Stránky

neděle 25. listopadu 2018

Seriál - Zrcadlení 71

Dnešní téma pro tebe:

Jaro, Strom, Květiny, Louka, Kmen Stromu

TA, JEŽ JE TĚHOTNÁ
Mistrovství tvořivosti a schopnosti vytvářet nové formy.

Základní význam: 
Do tvého života chce vstoupit něco nového. Připrav se a očekávej to s trpělivostí, vyrovnaností a radostí. 

Otázka: 
V jakých oblastech svého všedního dne můžeš dát světlu více zazářit? 

Doporučení: 
Uvědom si, v jakých aspektech své osobnosti hledáš novou identitu. Medituj nad tím, co je v tvém životě zřejmě nové, a poskytni tomu prostor k dalšímu rozvíjení. Zkoumej, zda tíhneš k netrpělivému přivolávání toho nového, nebo zda umíš uvolněně čekat, až božské světlo samo přijde a temnotu zažene. Otevři se vědomě tomuto světlu, které září shora, s vědomím, že ty je nemůžeš "učinit", ale otevřením se pro ně je můžeš dobře přijímat a transformovat pro pozemskou úroveň. 

Afirmace: 
Mým určením je spojit v sobě nebe a zemi a svůj pozemský svět projasnit.


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.