Stránky

úterý 25. září 2018

Zprávy z nebe - VÁHY

Období Vah začalo 23.9. a tento den je zároveň vrcholným momentem několikadenního období podzimní rovnodennosti. 
Země se potkává s Nebem - naše záležitosti se dávají do pořádku, mnohé potíže se vyřešily, nemocná místa na těle a v životě byla uzdravena, rány zaceleny. Jsme připraveni otevřít se energetické výměně ve vztazích s ostatními lidmi, s okolním světem.

Úplněk nastává 25.9. přesně ve 4:54. Jak být sám/sama sebou v partnerství? Vztahové situace a výzvy, které jsme zažívali o úplňku před půl rokem (ve dnech kolem 31.3) se nyní mohou krásně dořešit a do-prožít. Slunce ve Vahách nás nabádá k umírněnosti a spolupráci, někdy však i ke kompromisům a přílišné přizpůsobivosti. O to více se může z druhé strany Zvěrokruhu ozývat Luna v Beranu a skrze nejrůznější pocity nám připomínat, že máme také své bytostné potřeby, za jejichž naplnění však nemusíme s okolím i sami se sebou zbytečně bojovat. 
Pro uzdravení veškerých vztahů je zásadou číslo jedna totální sebepřijetí a plné propojení s božským Zdrojem, z něhož všichni vycházíme. Teprve poté, co shledáme sami sebe plně OK, nás respektují a milují i ostatní lidé.

Tento úplněk je obzvláště blahodárný pro uzdravení disharmonických situací ze začátku našeho života. Najděme si tyto dny dost času na sebe, uvolněme se, abychom se mohli v meditaci ve svém srdci spojit se svým často zanedbaným vnitřním dítětem a zeptat se na jeho bytostné potřeby…
Luna se ve znamení Berana bude nalézat do osmé hodiny ranní ve čtvrtek 27.9. Můžeme se od ní též dozvědět, proč jsme sem na Zemi vlastně přišli, co je naším posláním. Slunce ve Vahách poté napoví, v jaké konkrétní podobě můžeme nyní aktuálně toto své poslání předat světu.

V době od úplňku do novu, tj. od 25.9. do 9.10. nastává opět doba úklidu a očisty. Tentokrát nahlédněme za prvé do svého šatníku a ponechme v něm jen to oblečení, které opravdu vystihuje naší podstatu, ve kterém se cítíme dobře. Toto období využijme k celkovému uspořádání a urovnání vlastně všeho - informací, myšlenek, pocitů, věcí, vztahů v nás i kolem nás... Zjednodušení a odložení zbytečných zátěží přináší eleganci a tolik potřebnou lehkost bytí, odstranění všemožných blokací napomůže rozproudění energií v nás i kolem nás.

Novoluní ve Vahách (přesně 9.10. ve 4:46) nám díky předchozímu uspořádání a vyrovnání energií přinese tolik potřebné spočinutí v klidu a míru se sebou samými. Po novu se můžeme posunout do další úrovně prožívání vztahů stávajících, případně se otevřít i úplně novému partnerskému vztahu, dle individuální životní situace. Naše pozornost může být od této chvíle zaměřena správným způsobem do budoucnosti, kterou bychom však neměli znásilňovat svými představami a neadekvátními přáními. Znovu a znovu se tedy navracejme sami k sobě, do spojení se Zdrojem, s Bohem či se svým Vyšším Já, které Ví, co je pro nás skutečně to nejlepší! Učme se správně si přát - jen ve svém srdci a ve spojení s duší najdeme, tedy spíše procítíme odpověď na otázku, co tomto životním období opravdu potřebujeme.

Léčení, harmonizaci ovšem též zásadní a hluboké transformaci našeho vnímání partnerských vztahů a sexuality napomáhá rovněž Venuše ve znamení Štíra, kde se nalézá od 9.9. Od 6.10. se bude pohybovat nazpět, retrográdně, aby se mohla od 1.11. znovu vrátit do znamení Vah. Během celého října se tedy zesílí tendence vracet se k milostným záležitostem z minulosti - naší volbou bude, jak a s jakým výsledkem tento proces bude probíhat, jak se chceme cítit a zda se chceme o minulosti opravdu osvobodit, poučit se z ní a jít dále nikoliv oslabeni, ale naopak posíleni…Rovněž budeme inspirováni k tomu, abychom se hluboce a vášnivě propojili se svou sexuální silou sami v sobě, procítili své potřeby, odstranili nejrůznější vnitřní bloky, strachy a jiné psychické překážky a zábrany..

Vnímavá Venuše ve Štíru se 11.10. dostává do kvadratury s intelektuálně zaměřeným a někdy až příliš svobodomyslným Marsem ve Vodnáři. To může způsobit značné napětí, případně i konflikty ve vztazích mezi ženou a mužem. Tyto dny přinesou výzvy k toleranci a vzájemnému respektu a pochopení. Namísto marných pokusů o domluvu bude lepší se alespoň na chvíli fyzicky oddělit a o samotě v klidu se podívat na sebe očima partnera či partnerky - pokusit se procítit a pochopit, co nám chce sdělit...

Mars ve Vodnáři se dostává 1.10. do spojení s Černou lunou - možná budeme “sváděni” k unáhleným rozhodnutím, které nás ovšem jen zdánlivě osvobodí od nahromaděných problémů. Mnohem smysluplnější bude podívat se na situace pohledem pozorovatele a zeptat se, jak jsme si tyto potíže sami způsobili a tím je také skutečně řešit zevnitř. Astrologický dům, kde se v našem horoskopu toto spojení Marsu s Černou lunou v sedmém stupni Vodnáře nalézá, nám skvěle napoví, v jaké konkrétní životní oblasti tyto výzvy nastanou.

Ve znamení Vah se spolu se Sluncem až do 10.10. bude nalézat i Merkur, napomáhající zde, v jedné ze svých nejlepších pozic, domluvě a harmonickému dořešení sporů a konfliktů, jak mezi jedinci, tak i uvnitř nás samých. Vztahy jsou skvělou příležitostí k učení a sebepoznání a právě v tomto období si tuto notoricky známou skutečnost můžeme skvěle uvědomit a skutečně se a konečně se začít učit vědomě, abychom nemuseli zažívat další a další nepříjemné lekce. Učme se myslet správně na druhé lidi, nejlépe s láskou, vděčností a tendencí vyhledávat to dobré. Ať už se k nám ostatní chovají jakkoliv, vždy nás to ve výsledku přivede k něčemu dobrému - tak zní kosmický zákon a záleží jen na nás, kdy si tuto skutečnost plně osvojíme.

Merkur ve Štíru (od 10.10. do 1.11.) naše učednictví značně prohloubí a pomůže nám podívat se pod povrch prožívaných situací - prohlédnout lež a přetvářku, osvobodit se od povrchních her, a neblahodárných tendencí mysli, především posuzování, odsuzování atd... Ve dnech kolem 15.10. se Merkur ve znamení Štíra spojí s Venuší. Tyto dny mohou být opravdu blahodárné pro pochopení a procítění prožívaných životních situací, především v oblasti vztahů, lásky, sexuality. Pokud odložíme své vlastní představy a výklady, dohady a smyšlenky, můžeme zřít pravdu, která se nám vůbec nemusí líbit, zato nás skutečně osvobodí od zbytečného trápení a stresu!

V říjnu ukončuje svůj pobyt ve znamení Štíra planeta Jupiter (je zde až do 8.11.). Během uplynulého roku jsme prožívali jeho blahodárný vliv a nořili jsme se pod jeho láskyplným avšak nesmlouvavým vedením do hlubin svého nitra, mohli si zpracovat a transformovat vše, co jsme zažívali především v oblasti sexuality v předchozích dvanácti letech. Ti z nás, které bytostně zajímá, jak svůj milostný život správně propojit s duchovním, jak se v této oblasti opravdu bytostně osvobodit a probudit, jsme dostávali po celou tuto dobu odpovědi v nejrůznějších podobách, především však na úrovni prožívání a konkrétních situací. Naslouchejme tedy ještě jeho radám a iniciacím, které budou možná s každým dalším dnem poněkud “houstnout” - vše záleží na tom, jak vnímavými žáky tohoto “poněkud” drsného učitele jsme po celý rok byli...

Přátelé, přeji skutečné vědomé a bdělé prožívání tohoto citlivého avšak nádherného období zralosti a sklízení plodů a věřím, že budeme štědře obdarováni moudrostí a najdeme cestou lásky východ ze zdánlivě obtížných situací!

S láskou a radostně
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.