Stránky

neděle 19. srpna 2018

Seriál - Zrcadlení 57

Dnešní téma pro tebe:

Zkáza
STRACH ZE ZKÁZY A KRACHU

Základní význam: 
Tvůj rozum už není s to udržet si své staré programy. Staré představy se ukazují být iluzí a hroutí se jako domečky z karet. To je zkázou ega, které si namlouvalo, že může kontrolovat život podle svých konceptů. 

Otázka:
Na jakých přežitých představách nebo konceptech ještě lpíš?

Doporučení:
Dopřej si čas klidu na pohled do nitra. Věnuj pozornost všem svým obavám a zapiš si je. Potom si uvědom, jakými představami, očekáváními a systémy přesvědčení nabíjíš své obavy stále novou energií. Otevři se zcela novým způsobům myšlení a jednání.

Afirmace:

Upouštím od starých systémů přesvědčení a láskyplným postojem k sobě se otvírám životu.
Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.