Stránky

úterý 31. července 2018

Kyvadlo - praktický seminář


Základní praktický seminář pro 5 zájemců.
Kyvadlo jako nástroj pro práci s informacemi.
Zásady, pravidla, postupy a doporučení pro zvládnutí dovednosti.

Sylabus a kyvadlo v ceně.
Cena: 900,- osoba

neděle 29. července 2018

Seriál - Zrcadlení 54

Dnešní téma pro tebe:
Spravedlnost Definice Socha Lady Justice Ř

TA, JEŽ ZPROSTŘEDKUJE, NAPRAVUJE A ROZHODUJE
Princip rovnováhy, spravedlnost/nová orientace

Základní význam: 
SPRAVEDLNOST je nádherným symbolem vyrovnanosti, soustředěnosti a nalezení vlastního středu v meditativním ztišení. Misky vah karmy jsou vyrovnané. Vyrovnanost - a tím vnitřní harmonii - navodilo vědomé a situaci přiměřené chování. 


Otázka: 
V jakých oblastech života toužíš po vyrovnání? 


Doporučení: 
Napiš si, které oblasti života pociťuješ jako disharmonické a nevyrovnané. Potom si představa poznamenej, co zcela konkrétního musí v tobě a v tvém životě nastat, aby mohla být (znovu) získána toužebná harmonie. Pracuj s touto obšťastňující vizí tak dlouho, až se ve tvém životě uskuteční. Postupuj přitom trpělivě, důkladně a vytrvale. 


Afirmace: 
Naplňuje mě klid plný síly. Poznáním a přijetím sebe sama přivolávám do svého života potřebnou vyrovnanost.
Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto:   https://pixabay.com

sobota 28. července 2018

Zprávy z nebe: období LVA

Alita Zaurak
Lev, Safari, Afrika, Krajiny, Step

Z uvolněného a zasněného vodního znamení Raka se Slunce od 23.7. přesouvá do ohnivého a značně akčnějšího a znamení Lva. Začíná doba tvoření, užívání a prožívání radostí všeho druhu, především však radosti z pobytu v těle a ze všeho co s tím souvisí.

čtvrtek 26. července 2018

Myšlenka na dnešní den


Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.


Démokritos

neděle 22. července 2018

Seriál - Zrcadlení 53

Dnešní téma pro tebe:


Nasycenost
CITOVÉ USPOKOJENÍ

Základní význam: 
Nacházíš radost a naplnění v mnohostranném styku s lidmi. Tím, že projevuješ lásku a přijímáš ji, dostává se ti v hojnosti všeho, co potřebuješ.

Otázka: 
S kterými lidmi se chceš více než doposud dělit o své city?

Doporučení: 
Otevři se lidem, kteří tě citově a duchovně naplňují a se kterými můžeš sdílet své vnitřní bohatství.

Afirmace: 
Čím svobodněji se o svou lásku dělím, tím více mne naplňuje.
Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto:   https://pixabay.com

čtvrtek 19. července 2018

Myšlenka na dnešní den


DOBŘE ROZLIŠUJ

Nejdříve dělej to, co je nutné,
potom to, co je možné
a nakonec stihneš i to
co je nemožné.


František z Assisi

neděle 15. července 2018

Seriál - Zrcadlení 52

Dnešní téma pro tebe:


Krutost
SEBEKRUTOST NA ÚROVNI MYŠLENÍ

Základní význam: 
Poznej a překonej svou krutost vůči sobě a/nebo druhým.

Otázka: 
Jaká hluboká vnitřní bolest ti zavdává příčinu ke krutým a negativním myšlenkám, slovům a skutkům?

Doporučení: 
Udělej si čas na zahloubání se do sebe a na klid. Dýchej asi pět minut zhluboka, klidně a vědomě. Pomocí dechu vyhledej ve svém těle místo napětí a bolesti a vciť se do něj! Pokud přijdou slzy, nech je téci. Odpusť sobě i druhým krutosti, ke kterým v minulosti došlo.

Afirmace: 
Přijímám svou bolest a s každým výdechem přeměňuji krutost na soucítění a odpuštěníZdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto:   https://pixabay.com

čtvrtek 12. července 2018

Myšlenka na dnešní den


VĚRNOST V MALIČKOSTECH

Náš klid či neklid 
nezávisí ani tolik na zásadních životních událostech,
jako spíše na tom,
jak úspěšně nebo neúspěšně
zvládáme každodenní maličkosti.


F. de la Rochefoucauld

neděle 8. července 2018

Seriál - Zrcadlení 51

Dnešní téma pro tebe:


Síla
DUCHOVNÍ SÍLA, MOC A POTENCIÁL


Základní význam: 
Pokud si uvědomíš sebe sama, podaří se ti nalézt přístup ke své pravé síle. Tím, že se spojíš se stíny svého nevědomí, uvolníš jejich energii, která se ti pak dá jako osobní síla k dispozici. Teď máš možnost přeměnit slabost v sílu. 

Otázka: 
Jakou slabost - svoji nebo někoho jiného - chceš nyní přijmout a přeměnit v sílu? 

Doporučení: 
Vyhotov seznam se všemi výčitkami, kterými zahrnuješ sebe a/ nebo druhé. Vyber jednu s nejsilnějším energetickým nábojem a dovol si pocítit a vyjádřit bolest, která je s ní spojena. Dopřej si na to dostatek času a opakuj to tak často, až pocítíš zřetelné uvolnění a změnu energie. Na konci tohoto cvičení přijmi pokaždé dokonale své energie zpět a vdechni je do svého srdce. Je-li třeba, vyhledej za tímto účelem terapeutickou podporu. 

Afirmace: 
Tím, že přijímám a chápu své slabosti, přeměňuji je v silu.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto:   https://pixabay.com

čtvrtek 5. července 2018

Myšlenka na dnešní den


Spojení duší v přátelství má dva účinky:
násobí radost a zmenšuje starosti.


Francis Bacon

neděle 1. července 2018

Seriál - Zrcadlení 50

Dnešní téma pro tebe:


VÁŠNIVÉ MYŠLENÍ 
Mistrovství zapáleného myšlení a odhodlání

Základní význam: 
Jdi přímo za svými cíli - nenech se nikým a ničím zdržovat. Avšak pomysli také: cesta je cílem! Zachovávej věrnost sobě a od vytčené cesty se neodchyluj. Měj však otevřené oči i srdce pro krásy a překvapení, se kterými se na své cestě setkáš. 

Otázka: 
Co ti teď brání uvolnit se a vidět se v cíli? 

Doporučení: 
Uvědom si své současné životní cíle. Každému jednotlivému cíli věnuj meditativní pozornost. Představ si své naplnění tak konkrétně, jak je to jen možné. A nakonec pozoruj, jaké vnitřní kvality bytí to v tobě vyvolalo. 

Afirmace: 
Jsem tady a teď správně, neboť cesta je cílem.
Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto:   https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.