Stránky

neděle 19. května 2019

Síla emocí - dobrý sluha, špatný pán

Autorka: Mirka Šellová
Člověk je v porovnání s jinými živočišnými druhy odlišný tím, že prožívá a vyjadřuje svoje EMOCE.

Naše osobnost je mnohoúrovňový systém, jehož součástí jsou energie zvané emoce. Ty ji „probarvují“ a „vykreslují“ do jedinečnosti. 


Emoce jsou naší součástí jako bohatá garderoba převleků a masek pro všední i výjimečné situace v našem životě.
Jsou prchlivé, nestálé a zároveň všudypřítomné a "hlučné". Upoutávají naši pozornost, mistrně překrývají podstatu věci a zakalují náš objektivní úsudek.

Jsou naší přirozenou součástí. Vnímáme je jako negativní a pozitivní. Zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života a výsledky našeho počínání. S vlastními emocemi je třeba pracovat, abychom se nestali jejich otroky.

Podívejme se tedy blíže…
Naše osobnost je utvářena emocionální a mentální rovinou energie, které se prolínají. Emoce a myšlení společně vytvářejí vzory stereotypního způsobu reakcí, myšlení, názorů a postojů v našem chování.

Energie naší osobnosti je tedy tvořena množstvím vzorů, které jako jedinečné ornamenty společně vytváří náš subjektivní pohled na nás samotné i svět kolem nás. 
  • Emoce jsou reakce na situace.
  • Emoce jsou energie, které mají jasný projev ve fyzickém těle.
  • Silné a nepřiměřené emoce mají v sobě vždy něco velmi intenzivního, dramatického a bouřlivého.
Pozitivní emoce nám přináší nadšení, sebejistotu, odvahu a radost ze života. Posilují naši vitalitu, zdraví a odolnost. Jsou žádoucí, protože nás přirozeně vedou k růstu, prosperitě a lepšímu životu. Přílišné pozitivní emoce jsou stejně nebezpečné jako negativní emoce. Upoutávají naši pozornost, mistrně překrývají podstatu věci a zakalují náš objektivní úsudek. Naše chování se tím stává rizikové.

Silné negativní emoce – ať už hněv, strach nebo pocit viny – obsahují vždy složku bezmoci, tj. pocitu, že jsme ovládáni něčím vnějším.
Prožíváme situace, kde nás někdo nebo něco ohrožuje, cítíme se tlačeni do kouta, v pasti a bez volby. Škála dalších emocí, které ovládnou naši mysl i tělo, je velká a rozmanitá. Naplňuje nás druh energie, která nás vyvede z rovnováhy, táhne nás pryč z našeho středu. 
Instinkt nám velí uteč nebo bojuj. Máme pocit oběti nebo toho, kdo "musí nastolit pořádek", a ten zcela ovlivňuje naše chování v situaci.
Po vyrovnaném klidu a sebejistotě není ani památky.
Situace proběhnou potom vždy tak, jak jsme nechtěli. Výsledkem je další hněv, pesimismus, sklíčenost nebo kapitulace. 

Velmi často si vůbec neuvědomujeme přítomnost negativního emocionálního naladění a jeho silný vliv na náš život. Jsme na něj zvyklí. Omlouváme si jej sami pro sebe. Stane se způsobem života.
Největší nebezpečí je v tom, že přesto, že je pro nás destruktivní, dává nám pocit bezpečí. 
Zapustí hluboké kořeny a stane se výchozím bodem pro náš pohled na svět.
Všudypřítomná vlastní negativita různé intenzity se stane pravou příčinou našich bolestí, nemocí, neúspěchů a nespokojenosti. My však hledáme řešení mimo sebe, chceme, aby se změnili druzí, aby se změnil svět. Chceme úlevu a lék, ale zároveň odmítáme změnit sami sebe, protože sebe se svým stavem vůbec nespojujeme. 

Podívejme se, jak s negativními emocemi obvykle zacházíme. 

1) Velmi rozšířeným a častým způsobem zacházení se svými emocemi je jejich potlačování.
Jme perfektní a dokonalí. Děláme vše "správně" podle "pravidel". Žene nás strach ze selhání. Držíme je mimo sebe ze strachu, že nás přemohou a my nad sebou ztratíme kontrolu. Velká sebedisciplína a potlačování v nás vytváří napětí jak hluboko v psychických rovinách, tak i na fyzickém těle. V našem těle se začne projevovat jako bolest, nemoc nebo nečekané nehody.
Když se cítíme na dně nebo jsme často unavení, frustrovaní, podráždění nebo nespokojení, je to jasná známka toho, že potlačujeme své emoce.

2) Staneme se obětí 
Když nás emoce ovládají, cítíme se bezmocní. Myslíme si: "Nemohu si pomoci!"
Existují "výhody" tohoto emocionálního vzorce. Uvolňují nás z jistých závazků nebo zodpovědnosti. Spoléháme se na pomoc druhých. Je to způsob manipulace, jak dosáhnout svého. Je to temný kout, ve kterém sedíme, ale zdá se nám být bezpečný.

3) Stanou se "nástrojem moci".
Například hněv. V jistém momentu může být velmi osvobozující, dostat se do spojení se svým hněvem, který v nás vyvolají vnější vlivy.
Hněv nám umožní uvolnit se z těchto vlivů a jít si vlastní cestou. Můžeme se stát zaslepenými despoty. Vytváříme si vlastní pravidla a měřítka spravedlnosti. Může stát, že se do svého hněvu tak zamilujeme, že se ho už nechceme vzdát. Hněv nás ovládá a my o tom nevíme. Brání nám jednat skutečně podle sebe, a zároveň nám na jiné úrovni dává něco neobyčejného, čeho se držíme. Dává nám pocit bezpečí. Avšak jen na omezenou dobu. Dříve nebo později stejně všechno zničí, včetně nás samotných.

Jak se stane z našich emocí dobrý sluha?
Možností a nástrojů je mnoho. Vyžaduje to ochotu a trénink.

Pro začátek je dost účinné již "jen" akceptovat skutečnost, že moje vlastní emoce mají zásadní vliv na můj život a já mám zásadní vliv na své emoce. Že za kvalitu svého zdraví a života jsem zodpovědný jen a jen já sám. 

Druhý krok je začít poznávat sám sebe, rozlišovat, třídit a proměňovat. Činit praktické kroky.
Ano, není to snadné, ale je to velmi účinné. Nemůžete tím nic zkazit, můžete se mít "jen" lépe.

Jednou z praktických možností jsou služby oboru Osobnostní poradenství.
Při osobní konzultaci máte možnost zjišťovat a proměňovat svoje vlastní nastavení, zpracovat svoje emoce a naučit se s nimi pracovat. Pro sebe, podle sebe a na míru vašemu zdraví.


Nenechte se ovládat nevědomými emocionálními zraněními, která odvádí naši pozornost a vyvádí nás z míry!

Je to naše vědomí a uvědomění, co pomáhá. Pak se navrátíme do svého středu, do stavu jasnosti a rovnováhy. Staneme se celistvými a svobodnými na emocionální úrovni.

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.