Stránky

neděle 30. prosince 2018

Seriál - Zrcadlení 76

Dnešní téma pro tebe:

Lidé, Člověk, Žena, Holding Ruce

PŮVODCE, SPOLUTVŮRCE A SPOLUPRACOVNÍK
princip spolupráce, týmové práce a partnerství

Základní význam: 
Tvou bytost prozařuje hřejivá, radostná otevřenost. V tomto stavu jsi velmi blízko svému určení. Jsi zářícím středem svého života, jasným sluncem, které celé své okolí zahřívá a prosvětluje. Užívej si tohoto osvobozeného stavu. 

Otázka: 
Můžeš se světlu v sobě otevřít a oslavovat, nebo je v tobě ještě něco, co se brání a nechce se světlu předat? 

Doporučení: 
Zavři oči a představ si nad svojí hlavou nádherné, zářící slunce. Dýchej zhluboka, jemně a klidně. Představ si dále, jak toto slunce pozvolna klesá a vstupuje do tvého těla. Veď je klidně všude tam, kde své tělo pociťuješ ještě jako temné, chladné a neprosvětlené. Pokračuj s tím tak dlouho, až energie tvého slunce všechno prozáří, prohřeje a rozproudí. Potom pomalu otevři oči a představ si, že toto vnitřní světlo necháváš zářit ven. Připomínej si tento stav dnes a v následujících dnech co nejčastěji. 

Afirmace: 
Jsem zářivým sluncem svého života. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

čtvrtek 27. prosince 2018

Inelia o rozdělení lidstva

Láska, Rage, Smutek, Nenávist, Útěk
Představte si, že by každý zastánce nízkofrekvenčního chování měl opustit naši planetu. Co vy na to?
Co kdybych vám řekla, že – řekněme, příští rok v srpnu – každý člověk, který aktivně prosazuje své vlastní nebo cizí utrpení, bolest, hněv a strach, odejde z naší planety? Takže kolem sedmdesáti dvou procent populace by ze Země odešlo? Dvacet osm procent Pozemšťanů by zůstalo – a byli by to ti, kteří si vybrali svět bez bolesti, utrpení, hněvu a strachu. Ti, kteří si zvolili svět zkoumání, rozšiřování, pečování, svrchovanosti, vědomé volby, radosti, světla, lásky, vzájemného propojování mezi sebou, s Gaiou a všemi jejími stvořeními. Propojování s naší větší rodinou z tohoto vesmíru.

středa 26. prosince 2018

Myšlenka na dnešní den


Trajekt, Kleinzschachwitz, Drážďany, Noc
„Usadil se v hostinci a zapomněl, 
že cesta nevede tam, ale jen okolo.“ 


Epiktétos

neděle 23. prosince 2018

Seriál - Zrcadlení 75

Dnešní téma pro tebe:

Ulice, Noc, Světla, Kruh, Dálnice

TEN, PŘED NÍMŽ STOJÍ VOLBA - ROMANTIK
Princip volby: 
rozhodnutí mezi cestou vnitřní opravdovosti a bezpečnou cestou, všemi očekávanou

Základní význam: 
Měsíc poukazuje na fázi zkoušek a možných osobních krizí. Síly nevědomí si vynucují nové cesty k uvolnění a osvobození. Naše touhy nás volají do dosud nepoznaných sfér. K tomu, abychom zkoušky života úspěšně zdolali a krize mohli využít jako šance k sebeuvědomění, je zapotřebí nejvyšší bdělosti a soustředěnosti. 

Otázka:
Jak se projevují zkoušky nebo krize v tvém současném životě?

Doporučení:
Pohlédni do tváře svým pochybnostem, strachu, obavám, žádostivostem atd. a vědomě se jim postav. Přijmi pomoc druhých lidí, případně i terapeutickou podporu. Vyhýbej se přílišnému rozptylování a únikům.

Afirmace:
S bdělostí a rozhodností vidím i v životních krizích šanci k učení a zrání,


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

pátek 21. prosince 2018

Zprávy z nebe: Období KOZOROHA

Alita Zaurak
Zimní, Sníh, Zasněžený, Stromy
Vstup Slunce do znamení Kozoroha a moment zimního Slunovratu nastává přesně 21.12. ve 23.30. 
Hranice znamení Střelce a Kozoroha je zároveň jakýmsi Olympem Zvěrokruhu, jeho nejvyšším severním bodem a my se tedy ocitáme svým vědomím nejblíže k nebi. V tyto dny můžeme vnímat obzvláště intenzivní spojení s duchovním světem a silné vlny kosmické léčivé a celkově blahodárné energie, působící do všech oblastí našeho života.

Čas Kozoroha (od 21.12. do 20.1.) je celkově spíše strohý, pomáhá nám vyjasnit si své priority a skutečné cíle, využít správně vymezený čas. Je to však i zemské a pečující znamení, proto věnujme obzvláštní pozornost svému tělu a jeho skutečným potřebám. 

středa 19. prosince 2018

neděle 16. prosince 2018

Seriál - Zrcadlení 74

Dnešní téma pro tebe:


TA, JEŽ SI DŮVĚŘUJE A CTÍ SEBE SAMA
Princip soběstačnosti a talentu, kterého si okolí váží

Základní význam: 
Svou podstatou se máš stát průchozím kanálem pro kosmické energie. Otevři se jim, dovol, ať tebou proudí a všímej si, jak nejlépe můžeš prospívat lidem a Zemi. Nech jednou své osobní problémy stranou, odevzdej se působení většího celku a připrav se na božská řešení. Věnuj se zkoumání a uskutečňování svých životních vizí. 

Otázka: 
Máš něco jako osobní životní vizi? 

Doporučení: 
Nech se jednou vést svou největší touhou. Formuluj co nejjasněji své nejšťastnější vize, nejprve pro sféru svého osobního života (jako je láska, vztahy, povolání, peníze, bydlení, zdraví, tvořivé sebevyjádření, osobní růst, atd.), a pak také pro okolní svět a pro Zemi. Tyto vnitřní obrazy po nějaký čas denně nabíjej silou, vděčností a radostí. 

Afirmace: 
Zasvěcuji svůj život poznávání a naplňování v sobě uložených vizí. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 12. prosince 2018

Myšlenka na dnešní den


Vrak, Člun, Pletl, Pobřeží, Moře
„Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. 
Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.“


Dalajláma


neděle 9. prosince 2018

Seriál - Zrcadlení 73

Dnešní téma pro tebe:

Machu Picchu Zřícenina Hory Peru Inca Jižn

TEN, JENŽ BOŘÍ, BUDUJE, LÉČÍ A OBROZUJE
Princip popření starých struktur a jejich nahrazení strukturami novými

Základní význam: 
Působí na tebe mocné energie a vyžadují změnu, která otřese všemi dosavadními vztahy a zvyklostmi tvého života. Pokud se svěříš vyšší síle a připustíš pronikavé změny, otevře se ti nový prostor pro porozumění a jasnost. 

Otázka: 
Co v tobě a tvém životě volá po změně? 

Doporučení: 
Promítni si v duchu, co tě v životě tíží, brzdí nebo co stále zavdává příčinu ke sporům a ztrátám energie. Přenechej tyto oblasti jednou vědomě svému vnitřnímu vedení a jsi-li tak daleko, vyjádří svou ochotu vzdát se a nebránit pronikavým změnám. 

Afirmace: 
Pouštím, co ke mně nepatří, a otevírám se transformaci. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

středa 5. prosince 2018

Myšlenka na dnešní den

„Čím více se snažíme držet minulosti,
tím směšnější a poničenější se náš život stává.“ 

Dalajláma

pondělí 3. prosince 2018

Prosinec v kostce

Sníh Hora Panoramatické Příroda Krajina Ho
Ondřej Habr - měsíční předpověď

Do konce roku si zbývá projít časem Střelce, je tu doba manifestace zájmů, hledání cílů, plánování, chystání se. Nastávají momenty spojené s oslavami života a pomalu se navracejícího Slunce, které neznajíce širších souvislostí slavíme jako vánoční večírky. 
Jsou to střelecké radosti na prahu zimy, manifestace našeho já, prožitky družnosti, chvíle, ve kterých hledáme širší porozumění pro své já. Ego expanduje a hledá na jedné straně hranice, na druhé straně ty, kteří by s námi chtěli sdílet společný osud.

neděle 2. prosince 2018

Zprávy z nebe: období STŘELCE

První Mráz, Bush, Berry Červená, Zmrazené, Jinovatka
Období Střelce začíná 22.11. a přináší do našich životů více světla, radosti a optimismu.
Jednou za základních kvalit Střelce je štědrost a nesobecké, opravdu upřímné přání dobra všem bytostem, proto zkusme svou pozornost, své myšlenky a city zaměřit tímto směrem. My sami za to budeme též štědře odměněni - třeba mnohem lepší náladou, stavem mysli a možná i zlepšením svého zdraví. Mnohé situace se rozjasní a vyřeší.

Seriál - Zrcadlení 72

Dnešní téma pro tebe:
Tapeta, Pozadí, Zatmění, Soumrak, Měsíc
TEN, JENŽ JE PLNÝ HUMORU A NAVOZUJE ROVNOVÁHU
Princip smyslu pro humor, který si zachováváme i ve chvílích trápení

Základní význam: 
Máš velkou schopnost aktivně utvářet svůj život a dovést jej k dokonalosti. Dokážeš dát viditelný výraz tomu, co ti přináší požitek a radost. Vychutnávej svou sílu a dovednost. Pamatuj však na to, aby tvé myšlenky a skutky sloužily dobru všech lidí a nikoho zbytečně nezraňovaly. Miluj celým svým srdcem vše, co patří k tvému životu, ale měj na paměti, že vše, co k tobě patří, je jen přechodným darem. Snaž se na ničem nelpět, pokud si to život vyžádá nazpět. 

Otázka:
Je něco v tobě a/ nebo v tvém životě, co je příčinou tvé nesvobody? 

Doporučení: 
Uvědom si, že tvou nesvobodu způsobuje strach z nedostatku a pochybnosti o vlastních schopnostech. Představ si, jak se tvá životní situace změní, když si uvědomíš hojnost Universa a budeš důvěřovat své síle a schopnostem, které ti umožní splnit veškeré tvé skutečné potřeby. 

Afirmace 
Svobodně a s radostí vytvářím a vychutnávám situace, které činí můj život krásnějším a bohatším. 


Zdroj: Gerd Ziegler: Tarot, zrcadlo našeho určení
Foto: https://pixabay.com

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.