rozvíjej pochopení a soucítění pro nesvobodu u druhých. Nyní máš všechny předpoklady pro pravou lásku, lásku, která tobě i druhému ponechává potřebný prostor, abyste byli v souladu s proudem života. Harmonie tvé pravé podstaty otevírá jak tobě, tak i tobě nejbližšímu člověku nové formy svobodného, láskyplného vztahu. 

Otázka: 
Máš sklon poutat lidi na sebe, nebo jsi to ty, kdo je v každém vztahu rychle omezován a okupován?

Doporučení: 
Udělej si jasnou představu, jak by měl v konkrétní situaci vypadat tvůj ideální vztah. Napiš si všechny podrobnosti a vyzvi nejbližší lidi, aby učinili totéž. Pohovořte si o tom a zjistěte, v čem se shodujete a v čem se vaše ideály rozcházejí. Dokážete případné rozdíly navzájem přijmout?

Afirmace: 
Uvolňuji se teď ode všech majetnických pocitů a miluji svobodně a nepředpojatě.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení


čtvrtek 17. května 2018

neděle 13. května 2018

Seriál - Zrcadlení 43

Dnešní téma pro tebe:

Rozcestí, Zmatek, Dilema, Rozhodnutí

VMĚŠOVÁNÍ
Spor na úrovni myšlení

Základní význam: 
Situace vyžaduje jednoznačné rozhodnutí. Nedopusť, aby tě pochybnosti dál nahlodávaly, kalily jasnost tvého vědomi a omezovaly tvou sílu. 

Otázka: 
Jaké máš v sobě rozpory nebo protichůdné tendence? 

Doporučení: 
o důležitých rozhodnutích si promluv s někým, komu důvěřuješ. Nebo si udělej čas na ztišení, Dýchej zhluboka a pravidelně tak dlouho, dokud se nedostaví vnitřní klid. Možná už teď můžeš poznat svou nejvlastnější, nikým neovlivněnou pravdu. Pokud si k tomu ještě přeješ objasnění od svého vnitřního vedení, vezmi tarotové karty a vytáhni si pro každou alternativu jednu kartu. 

Afirmace: 
Tím, že se rozhoduji pro svou pravdu, pomáhám druhým, aby také oni nalezli svou vlastní pravdu.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

pátek 11. května 2018

Inelia o povaze Temnoty v našem dualitním světě

Autorka: Inelia Benz

Když jsem byla velmi mladá a lidé mi říkali, že světlo nemůže být bez temnoty, a že když netrpíme, nemůžeme si užít dobré časy…, cítila jsem, že tento názor je… špatně.
V minulých měsících /psáno v září 2010/ jsem úzce spolupracovala se třemi výjimečnými pracovníky světla a jedním nedualitním člověkem, abych naši planetu a náš druh připravila na změny roku 2012. Práce zahrnovala převzetí klíčových energetických center od Temnoty. Ano, od „Temnoty“. Pro tuto energii nemáme jiné slovo. Můžeme ji nazývat „elitou“, „šedou eminencí v pozadí“, „náboženstvím“, „Ilumináty“…, jakoukoli nálepkou chceme, ale pravda je, že jde o skupinu bytostí pracujících skrze Temnotu. Po převzetí těchto mocenských center jsme je vrátili zpět Zemi. Tato práce byla také ulehčena a podpořena stovkami pracovníků světla na planetě Zemi. Jednou z věcí, která mne při práci poněkud překvapila, bylo, že když jsem se dívala na Zemi, byla ČISTÝM SVĚTLEM.

čtvrtek 10. května 2018

Myšlenka na dnešní denPokud se ti podaří jednoduše sledovat, čím jsi
a zůstaneš při tom pružný, zjistíš,
že můžeš kráčet dál bez omezení.

Krišnamurti

neděle 6. května 2018

Seriál - Zrcadlení 42

Dnešní téma pro tebe:MARNOST

Všechno je marné


Základní význam: 

Pochybnosti zatemňují vnitřní jasnost. Jdi až ke kořenům těchto brzdících myšlenek a k jejich rozpuštění použij proměňující silu poznání a lásky.

Otázka: 
z čeho pramení tvoje (sebe)zpochybňování? 

Doporučení: 
Poskytni jednou všem pochybnostem prostor a věnuj jim veškerou pozornost. Formuluj situaci, která by byla podle tvého přání, a napiš si ji, případně namaluj. Na jiný list papíru napiš a namaluj všechny pochybnosti. Přecházej tak dlouho mezi oběma póly sem a tam, až dokážeš rozpoznat svou hlubší pravdu a přijmout ji. 

Afirmace: 
Tím, že přijímám a zkoumám své pochybnosti, nalézám svou pravdu a sebelásku.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení

pátek 4. května 2018

Květen v kostce

Magnólie, Květ, Pružina, Květina, Růžový
Autor: Ondřej Habr

Jak nahoře, tak i dole! Postavení planet na nebi synchronně ukazuje na postavení energií na Zemi a tedy i v nás. Planety neřídí, nevedou, jen ukazují, zobrazují, zrcadlí. Jak na vodní hladině.

Začátek května je poznamenán retrográdním (zpětně jdoucím) Plutem. Může se tak zdát, že v některých situacích nemáme na výběr, že nás osud vede do konkrétních situací. Možná ten výběr sice nemáme, což ale neznamená, že neprojevíme vlastní vůli tam, kde si určíme parametry dění.

čtvrtek 3. května 2018

Myšlenka na dnešní den


Západ Slunce Mrak Meditace Buddhismus Zdvo

Jestliže člověk nenajde klid sám v sobě,
je zbytečné ho hledat kdekoliv jinde.

La Rochefoucauld

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.