Stránky

neděle 1. července 2018

Seriál - Zrcadlení 50

Dnešní téma pro tebe:


VÁŠNIVÉ MYŠLENÍ 
Mistrovství zapáleného myšlení a odhodlání

Základní význam: 
Jdi přímo za svými cíli - nenech se nikým a ničím zdržovat. Avšak pomysli také: cesta je cílem! Zachovávej věrnost sobě a od vytčené cesty se neodchyluj. Měj však otevřené oči i srdce pro krásy a překvapení, se kterými se na své cestě setkáš. 

Otázka: 
Co ti teď brání uvolnit se a vidět se v cíli? 

Doporučení: 
Uvědom si své současné životní cíle. Každému jednotlivému cíli věnuj meditativní pozornost. Představ si své naplnění tak konkrétně, jak je to jen možné. A nakonec pozoruj, jaké vnitřní kvality bytí to v tobě vyvolalo. 

Afirmace: 
Jsem tady a teď správně, neboť cesta je cílem.
Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto:   https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.