Stránky

neděle 9. září 2018

Seriál - Zrcadlení 60

Dnešní téma pro tebe:

Fantazie, Jeskyně, Mystický, Rock, Kámen

TEN, JENŽ MEDITUJE, FILOZOFUJE A JE MUDRCEM
Princip dokonání, potřeba prostoru a objevování vnitřních světů

Základní význam: 
Přijmi svoji osamělost! Zahloubáním se do sebe a vnitřním náhledem můžeš dospět k pravému poznání a k vlastní vnitřní pravdě. Kdo se navrací k sobě, aby nalezl své vnitřní světlo, setká se také se svými stíny. Vystav se této zkušenosti a vyjdeš z ní s očištěnou a projasněnou myslí a srdcem. Oprosti se ode všeho, co již nesouhlasí s tvou vnitřní pravdou. 

Otázka: 
Pociťuješ touhu po spojení se svým vnitřním světlem, nebo se ještě obáváš stínů v sobě? 

Doporučení: 
Jestliže v tobě uzrálo rozhodnutí podniknout cestu do svého nitra, najdi si čas - nejlépe denně k uklidnění, k prožití míru a ticha v sobě. Opakuj si po nějaký čas každý den slova jednoho pokročilého mistra, nech je na sebe působit a medituj o jejich hluboké pravdě: "Jsem dítě Světla. Miluji Světlo. Sloužím Světlu. Žiji ve Světle. Světlo mě vede, uzdravuje, osvobozuje, proměňuje a posvěcuje. Žehnám Světlu. Světlo je ve mně. Světlo a já jsme jedno. Já jsem Světlo!" 

Afirmace: 
Setkání s mým stínem je pro mne branou ke Světlu, kterým jsem.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.