Stránky

neděle 28. října 2018

Seriál - Zrcadlení 67

Dnešní téma pro tebe:

Lidé, Joy, Úsměv, Svátek, Přátel, Světlé

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Mistrovství výživy a střídmého stravování

Základní význam: 
Dej svému tělu a své duši vše, co jim dělá dobře, a nech stres minulosti jednoduše za sebou. Dopřej si čas na odpočinek. Uvolni se a napoj svou duši

Otázka: 
Co nyní podporuje tvou regeneraci? 

Doporučení: 
Dopřej si něco, na co si vyhrazuješ právo jen zřídkakdy (nebo dosud nikdy!) Těš se z toho s dobrým svědomím a vědomím, že tím vyjadřuješ lásku vůči sobě.

Afirmace: 
Láska k sobě je základem láskyplného života.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 24. října 2018

Zpráva z nebe - ŠTÍR

Přátelé, je to tady - ZPRÁVY Z NEBE: Slunce vstupuje do znamení Štíra 23.10. ve 13.22 a nastává období transformace a rozkladu, osvobozování se od všeho, co už do našich životů nepatří, co s námi nesouzní. Období Štíra je též vhodné k řešení dlouhodobých táhnoucích se potíží.

neděle 21. října 2018

Seriál - Zrcadlení 66

Dnešní téma pro tebe:

Ovládání, Skřítek, Troll, Gnome

TEN, JENŽ TRANSFORMUJE
Princip zřeknutí se a popření starých vzorců

Základní význam: 
Nacházíš se v nějaké váznoucí, strnulé situaci. Všechny tvé pokusy zlepšit tento stav ztroskotávají. Teď ti nezbývá nic jiného, než pustit se a uvolnit. Když je noc nejtemnější, můžeme si být jisti, že nastávající den už musí přijít, a také přijde! 

Otázka: 
V jaké oblasti tvůj život vázne? 

Doporučení: 
Uvědom si, jaký způsob myšlení a jednání tuto situaci přivodil. Zatím nic nepodnikej. Dopřej si pád do hlubin svého nitra a otevři se pro nádherné, božské řešení.

Afirmace: 
Dokonale se uvolňuji a vše přenechávám svému božskému vedení. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

neděle 14. října 2018

Seriál - Zrcadlení 65

Dnešní téma pro tebe:

Roh Hojnosti, Díkůvzdání, Na Podzim

DOKTOR A LÉČITEL ZASAHUJÍCÍ NA FYZICKÉ ÚROVNI
Mistrovství hojnosti a rozkvětu

Základní význam: 
Tvoje nasazení a úsilí se vyplácí. Můžeš nyní sklízet úrodu. Zasvěcením se dílu se tvůj život stal nádhernou výpovědí tvé tvořivosti. 

Otázka: 
Dokážeš rozpoznat plody svého usilování a užít si jich? 

Doporučení: 
Přezkoumej, zda nejdůležitější sféry tvých činností odpovídají také tvému vlastnímu určení, Kritériem by měla být míra radosti a uspokojení, které ti tvá práce přináší. 

Afirmace: 
Věnuji se svým úkolům s láskou, odevzdaností a radostí.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

neděle 7. října 2018

Seriál - Zrcadlení 64

Dnešní téma pro tebe:

Výbuch, Ohnivá Koule, Požár, Značky

SÍLA VÁŠNĚ, UVĚDOMĚNÍ, SÍLA ŽIVOTA
Proces síly, vášně a osobního kouzla

Základní význam: 
Životní rozkoš a životní radost triumfují nad všemi morálními omezeními minulosti. Pokud intenzitu eroticko-sexuální síly spojíš s meditativní bdělostí a odevzdáš se přítomnosti, která se právě naplňuje, můžeš odhalit nové dimenze svého vnitřního světa. Důvěřuj svým přirozeným tělesným impulsům a nech se vést touhou a schopností prožívat rozkoš. 
Oslavuj svou pozemskou existenci! 

Otázka: 
Co ti brání přijmout a vyjádřit svou rozkoš a životní radost? 

Doporučení 
Uvědom si, do jaké míry ještě připouštíš, aby ti vliv druhých lidí nebo tebou ukládaných omezení bránil ve svobodném projevu tvé sexuality a erotiky. Sepiš seznam všech přesvědčení, které v tobě ve formě sebeomezujících myšlenek ještě působí. Zaměň každou životu a rozkoši nepřátelskou představu za osvobozující a přisvědčující výpověď. Věnuj se po nějakou dobu těmto srovnáním a nalezni znovu svou vlastní pravdu. 

Afirmace: 
Tím, že přijímám a projevuji svou životní radost, roste moje láska, síla a moudrost. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 4. října 2018

MARION WOODMAN - O cestě k ženství


MOTTO: „I cannot be little girl with daddy to care for me
Game over!
I take responsibility for Myself
but what is that?
in search of the feminine self
where to begin
my god, this is terrifying
I know of no beginning
where are my feminine gods?
where is Woman?
where is your voice?“ (báseň z deníku ženy v terapeutickém procesu)

Když čtete knihy Marion Woodman a máte dostatečně vědomou sebereflexi, dříve či později se začnete ošívat. S moudrou laskavostí, leč přímou neúprosností pojmenuje vaše stíny, hry a úhybné manévry.

středa 3. října 2018

Říjen v kostce

Ondřej Habr - předpověď na měsíc

Říjen strávíme především pod Sluncem ve znamení Vah. Ty představují princip spojování, který je nadstavbou věčného hledání harmonie na světě i v nitru. Tedy středu, od něj odvozené symetrie v různých podobách a obrazech.

Vytváříme křehké konstrukce plánů, relací a vztahů, jemně propojujeme a silně na propojeních trváme. Je správný čas pro to, abychom témata a fakta roztříděná a zpracovaná Pannou správně pochopili a rozhodli se, kterak budeme postupovat dále.

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.