Stránky

pondělí 3. prosince 2018

Prosinec v kostce

Sníh Hora Panoramatické Příroda Krajina Ho
Ondřej Habr - měsíční předpověď

Do konce roku si zbývá projít časem Střelce, je tu doba manifestace zájmů, hledání cílů, plánování, chystání se. Nastávají momenty spojené s oslavami života a pomalu se navracejícího Slunce, které neznajíce širších souvislostí slavíme jako vánoční večírky. 
Jsou to střelecké radosti na prahu zimy, manifestace našeho já, prožitky družnosti, chvíle, ve kterých hledáme širší porozumění pro své já. Ego expanduje a hledá na jedné straně hranice, na druhé straně ty, kteří by s námi chtěli sdílet společný osud.

Podívejme se na nejdůležitější okamžiky daného období. Okolo 5. prosince nás jistě setkání Marsu s Neptunem ve znamení Ryb a jejich kvadrát se Sluncem ve Střelci. Jedná se o významný aspekt, pochopíme jeho působení až se zpožděním. Přijdou nová životní témata, pohledy na svět a náměty jak fungovat. Nastoupí na jedné straně deziluze, zklamání z nenaplněného a nedosaženého. Dostaví se i nová inspirace, objeví se poslové, kteří přinesou překvapivé a nadějeplné zprávy. O hloubce chvíle svědčí i to, že Luna bude ve Štíru v konjunkci s Merkurem a obě tělesa se ocitnou v trigonu s Chironem v Rybách. Nebude to tedy jen tak.

9. prosince se ve znamení Ryb otočí Cheiron, půjde po několika měsících retrográdního pohybu vpřed. Uvolní se tak některá sevření, strachy a bezdůvodné obavy.

17. prosinec přinese dva sextily. Mezi Marsem v Rybách a Plutem v Kozorohu, mezi Venuší ve Štíru a Saturnem v Kozorohu. Zdá se, že se rozhýbe množství do té doby stabilních situací a že přijde i partnerské sblížení skrze hlubší poznání významu vztahu, který je spojuje.

20. prosinec bude zcela nevánoční, na poslední chvíli se před koncem roku stihne uskutečnit či se o to aspoň pokusí mnoho událostí. Slunce ve Střelci bude v trigonu s Uranem v Beranu a tak nezbude než překvapovat, překvapit, realizovat a poprat se s tím, co zdánlivě nejde.

Hned následující den ale může být leccos jinak, předchozí aktivní aspekt vystřídá poklidný, do nitra směřující a do duchovní sféry nás obracející trigon mezi Venuší ve Štíru a Neptunem ve znamení Ryb. Že by láska nebeská? Merkur v konjunkci s Jupiterem ve Střelci v opozici s Lunou v Blížencích ukazují na to, že přijdou chvíle na to, abychom si leccos vyříkali.

Slunovrat přinese vyjasnění mnohých témat a záležitostí. Měl by vnést do života klid a stabilitu Kozoroha, tedy znamení, které aktuálně nastoupí. Přijde nejvážnější znamení roku, ale radost je přítomna také, jen je tichá a ukazuje se snad jen v jiskřivých hvězdičkách poletujících vloček nebo vánočních prskavek.

A 23. prosince přijde kvadrát Venuše ve Štíru a Lilit ve Vodnáři. Zdá se, že leckdo bude chtít uplatnit svá možná i nereálná přání. Každopádně bude dobré je vyslechnout. Bude se o nich mluvit i den poté (24. 12.), až bude Merkur ve Štíru v kvadrátu s Lilit.

Na samý konec roku přijde konjunkce 28. prosince mezi Marsem a Chironem v Beranu. Zřejmě nás čekají okamžiky sebereflexe. Probereme si svá očekávání, plány, představy a to, kterak se plní či neplní. Nejspíš z toho leccos vyvodíme a něco málo uskutečníme. tady se budou už formovat konkrétní plány na příští rok.

Jak vidíme, konec roku, speciálně poslední dekáda prosince bude zajímavá. Neminou nás momenty, ve kterých budeme muset ukázat postoje a projevit se. Nepůjde zůstat v závětří, nebude možné nereagovat. Témata nejsou těžká, nejsou fatální, ale rozhodnutí, jež uděláme (a nebo neuděláme), budou předznamenávat to, s čím se budeme už v dramatičtějších formách setkávat v následujících měsících.

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.