Stránky

neděle 26. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 58

Dnešní téma pro tebe:


Útlak
DUCHOVNÍ OMEZENÍ A POTLAČOVÁNÍ

Základní význam: 
Potlačuješ své vitální impulsy nebo připouštíš, aby tě druzí utlačovali. Také je možné, že svým chováním přispíváš k potlačení životní radosti a sebevyjádření druhých. Uvědom si, jakému strachu dovoluješ, aby tě ovládal. 

Otázka: 
Jaké obavě dovoluješ, aby potlačovala tvou životní sílu? 

Doporučení: 
Uvědom si, že každé vyjádření tvé životní radosti je podstatnou součástí tvé lidské existence a tvého určení. Dodej si odvahy a používej svou sílu a inteligenci k vytváření nebo vyhledávání situací, v nichž se budeš moci projevit víc než dosud. 

Afirmace: 
Dovoluji své životní síle, aby se volně a láskyplně projevila.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

úterý 21. srpna 2018

Zprávy z nebe: PANNA

Dívka, Růže, Červená, Věnec, Květiny
Období Panny nastává 23.8. a přináší nám možnost uskutečnit a zmaterializovat, případně dořešit vše, o čem jsme snili, co jsme utvářeli, po čem jsme toužili v obdobích předchozích. Je to též doba úklidu, očisty, uzdravování všeho druhu. Pozornost věnujme především svému fyzickému tělu, které je výchozím bodem a spolehlivou základnou pro naše dobrodružství na planetě Zemi.

neděle 19. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 57

Dnešní téma pro tebe:

Zkáza
STRACH ZE ZKÁZY A KRACHU

Základní význam: 
Tvůj rozum už není s to udržet si své staré programy. Staré představy se ukazují být iluzí a hroutí se jako domečky z karet. To je zkázou ega, které si namlouvalo, že může kontrolovat život podle svých konceptů. 

Otázka:
Na jakých přežitých představách nebo konceptech ještě lpíš?

Doporučení:
Dopřej si čas klidu na pohled do nitra. Věnuj pozornost všem svým obavám a zapiš si je. Potom si uvědom, jakými představami, očekáváními a systémy přesvědčení nabíjíš své obavy stále novou energií. Otevři se zcela novým způsobům myšlení a jednání.

Afirmace:

Upouštím od starých systémů přesvědčení a láskyplným postojem k sobě se otvírám životu.
pondělí 13. srpna 2018

Marion Woodman 1928 – 2018

Duše a Duch krásné a moudré ženy odešli krátce před jejími 90. narozeninami. Marion Woodman, terapeutka, lektorka seminářů a autorka knih, několikanásobná Lvice s ascendentem ve Střelci, zemřela v klidu a pokoji 9. července. 
Jako poděkování za úžasnou práci, kterou udělala nejen pro ženy, ale pro všechny, kteří chtějí růst, léčit svoji duši a tělo, žít autentický život a svoji esenci, přináší Ohel Adom překlad myšlenek z rozhovoru, který poskytla v roce 2000 redaktorce Tami Simon pro vysílání „Sounds True“.

neděle 12. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 56

Dnešní téma pro tebe:


Mistrovství objektivního a pronikavého myšlení

TA, JEŽ STRHÁVÁ MASKY, INTELEKTUÁLNÍ MYŠLENÍ

Základní význam: 
Nech všechny masky padnout. S neúplatnou jasností, otevřeností a poctivostí překonáš omezení minulosti! Zachovej si svou identitu a věrnost své jednou poznané pravdě!

Otázka: 
Co chceš ze sebe ukázat nebo riskovat, a tak vědomě vykročit z mračen do nové jasnosti?

Doporučení: 
Přijmi sebe i své bližní s upřímností a poctivostí. Nespokojuj se s převzatou rolí běžného chování nebo naučené zdvořilosti. Otevři své srdce, důvěřuj své pravdě a připrav se na opravdová setkání.

Afirmace: 
Důvěřuji svému vnímání a setkávám se s lidmi bez masky: s otevřeností, jasností a poctivostí.
Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 8. srpna 2018

Do školy s úsměvem

Z potíží se školou se nevyroste, nýbrž narostou.
Přijďte si pro účinné řešení, 
kterým je odstranění blokujících mechanismů a příčin těchto problémů.


neděle 5. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 55

Dnešní téma pro tebe:


Bohatství
PROSPERITA, HOJNOST A BOHATSTVÍ NA FYZICKÉ ÚROVNI

Základní význam: 
Jsi v kontaktu se svým vnitřním bohatstvím. Poděl se o ně velkoryse s ostatními lidmi, komunikuj svobodně a otevřeně - a budeš toto bohatství stále znovu nalézat ve všech aspektech života.

Otázka: 
Co ti většinou připadá snazší: dávat nebo přijímat?

Doporučení:
Uvědom si své vnitřní bohatství tím, že si vyjmenuješ nebo napíšeš své talenty a schopnosti. Tím jsou míněny všechny činnosti, které děláš s chutí a radostí. Potom si napiš druhý seznam všeho, co si ze srdce přeješ a co můžeš přijmout.

Afirmace:
Dávám a přijímám velkoryse a s radostí. Čím víc dávám, tím víc přijímám.Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

pátek 3. srpna 2018

Astrologův srpen v kostce

Ondřej Habr - měsíční předpověď

Se Sluncem ve znamení Lva se do 15. srpna pohybujeme po astrálním těle, poté do konce měsíce na těle éterickém. A tak žijeme a existujeme v objetí svého já, ve vlastních potřebách a snech o realizaci. 

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.