Stránky

neděle 30. září 2018

Seriál - Zrcadlení 63

Dnešní téma pro tebe:


TA, JEŽ ZDOLÁVÁ SVOU NÁLADOVOST
Mistrovství praktického myšlení

Základní význam:
Stůj nekompromisně za svou vlastní pravdou - i tehdy, nebo právě tehdy, když se liší od obvyklých názorů tvého okolí. Pokud zůstáváš ve spojení se svým srdcem a svou nejvnitřnější pravdou, může být skutečně tvým úkolem vzbouřit se a přeskočit staré oltáře tradic a konvenčních tabu, které nepřejí životu v síle a radosti. Tím se vytvoří nový prostor pro pravdu, poctivost, živost a lásku. 

Otázka: 
Proti čemu se chceš vzbouřit a o co se zasadit?

Doporučení: 
Přemýšlej, nakolik souvisí nesoulad ve tvém vnějším životě s tvou vlastní vnitřní neujasněností. Nyní je správná chvíle statečně a poctivě označit své vlastní nešvary pravým jménem a odstranit je. 

Afirmace: 
Tím, že dávám najevo svou pravdu, dávám druhým lidem šanci, aby nalezli svou vlastní pravdu a postavili se za ni.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

úterý 25. září 2018

Zprávy z nebe - VÁHY

Období Vah začalo 23.9. a tento den je zároveň vrcholným momentem několikadenního období podzimní rovnodennosti. 
Země se potkává s Nebem - naše záležitosti se dávají do pořádku, mnohé potíže se vyřešily, nemocná místa na těle a v životě byla uzdravena, rány zaceleny. Jsme připraveni otevřít se energetické výměně ve vztazích s ostatními lidmi, s okolním světem.

neděle 23. září 2018

Seriál - Zrcadlení 62

Dnešní téma pro tebe:

Racek, Kolibřík, Moře, Průlom, Pták

BOHATSTVÍ, PROSPERITA, ŠTĚSTÍ
Princip příležitostí, průlomu a úspěchu

Základní význam: 
Blíží se šťastný obrat v tvém životě. Co ti může připadat jako" veliké štěstí", je nyní na dosah ruky. Mysli ve velkorysých dimenzích. I události, které si sotva troufáš představit, jsou nyní možné. Nech minulost s konečnou platností být a připrav se na odvážný, grandiózní nový začátek.
 Znamení doby věstí velké štěstí! 

Otázka: 
Co pro tebe a tvůj život znamená štěstí? 

Doporučení: 
Uvědom si, na jakých úrovních dosud převážně hledáš a zakoušíš štěstí a do jakých úrovní tě hledání a prožívání nyní více než dosud táhne. 

Afirmace: 
Radostně se teď otevírám šťastnému obratu ve svém životě


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 20. září 2018

MARION WOODMAN - Cesta k vědomému ženství

východ slunce


Doporučuji krásnou a moudrou knihu psychoanalytičky MARION WOODMAN, kterou napsala společně se svými klientkami Kate Danson, Mary Hamilton a Ritou Greer Allen. Kniha se jmenuje LEAVING MY FATHER´S HOUSE. A Journey to Conscious Femininity.
(Odchod z otcova domu: Cesta k vědomému ženství, vydala Shambala Boston 1993).

Marion Woodman je prostě úžasná a její knihy jsou dokonalým transformačním zážitkem. Zde alespoň několik myšlenek.

neděle 16. září 2018

Seriál - Zrcadlení 61

Dnešní téma pro tebe:


TEN, JENŽ OVLÁDÁ INTUITIVNÍ A TVOŘIVÉ MYŠLENÍ
Mistrovství inspirovaného a intuitivního myšlení

Základní význam: 
Stojíš před rozloučením: máš se rozloučit s negativními, omezujícími a život brzdícími myšlenkami, stanovisky, vzorci cítění a způsoby chování, situacemi nebo vztahy. Zkoumej, zda má být nyní ona "osvobozující rána" vedena do nitra, ven, nebo oběma směry. 

Otázka: 
S čím se musíš nyní rozloučit? 

Doporučení: 
Zamysli se, ve kterých oblastech života pociťuješ nevyhovující podmínky, respektive okolnosti, které ti (už) neodpovídají: vztah, povolání, rodina, tvořivé sebevyjádření, zdraví, sexualita, peníze, dům nebo byt, dovolená aj. 

Afirmace: 
Odmítnutím rozporů ve svém životě zároveň souhlasím se svou nejhlubší pravdou.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

neděle 9. září 2018

Seriál - Zrcadlení 60

Dnešní téma pro tebe:

Fantazie, Jeskyně, Mystický, Rock, Kámen

TEN, JENŽ MEDITUJE, FILOZOFUJE A JE MUDRCEM
Princip dokonání, potřeba prostoru a objevování vnitřních světů

Základní význam: 
Přijmi svoji osamělost! Zahloubáním se do sebe a vnitřním náhledem můžeš dospět k pravému poznání a k vlastní vnitřní pravdě. Kdo se navrací k sobě, aby nalezl své vnitřní světlo, setká se také se svými stíny. Vystav se této zkušenosti a vyjdeš z ní s očištěnou a projasněnou myslí a srdcem. Oprosti se ode všeho, co již nesouhlasí s tvou vnitřní pravdou. 

Otázka: 
Pociťuješ touhu po spojení se svým vnitřním světlem, nebo se ještě obáváš stínů v sobě? 

Doporučení: 
Jestliže v tobě uzrálo rozhodnutí podniknout cestu do svého nitra, najdi si čas - nejlépe denně k uklidnění, k prožití míru a ticha v sobě. Opakuj si po nějaký čas každý den slova jednoho pokročilého mistra, nech je na sebe působit a medituj o jejich hluboké pravdě: "Jsem dítě Světla. Miluji Světlo. Sloužím Světlu. Žiji ve Světle. Světlo mě vede, uzdravuje, osvobozuje, proměňuje a posvěcuje. Žehnám Světlu. Světlo je ve mně. Světlo a já jsme jedno. Já jsem Světlo!" 

Afirmace: 
Setkání s mým stínem je pro mne branou ke Světlu, kterým jsem.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 6. září 2018

MARION WOODMAN Vědomé ženství

Děkuji mnohokrát, dámy, za přijetí. Je to pro mne čest být zde… Ráno jsem se dívala z okna (hotelu v New Yorku), jak nevinně ve slunečním světle stojí věže mrakodrapů, a myslela jsem na to, co se stalo před třemi lety (11.září 2001). V tomto roce jsem sama zažila ztrátu blízkých – a samozřejmě je tu i můj věk… Ale s odchodem každého, koho milujeme, je nás více na druhém břehu, a tak se postupně realita druhého břehu přibližuje a mění naši realitu zde.
Takže utrpení ze ztráty blízkých nám přináší transformaci. To se děje na osobní i kolektivní úrovni. Každá z vás jistě ví, jak vás utrpení přivedlo k transcendenci a ke zcela jinému pocitu duše. Podobný proces se děje i na kolektivní úrovni.

pondělí 3. září 2018

Září v kostce

Ovoce, Koš, Jídlo, Vinná Réva
Září bude mobilizující, aktivizující. Aspekty budou obecně lehké, nicméně bude dobré se moc neodchylovat od jejich doporučení.
Planety nám svými pohyby po obloze naznačují, co se paralelně děje dole mezi námi. Sledujeme-li jejich pozice a vzájemná propojení, můžeme odvodit, které procesy budou probíhat na Zemi, mezi námi i uvnitř nás.
Začátkem září se Sluncem v Panně se vracíme zpět. Dost nás rozptyloval Rak i Lev, znamení vrcholícího léta, kdy podmínky vnější i vnitřní směrovaly k aktivnímu prožívání života na základě potřeb a zájmů. Byla to oslava i prověrka života, nakolik se máme rádi a nakolik to umíme dát pořádně najevo.
Panna tedy provádí úklid po oslavách, návrat k sobě. Ale také, protože je posledním letním znamením, tak i přípravu na podzim v podobě rovnání, čištění a zpracování všeho co jsme byli prožili.
Září hned přichází s příznivým trigonem Saturnu v Kozorohu a Uranu ve znamení Býka. Je tu šance mnohé na sobě a v sobě změnit k lepšímu, progresivnějšímu, novějšímu, lépe se hodícímu do současné doby. Nejedná se o překotné odhazování nepotřebných balastů, ale o náhradu, generační výměnu.
7. září se Saturn v Kozorohu po několika měsících retrográdního pohybu otáčí a vydává se na přímou cestu. Věřme, že jsme porozuměli tomu, co se po nás aktuálně v životě chce. Od dubnového otočení do retrogradity k tomu bylo dost času. Opět začínají platit pravidla, znovu rozumíme zákonům i zákonitostem, zase máme šanci pomalu a evolučně rozvíjet a postupovat vpřed po vytčených cestách.
Současně se staví do opozice Slunce v Panně a Neptun v Rybách. Je tu čas vyjasnit si na konkrétních případech osobní, ale hlavně skupinové motivace a poněkud se zamyslet na funkčností pravidel ve společnosti.
Rovněž jižní uzel ve Vodnáři je v konjunkci s Lilit. Dá se tedy čekat, že celá zkouška neproběhne jen na akademické rovině, ale pravděpodobně jako důsledek porušení některých nejspíš nepsaných úmluv nebo hodnot zvláště výrazným způsobem.
11. září přichází s trigonem Slunce v Panně a Pluta v Kozorohu. Tady jde o silný a zřejmě i konstruktivní podnět, kdy se spojí mohutné síly k realizaci prospěšných projektů. Pravděpodobně bude šance vyjasnit postoje a postupy, které v životě momentálně zastáváme a používáme.
Tentýž den se Mars po několika týdnech vrací zpátky do Vodnáře, znamení, ze kterého vycouval do Kozoroha. Děje se tam nejspíš proto, aby nás dovedl k doplnění některých záležitostí, k ujištění se, že jdeme po té cestě, kterou jsme chtěli jít a k nalezení konsenzu s plány ze začátku léta. Ty se konečně začnou uskutečňovat.
12. 9. vrcholí sextil mezi Jupiterem ve Štíru a Plutem v Kozorohu. Je to třetí v řadě setkání obou planet v tomto podporujícím aspektu. První proběhlo ještě na sklonku loňského roku, druhé na jaře. Jedná se tu o koncentraci na důležité úkoly, na to, co je třeba uskutečnit, na co je vhodné se tím pádem zaměřit, orientovat. Aspekt vede k tomu, abychom opustili neperspektivní témata. Doporučuje se přijmout realitu takovou, jaká je. Dávno ji známe, jen jsme si ji nepustili k sobě blíž. 
O zhruba 10 dní později se Mars opět v konjunkci spojuje s jižním uzlem ve Vodnáři. V poslední době potřetí a naposledy. Právě proto, abychom si uvědomili vlastní postavení a z něj vyplývající možnosti. Jedinečnost existence a od ní odvozené potřeby, možnosti, ale také činnosti které konáme a aktivitu, kterou bychom měli v dostatečné míře projevovat. Uzavře se (Mars byl retrográdní téměř celé léto) delší období zkoušek, zkoumání a experimentování. Dál už nebudeme tolik váhat a půjdeme najisto. A protože se tak děje v kvadrátu s Uranem ve znamení Býka, čekejme malé i střední revoluce ve změně fungování, směřování. Leccos nás dovede ke změně směru.
Ondřej Habr - měsíční předpověď

27. září vytváří Slunce trigon s Marsem. Je tu doba vzniku i zániku vztahů, svazků, propojení, dohod a smluv. Nefungující se vytrácí a nové spontánně a možná trochu překotně vzniká. O dva dny později je tu i trigon Slunce a Lilit ve Vodnáři. Tady očekávejme, že vše bude probíhat zcela spontánně a zakázané uvolnění se bude dít jako kompenzace všech tlaků a komplikujících pravidel aspektujících naše životy.

Revoluce a revolty proti stávajícímu stavu věcí pokračují! Mars se ve Vodnáři setkává s Lilit a všechny překvapí, jaké síly v nás dřímou a čeho jsme schopní. Zjistí se, jaké je pozadí zcela banálních situací. Zároveň čekejme inspiraci týkající se společenského dění. Je třeba se osvobodit od nudných i nutných stereotypů.

Na první pohled snadné aspekty mohou zamíchat životy, zejména tam, kde si nejsme přesně jisti, co dělat. Naopak připraveným bude jako vždy Fortuna přát!


neděle 2. září 2018

Seriál - Zrcadlení 59

Dnešní téma pro tebe:

Řekněte Ano Live Radost Radost Ze Života F

Radost
CITOVÉ NAPLNĚNÍ A POCIT ŠTĚSTÍ

Základní význam: 
Tvým určením je radost - a všechno, co ji přináší, patří k tvému určení. 

Otázka: 
Co ti teď nebo ve vztahu k tvé otázce dělá převážně radost? 

Doporučení: 
Zaměř se vědomě na všechno ve svém životě, co odráží tvou vnitřní radost, co je s ní v souladu a podporuje ji. Dopřej si neomezeně sdílet svou radost s druhými. 

Afirmace: 
V radosti jsem sobě, svému pravému já, nejblíže!


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.