Stránky

neděle 12. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 56

Dnešní téma pro tebe:


Mistrovství objektivního a pronikavého myšlení

TA, JEŽ STRHÁVÁ MASKY, INTELEKTUÁLNÍ MYŠLENÍ

Základní význam: 
Nech všechny masky padnout. S neúplatnou jasností, otevřeností a poctivostí překonáš omezení minulosti! Zachovej si svou identitu a věrnost své jednou poznané pravdě!

Otázka: 
Co chceš ze sebe ukázat nebo riskovat, a tak vědomě vykročit z mračen do nové jasnosti?

Doporučení: 
Přijmi sebe i své bližní s upřímností a poctivostí. Nespokojuj se s převzatou rolí běžného chování nebo naučené zdvořilosti. Otevři své srdce, důvěřuj své pravdě a připrav se na opravdová setkání.

Afirmace: 
Důvěřuji svému vnímání a setkávám se s lidmi bez masky: s otevřeností, jasností a poctivostí.
Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.