Stránky

středa 28. listopadu 2018

Myšlenka na dnešní den


„Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit.“
Richard Bach

neděle 25. listopadu 2018

Seriál - Zrcadlení 71

Dnešní téma pro tebe:

Jaro, Strom, Květiny, Louka, Kmen Stromu

TA, JEŽ JE TĚHOTNÁ
Mistrovství tvořivosti a schopnosti vytvářet nové formy.

Základní význam: 
Do tvého života chce vstoupit něco nového. Připrav se a očekávej to s trpělivostí, vyrovnaností a radostí. 

Otázka: 
V jakých oblastech svého všedního dne můžeš dát světlu více zazářit? 

Doporučení: 
Uvědom si, v jakých aspektech své osobnosti hledáš novou identitu. Medituj nad tím, co je v tvém životě zřejmě nové, a poskytni tomu prostor k dalšímu rozvíjení. Zkoumej, zda tíhneš k netrpělivému přivolávání toho nového, nebo zda umíš uvolněně čekat, až božské světlo samo přijde a temnotu zažene. Otevři se vědomě tomuto světlu, které září shora, s vědomím, že ty je nemůžeš "učinit", ale otevřením se pro ně je můžeš dobře přijímat a transformovat pro pozemskou úroveň. 

Afirmace: 
Mým určením je spojit v sobě nebe a zemi a svůj pozemský svět projasnit.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 21. listopadu 2018

Myšlenka na dnešní den


„Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné...“

Dalajláma

neděle 18. listopadu 2018

Seriál - Zrcadlení 70

Dnešní téma pro tebe:

Hory, Alpy, Louka, Léto, Krajina

TA, JEŽ VYTVÁŘÍ, ALCHYMIE
Princip integrace, syntézy, synergie

Základní význam: 
Nepotřebuješ už ani bojovat, ani trpět. Započal v tobě alchymický transformační proces, který sjednotí protiklady a přemění je ve zcela novou, harmonickou jednotu. Dovol své vnitřní pravdě, aby tě láskyplně vedla. 

Otázka: 
Je ve tvém životě ještě nějaká záležitost, v níž ti připadá zatěžko důvěřovat a připustit, aby se stalo to, co se musí stát? 

Doporučení: 
Vyvolej si v mysli představu paprsku energie, který probíhá středem tvého těla kolmo vzhůru. Představ si dále, že tato energie proudí vzhůru skrze tebe a tryská jako světelná fontána velkými oblouky nad tebe, aby se nakonec vracela dolů po obou stranách tvého těla. Vytvoř si tímto způsobem kolem sebe světelný okruh, v jehož středu spočíváš. 

Afirmace: 
Otevírám se a dovoluji lásce života, aby proudila skrze mne a proměnila mě. 

Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 14. listopadu 2018

Myšlenka na dnešní den

„Příroda nedělá chyby.
Správný a špatný jsou lidské kategorie. 
Přírodní proces je právě to, co je, a nic více - není to nesmysl a není to nerozumné. 
Fakt je ten, že my nerozumíme.“


Carl Gustav Jung 

neděle 11. listopadu 2018

Seriál - Zrcadlení 69

Dnešní téma pro tebe:

Schodiště, Berlín, Tempelhof, Letiště

ARCHITEKT
Mistrovství tělesného cvičení a budování nových světů

Základní význam:
Těš se ze své tělesnosti. Otevři se bohatosti pozemské, materiální reality. 

Otázka: 
Jaká současná životní situace tě vybízí k přijetí a vychutnávání tělesně materiálních stránek bytí? 

Doporučení: 
Rozhodni, co se pro tebe hodí: v případě, že jsi člověk, kterému činí potíže užívat si pozemských radostí, který smyslové požitky, blahobyt a/nebo sex pokud možno odmítá, pak tě tato karta vyzývá k tomu, aby sis jednoduše dopřál víc než dosud. V případě, že naopak zažíváš, jak se přílišným ztotožněním s tělesně materiálními aspekty života dostáváš do nesvobody nebo dokonce až do posedlosti, pak tě tato karta vybízí k nalezení vnitřního odstupu a nové rovnováhy pomocí meditace. Ptej se stále znovu na své skutečné potřeby v pozadí svých vášní, Zvýšenou pozorností se ti brzy podaří nalézt správnou míru. 

Afirmace: 
Nezávisle na morálce, a přece bděle a pozorně, se všemi svými smysly otevírám darům Země.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 8. listopadu 2018

Dárkový poukaz

Trénujme společně Vaši zdravou psychickou kondici!
      • Věnujte nebo si přejte jako dárek moje služby v libovolné hodnotě. 
      • Uplatnit je můžete podle vlastního výběru.
      • Případnou chybějící částku lze doplatit na místě s poukazem.


pondělí 5. listopadu 2018

Listopad v kostce

Podzim, Avenue, Pryč, Listy, Strom

Ondřej Habr - měsíční předpověď
V tomto období Slunce prochází znameními Štíra a Střelce. V čase Štíra, tedy letos do 22. listopadu je úkolem se pročistit. Odstranit vše, co překáží dalšímu vývoji a růstu. Je to i doba, v níž máme dát zřetelně najevo postoje, definovat zájmy a rozhodnout všechny momenty, v nichž jsme doposud váhali. Zjišťujeme i tak, že v některých situacích není cesty zpět. Dostáváme se na samé dno a někdy skutečně již nevidíme jiných řešení než realizaci toho odkládaného a možná obávaného. Na druhou stranu může být uklidňující to, že všechny zdolané překážky nás posílí.

neděle 4. listopadu 2018

Seriál - Zrcadlení 68

Dnešní téma pro tebe:


TEN, JENŽ BOŘÍ, ODSTRAŇUJE A NOVĚ BUDUJE
Proces odpoutání, vykročení vpřed, osvobození se z pout

Základní význam: 
Ve tvém životě nastanou pronikavé změny. To, co je staré a přežité, se chce rozloučit a zemřít, aby uvolnilo místo pro zrození nového. Tento proces "zemři a povstaň" je někdy bolestný, a právě proto vyžaduje tvou plnou připravenost a odevzdanost. Pokud nyní tyto vlastnosti rozvineš, nemusí být opouštění starého spojeno bezpodmínečně jen s utrpením. Může se naopak stát opojnou, osvobozující zkušenosti. 

Otázka: 
Co ti připadá zatěžko: pustit se nebo se uvolnit? 

Doporučení: 
Uvědom si, co se nejvíc bojíš ztratit. Potom si jednou tuto ztrátu představ v té nejradikálnější formě až do nejzazších důsledků. Pokračuj ve své nejhorší představě stále dál, až dospěješ k bodu, kdy bude zpochybněna i tvá samotná existence v tomto těle. Každá obava nakonec končí u strachu zemřít, přestat existovat. Jdi ještě kousek dál a vnitřně prožij svou fyzickou smrt. Dovol si zažít, jak tvé vědomí existuje i bez tohoto těla dál. Zakus svou, nesmrtelnost a relativitu všech svých každodenních starostí a problémů. 

Afirmace: 
Smrt mi pomáhá poznat svou pravou podstatu. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.