Stránky

středa 20. března 2019

Zprávy z nebe: BERAN

Výstaviště, Světla, Zábavní Park
JE TO JÍZDA!
První jarní období Berana začíná už ve středu 20. 3., ve 23:00 a přináší více ohně, radosti ze života, energie a odvahy pustit se do nových aktivit, projektů a dalších dobrodružství...

Spojení Slunce s Chironem ve dnech kolem 22. 3. nám může hned zpočátku zvědomit naše opravdu citlivá místa, naší nerozhodnost, nejistotu, strach ze selhání, strach ze života a jeho výzev...
Tuto vnitřní práci, sebepoznání a tím i uzdravování, posílí i energie úplňku, který nastává 21. 3., přesně ve 2:42.
Úplněk v období Berana nám umožňuje hlouběji prožít a procítit jednu ze zásadních otázek našeho běžného bytí: jak být sám či sama sebou ve vztahu partnerském a též celkově ve vztazích s ostatními lidmi? Slunce v Beranu nás inspiruje k celkovému jarnímu probuzení, znovuzrození a rozpomenutí se na to, co vlastně chceme, kdo jsme, co nás baví, čím se chceme zabývat. Oheň našeho potenciálu se může naplno rozhořet.


Zralá a umírněná, někdy i příliš chladná Luna ve Vahách nám může napovědět jakou můžeme svému počínání dát podobu, jak jej sdílet s ostatními. Rovněž však skrze naše hlubší pocity a nálady a situace připomíná, že tu nejsme sami, je třeba brát ohled na své protějšky či vůbec se dostat do souladu s okolním světem. Spojení se zdrojem, se svou podstatou je prvotní a nejdůležitější podmínkou toho, abychom mohli prožívat naplněné a harmonické vztahy. Nejprve se probouzíme, uvědomujeme, staráme o sebe a teprve poté tu můžeme být pro ostatní. Takové je poselství tohoto velmi zásadního prvního jarního úplňku. Nejprve se ptejme co dělat, co my sami chceme a teprve poté jak, s kým, kde...Jednou z ideálních aktivit, způsobů, jak si vědomě užít tyto dny, je tanec - spojení ohně i vzduchu… Situace v těchto dnech nám jasně ukazují, nakolik máme srovnané a zharmonizované vztahy s okolím, které jednoznačně poukazují na vztah k sobě.

Po úplňku se osvobozujeme od všeho, co nám brání být sebou a dělat to, co chceme, žít tak, jak si přejeme. Uklízíme především ve své hlavě a odstraňujeme tak všemožné překážky, bránící nám využít naplno svůj potenciál. Můžeme též navštívit někoho, kdo nám s tím napomůže - vhodný je koučink, astrologie, regresní terapie, kineziologie apod...Na tuto životní oblast, tj. na naší seberealizaci a sebevědomí, mají obzvláště silný vliv situace z dětství, kdy jsme byli výchovou silně zhypnotizováni a došlo ke značnému zkreslení našich představ o sobě samém, o tom, co je opravdu důležité atd.

Novoluní v Beranu (přesně 5. 4. v 9:50) je momentem plného a hlubokého spojení se sebou, se svým vnitřním dítětem - moment, kdy činíme hluboká a zásadní vnitřní bytostná rozhodnutí. Přijměme sebe sama takovými, jací v tuto chvíli jsme a věřme si na sto procent! Jsme perfektní a dokonalí takoví, jací jsme tady a teď... Sebepřijetí a sebe-uznání nemá smysl odkládat na později!
Po novu v Beranu můžeme začínat nové aktivity, věnovat se tomu, co nás baví a těší, a přidávat tak do každodenního života více radosti, která začasté nemusí mít žádné konkrétní příčiny – je to prostě čirá dětská radost ze samotné existence...

Merkur se v tomto roce zdržuje výjimečně dlouho ve znamení Ryb: od 11. 2. do 17. 4.
I v období Berana se tedy více či méně dobrovolně(-: můžeme věnovat hlubokému sebestudiu či sebezpytování, zabývat se otázkami, na které jako bychom po zbytek roku neměli dostatek prostoru, času, odvahy...Proč se nám opakovaně dějí určité situace, zažíváme určité pocity, se kterými si začasté nevíme vůbec rady? Jaký je smysl naší existence, co má pro nás v tuto chvíli opravdu význam?
Moudrým, i když ne příliš konkrétním odpovědím na tyto otázky můžeme naslouchat třeba ve dnech kolem 24. 3., kdy se Merkur spojuje s Neptunem. Toto spojení nám otevírá komunikační portál "nahoru", můžeme si tedy "popovídat s Bohem", s anděly, se svou Duší, rozvíjet své telepatické a jasnozřivé schopnosti. Při tom však dbejme též na řádné uzemnění(-:

Ve znamení Ryb se od 26. 3. do. 20. 4. se ocitne též Venuše. V tomto znamení je ve své vůbec nejlepší situaci, tj. v povýšení, tudíž si budeme moci užít její dobrý a příjemný, harmonizující vliv opravdu a doslova v celé kráse...Naše milostné vztahy se prohloubí, budeme se moci třeba alespoň chvílemi dotýkat prožitku vyšší lásky bez podmínek, bez připoutanosti, závislosti a tím i bez zbytečného utrpení...
Obzvláštní sílu bude mít spojení Venuše s Neptunem ve dnech kolem 10. 4. – budou to dny plné romantiky a zázraků, též však velkého uzdravování otevírání, harmonizace čtvrté neboli srdeční čakry, jejíž zdravý stav je pro nás bytostně tolik důležitý! Obzvláště blahodárný vliv na tuto oblast má praxe bhaktijógy, jógy lásky a uctívání – například zpívání manter...Naše milostné i jiné vztahy můžeme v těchto dnech prostě prohloubit či posunout výše a dále… 
Tomu může též opravdu intenzivně napomoci sextil (aspekt pomoci na poslední chvíli) Venuše v Rybách s Uranem v Býku ve dnech kolem 27. 3. a s ním i všemožné v dobrém smyslu překvapující a k osvobozujícímu pochopení přispívající situace...

Mars značně urychlí svůj projev spolu se vstupem z Býka do Blíženců, konkrétně 31. 3. Najednou bude dost energie na setkávání, zařizování, nakupování, vyjadřování se... 

Před tím však ještě zažijeme a budeme moci využít pozitivní vliv trigonu Pluto v Kozorohu a Mars v Býku ve dnech kolem 20. 3. Mnohé záležitosti se řeší, dotahují, můžeme udělat zásadní a hluboká rozhodnutí ohledně práce, financí, zdraví...

K tomu se přidává též dubnové spojení Pluta se sestupným uzlem, konkrétně ve dnech kolem 4. 4. - období zakořeňování, zakončování, zhmotňování, o němž se zmiňuji v textu o roce 2019. Následovat bude ještě konkrétnější spojení sestupného uzlu se Saturnem ve dnech kolem 10. 4.

Poněkud napjatější charakter mohou mít dny kolem 14. 4., kdy se trojice sestupný uzel, Pluto, Saturn v Kozorohu dostávají do kvadratury se Sluncem v Beranu a my možná budeme poněkud brzděni a zpomalováni ve svém rozběhu vpřed.... 
Osvícený pohodový Jupiter ve Střelci však bude se Sluncem zároveň v trigonu (též 14. 4.) a dodá nám tak potřebný nadhled a „poučení z krizového vývoje“. Řekněme si o pomoc a porozhlédněme se, odkud a v jaké podobě se k nám pomocná ruka natahuje...

Čeká nás tedy vskutku vzrušující období, dýchejme zhluboka a vykročme vědomě v dobré náladě a s důvěrou kupředu - jaro je tady!

Děkuji za pozornost a přeji vše dobré!

Alita Zaurak
www.mandalia.cz
výklad horoskopu, cestování, kursy a přednášky
Pro zasílání aktuálních novinek cca 1x měsíčně napište svůj mail na mandalia@mandalia.cz. Díky moc!

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.