Stránky

neděle 30. září 2018

Seriál - Zrcadlení 63

Dnešní téma pro tebe:


TA, JEŽ ZDOLÁVÁ SVOU NÁLADOVOST
Mistrovství praktického myšlení

Základní význam:
Stůj nekompromisně za svou vlastní pravdou - i tehdy, nebo právě tehdy, když se liší od obvyklých názorů tvého okolí. Pokud zůstáváš ve spojení se svým srdcem a svou nejvnitřnější pravdou, může být skutečně tvým úkolem vzbouřit se a přeskočit staré oltáře tradic a konvenčních tabu, které nepřejí životu v síle a radosti. Tím se vytvoří nový prostor pro pravdu, poctivost, živost a lásku. 

Otázka: 
Proti čemu se chceš vzbouřit a o co se zasadit?

Doporučení: 
Přemýšlej, nakolik souvisí nesoulad ve tvém vnějším životě s tvou vlastní vnitřní neujasněností. Nyní je správná chvíle statečně a poctivě označit své vlastní nešvary pravým jménem a odstranit je. 

Afirmace: 
Tím, že dávám najevo svou pravdu, dávám druhým lidem šanci, aby nalezli svou vlastní pravdu a postavili se za ni.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.